Bevidst lederskab og mærkbar ledelse

– ET KURSUS, DER GIVER DIG REDSKABERNE TIL AT SKABE SUNDE OG EFFEKTIVE LEDELSESVANER

Tilmeldingsfrist: 1. november 2022 | 4 ledige pladser

Fremtidens bæredygtige arbejdspladser har brug for bevidste ledere, der kan udøve mærkbar ledelse

Den nyeste hjerneforskning har med al tydelighed vist, at mennesket langtfra er et rationelt væsen, men at vi i højere grad er styret af impulsive, emotionelle og irrationelle tankemønstre. Alligevel har denne viden om hjernens reelle opbygning endnu ikke fundet vej ind i de strukturer og processer, som vi indretter os efter – hverken i privatlivet eller i arbejdslivet.

Særligt på mange arbejdspladser resulterer det i, at det ubevidste, vane- og fremfor alt målstyrede lederskab med fokus på kpi’er, budgetter mv. får afgørende betydning for den måde, chefer leder deres medarbejdere på. En udvikling, som dog stik imod hensigterne let kan føre til lav produktivitet og højt stressniveau. Meget tyder nemlig på, at man i denne tid kun kan få succes som leder, hvis man får skabt de rette forudsætninger for sine medarbejdere i form af psykologisk tryghed, mål og mening med arbejdet, gensidig afhængighed samt struktur og klarhed over arbejdsopgaverne.

Ledelsesopgaven er under forandring, og fremtidens bæredygtige arbejdspladser behøver derfor bevidste ledere, der evner at udøve det mærkbare lederskab, som hjælper dem til at navigere klogt mellem kognitive blindgyder og emotionelle minefelter. Hvor lederskabet ikke bare tager højde for det forretningsmæssige i form af kpi’er, budgetmål og omsætning, men også for det menneskelige, det mærkbare og det meningsfyldte.

 

,

Varighed: To dage

Næste hold:
Modul 1: 2. november
Modul 2: 1. december

Børsen Uddannelse
Copenhagen Mariott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København

 

12.499 kr.

ekskl. moms

Mød din underviser Imran Rashid

Imran Rashid er speciallæge, forfatter og ekspert i digital sundhed og har gennem sin store erfaring og sit brede forfatterskab markeret sig som en af landets førende tænkere, når det handler om menneskets vilkår i en digital tidsalder.

I sin undervisning kombinerer han således sin mangeårige lægefaglige erfaring med de sidste 40 års bevidsthedsforskning, adfærdsdesign samt vaneteorier serveret på en underholdende, inddragende og fremfor alt mærkbar facon, så du ikke kan undgå at blive oplyst på et højere niveau.

Imran har specialiseret sig i digitaliseringens konsekvenser for mennesker og bl.a. skrevet bestsellerne “Sluk” (2017), “Offline” (2019) og senest “Sunde vaner – skabt med vilje” (2020). Han regnes for at være landets førende ekspert i digital sundhed og hjælper nogle af landets største virksomheder.

Få redskaber til at skabe sunde og effektive ledelsesvaner

På masterclassen “Bevidst lederskab og mærkbar ledelse” bliver du klogere på, hvordan du som leder skaber sunde og effektive ledelsesvaner, som gør dig i stand til at udøve bevidst og mærkbar ledelse over for dine medarbejdere.

Med afsæt i forskning inden for vaner, adfærdsdesign, motivation, bevidsthedspsykologi og ledelse, kombineret med erfaring fra en af landets førende tænkere inden for organisationsudvikling, får du konkrete redskaber til, hvordan du kan implementere mærkbar ledelse og derved opnå en højere grad af bevidst lederskab i din hverdag.

Via teori, praktiske øvelser, solo- og grupperefleksion bliver du som deltager udstyret med en værktøjskasse samt en metodik, der gør dig bedre i stand til at få øje på dine egne blinde vinkler og den måde, du bedst kan påvirke dine medarbejderes vaner, indlæring og motivation på, så I sammen kan opnå en højere grad af produktivitet og bedre trivsel i organisationen.

Denne masterclass adskiller sig fra andre ledelsesuddannelser, da den bl.a. er baseret på dyb indsigt i ledelse opnået via samtaler med mere end 2000 top- og mellemledere fra det danske erhvervsliv. Derudover er underviserens faglige baggrund unik, da den både indeholder speciallægeviden, ekspertviden om den digitale udviklings påvirkning af mennesker og et bredt forfatterskab med bøger, hvori en lang række højrelevante temaer er blevet grundigt behandlet.

Målgruppen for uddannelsen:

Masterclassen henvender sig til ledere, der ønsker at være mere bevidste og mærkbare i deres ledelsesstil og supplere det klassiske ledelsesfokus på forretningen med et mere menneskeligt og autentisk fokus, hvor der tages højde for de ubevidste biologiske, psykologiske og sociale faktorers rolle for lederskabet. Endvidere henvender uddannelsen sig til ledere, der ønsker at få inspiration til, hvordan de selv gennem det bevidste lederskab opnår et mere mærkbart og bæredygtigt arbejdsliv, og hvor skellet mellem den leder, man er, og den, man ønsker at blive til, gradvist kan udviskes.

Efter uddannelsen har du:

→ Fået et grundigt indblik i de styrende mekanismer for adfærd, både hos dig selv og hos dine medarbejdere

→ Lært at identificere dine ledelsesmæssige udfordringer og veksle mellem transformationsledelse, opgaveledelse og relationsledelse

→ Fået indblik i egne ”blinde vinkler” som leder og lært, hvordan du kan navigere rundt om dem

→ Indblik i og bevidsthed om egne uhensigtsmæssige ledelsesvaner og redskaber til at arbejde med disse

Din virksomhed får en leder, der:

→ Er i stand til at udøve mærkbar ledelse, der understøtter virksomhedens fokus på forretningen

→ I sin ledelsesstil skaber psykologisk tryghed og gensidig afhængighed i teamet

→ Ved, hvilke strukturelle og kulturelle tiltag der skal til for at skabe bedre arbejdsbetingelser med høj produktivitet og lavt stressniveau blandt medarbejderne

→ Har fået et solidt indblik i egne svagheder og styrker som leder og lært, hvordan der skal navigeres i relation til dem

 Har fået en forståelse af, hvordan den langsommelige, emotionelle menneskehjerne kan opnå de bedste vilkår for trivsel, arbejdsglæde og livskvalitet i en verden præget af ydre styring, rationalitet og acceleration.