Som leder skal du være forberedt på forandringer

 LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Hvad enten du er erfaren eller ny leder, så skal du være gearet til at håndtere forandringer. I dag er det nemlig et rammevilkår for ledelse. Andet modul af Børsens ”Ny leder”-uddannelse går i dybden med de ledelsesmæssige værktøjer, du kan bruge til at få virksomhed og medarbejdere succesfuldt igennem forandringer.

Forandring og evnen til hurtigt at kunne omstille sig er et grundvilkår for ledelse i dag. Ifølge Jan Bartram, der er tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere og chefkonsulent i Lead, hænger det sammen med stigende krav og forventninger fra omverdenen om at kunne tilpasse sig og levere billigere, mere effektivt og hurtigere. Det er, hvad enten du er leder i den private eller den offentlige sektor.

”Til forskel fra tidligere, så kommer forandringerne hyppigere og hurtigere. Så at tænke, at man kan vende tilbage til hverdagen og de vante rammer, efter at en forandring er implementeret, det er naivt, for der kommer hele tiden noget nyt,” siger Jan Bartram og tilføjer, at det stiller ledere i en paradokssituation.

”Kravene stiger, og målene bliver mere komplekse, men det er ikke sådan, at ressourcerne følger med. Ikke desto mindre er det noget, du skal kunne håndtere som leder. Derfor handler andet modul af ”Ny leder”-uddannelsen om forandringens natur, faser i forandringsprocesser og hvilke ledelsesmæssige greb, du kan anvende for at få alle medarbejdere med på rejsen, samt hvad du skal være opmærksom på for at styre uden om faldgruberne,” siger Jan Bartram. Han uddyber, at nye ledere typisk undervurderer, hvad det kræver at implementere ændringer og større projekter.   

 Det er ikke sådan, at medarbejderne er en stor ensartet masse, man kan rykke rundt med. De er en broget masse, og det kræver situationsbestemt ledelse, og at man er klar over, at tingene foregår i forskellige tempi afhængigt af medarbejderne.”

Jan Bartram, chefkonsulent i Lead og tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere

 

Brugbare værktøjer
At det stiller krav til éns lederegenskaber at arbejde med forandringer, er noget, som Morten Boll, der er group lead, digital signage and AV solutions i it-virksomheden Also Group, kan nikke genkendende til. Han begyndte som product manager i virksomheden i 2019 og er i dag funktionel leder for 44 medarbejdere fordelt rundt omkring i Europa.

”Som funktionel leder har jeg en masse idéer og retninger, jeg gerne vil skubbe virksomheden i, og jeg vil gerne have medarbejderne til at arbejde i forskellige retninger – både strategisk og operationelt. Dog har jeg hen ad vejen måttet erkende, at tingene ikke altid går så hurtigt, som jeg havde tænkt,” siger Morten Boll.

For ham har det derfor været godt givet ud at deltage på Børsens uddannelse for nye ledere, og andet modul har givet ham konkrete værktøjer, som han kan bruge allerede nu i forbindelse med et fælles crm-system, som han og medarbejderne er ved at implementere i Europa.

”Jeg har fået god viden om de forskellige faser i forbindelse med forandring, og hvor vigtigt det er, at kommunikation samt ledelsesstil er tilpasset de forskellige stadier og medarbejdertyper, man har i sit team.”

Klæd medarbejderne på
Ifølge Jan Bartam er netop kommunikationen i forbindelse med større forandringer alfa og omega, hvis man skal have alle medarbejdere med på vognen. En typisk fejl, han ser mange nye leder begå, er, at de tonser derudad uden at informere deres medarbejdere ordentligt om, hvad det er, der skal ske.

”Du skal have styr på din kommunikation af, hvorfor forandringen skal ske. Hvis ikke du har den på plads og kan forklare hvorfor på en meningsfuld måde, så får du svært ved at drive forandringen og få følgeskab i den. Du risikerer også at skabe utryghed blandt medarbejderne, hvis ikke du er i stand til at forklare logikken bag.”

Jan Bartram pointerer, at man som leder ofte har været en masse overvejelser og mellemregninger igennem med sine lederkollegaer og derfor selv er gearet til forandringen. De mellemregninger skal man huske at forklare for medarbejderne. Ifølge ham skal man tænke på, at forandringer aktiverer faresignaler i hjernen på medarbejderne.

”Det kan handle om usikkerhed omkring egen status, om man får nye arbejdsopgaver, nye kollegaer eller om man i sidste ende bliver overflødig med de ændringer, der skal ske,” siger han og tilføjer, at det derfor er vigtigt, at man får tænkt alle faser af forandringen igennem og er bevidst om, at de kræver forskellige tiltag. Og så skal man ikke mindst være klar over, at medarbejdere ikke er ens og derfor kræver noget forskelligt.

”Det er ikke sådan, at medarbejderne er en stor ensartet masse, man kan rykke rundt med. De er en broget masse, og det kræver situationsbestemt ledelse, og at man er klar over, at tingene foregår i forskellige tempi afhængigt af medarbejderne.”

Jan Bartrams seks råd til nye ledere, der skal stå i spidsen for forandringer:
1. Undervurder ikke mængden af kommunikation. Det, du tænker, er logik, er det måske ikke for medarbejderne. Vær derfor meget omhyggelig med at forklare, hvad forandringen består i, og hvorfor den er vigtig.

2. Vær klar over, at medarbejdere er forskellige og kræver noget forskelligt.

3. Vær realistisk med tiden. Mange nye ledere er for tidsoptimistiske, og det tager ofte længere tid, end man regner med, at implementere forandringer.

4. Vær parat til, at tingene ikke går, som du har planlagt. Det er dog ikke ensbetydende med, at du ikke skal have en plan – den er god, så du er forberedt. Gør dig klart, hvilke udfordringer og uforudsete ting, der kan opstå undervejs, og opstil forskellige scenarier til løsninger.

5. Som ny leder kan du være tilbøjelig til at glemme relationen til din egen leder, fordi du ikke vil forstyrre og være til besvær. Træk på din leders erfaring og fasthold tid til sparring, så du undgår at stå alene med de udfordringer og problemer, der kan opstå undervejs.

6. Få en coach, som du kan tale med om de udfordringer og usikkerheder, du har. Selv om du skal trække på din leders erfaring og kræve tid til sparring, kan det være rart at have en uvildig part og et magtfrit rum, hvor du ikke skal være bange for at udstille dig selv som ny leder, hvor du kan stille spørgsmål og åbne op omkring følelsen af utilstrækkelighed, som kan melde sig.

Vil du vide mere om Børsens “Ny leder”-uddannelse, så læs mere her