Prioriter din tid, og bliv en god leder

 LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

En af hovedudfordringerne ved at gå fra medarbejder til leder er, at du kan have svært ved at løsrive dig fra dine gamle opgaver og uddelegere dem til dine medarbejdere. Netop faldgruberne i transaktionsperioden fra medarbejder til leder er et af temaerne på første modul af Børsens uddannelse for nye ledere.

Simon Juliussen, der i dag er chef for category development i Salling Group, gik fra at være projektleder uden medarbejderansvar til at være leder for en hel afdeling. Det var svært for ham pludselig at skulle vænne sig til, at hans medarbejdere skulle løse de opgaver, han tidligere selv havde siddet med, så han kunne få mere tid til ledelsesopgaven.

”Jeg er meget detaljeorienteret og stiller høje krav til mig selv og ved, hvordan jeg vil gøre tingene. Derfor krævede det stor tilvænning at skulle videregive opgaver og få dem tilbage løst 90 pct., som jeg selv ville have gjort det – også selvom det kunne være lige så godt og korrekt,” siger Simon Juliussen, der har deltaget i Børsens uddannelse for nye ledere. Med ledelsesansvaret har han ligeledes skullet vænne sig til at være den, som medarbejderne kigger på og forventer et svar fra.

”Jeg har været vant til at være den, der stillede spørgsmålene, og nu er det mig, der skal give svarene,” siger han. Derfor var det også disse to udfordringer, han valgte at arbejde videre med efter at have været på første modul af Børsens ”Ny leder”-uddannelse, hvor faldgruberne i forbindelse med overgangen fra medarbejder til leder er i fokus sammen med emner som ledelse i relationer, talentudvikling og introduktion til forskellige ledelsesmodeller og værktøjer.  

 

At gå fra medarbejder til leder er et spring fra noget, du er enormt god til, ud i noget, du dybest set er usikker på. Derfor ser vi ofte, at nye ledere har svært ved at slippe deres gamle arbejdsopgaver og uddelegere dem, så de får tid til ledelse. Og det er en fare, hvis ikke man får stoppet op i tide. I sidste ende er man også en dårlig leder.

Jan Bartram, chefkonsulent i Lead og tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere

 

Vær bevidst om dine prioriteringer
Ifølge Jan Bartram, der er chefkonsulent i Lead og tidligere underviser på Børsens uddannelse for nye ledere, er de udfordringer, som Simon Juliussen er stødt på i sin nye rolle, meget normale.

”Som medarbejder skaber du selv dine resultater, og du kan se et produkt komme ud af anstrengelserne. Det kan du ikke på samme måde som leder, hvor du skal koordinere, få andre til at spille sammen og levere,” siger han og tilføjer, at mange nye ledere bliver rekrutteret, fordi de har været dygtige til det, de lavede som medarbejdere, og har leveret synlige resultater. Resultater, der ikke nødvendigvis kan kobles sammen med det, der kræves i lederrollen.

”At gå fra medarbejder til leder er et spring fra noget, du er enormt god til, ud i noget, du dybest set er usikker på. Derfor ser vi ofte, at nye ledere har svært ved at slippe deres gamle arbejdsopgaver og uddelegere dem, så de får tid til ledelse. Og det er en fare, hvis ikke man får stoppet op i tide. I sidste ende er man også en dårlig leder.”

Jan Bartram peger på, at det derfor handler om at være uhyre bevidst om sine prioriteringer, og hvad der giver mest mulig værdi for organisationen og medarbejderne, hvis man skal undgå at falde tilbage i maskinrummet og i driften. Og så skal man ikke mindst anerkende, at man ikke har svaret på alt.

”Den gamle lederopfattelse er, at en leder har svar på alt. Mange nye ledere bliver desperate efter at vide alt, og det kan igen resultere i, at man bliver for detaljeorienteret og bruger for meget på drift i stedet for på ledelse. Vær i stedet klar over, at du har ansat nogle medarbejdere, fordi de er de fagligt bedste – dem skal du ikke forsøge at overgå,” siger Jan Bartram og pointerer, at medarbejderne skal komme med svarene, mens lederen skal finde retningen.

Klare roller og ansvarsområder
For Simon Juliussen har det skabt rum til refleksion og sparring at deltage i Børsens uddannelse for nye ledere.

”Der kan være så travlt i hverdagene, så det er virkelig godt givet ud, at man tager sig noget tid til at reflektere og høre andres erfaringer og ikke mindst blive klogere på sin nye rolle som leder. Og det kan man på denne uddannelse. Det er godt, at den foregår over flere gange, så man kan arbejde videre med nogle ting og implementere dem fra gang til gang,” siger han med henvisning til, at lederuddannelsen strækker sig over tre moduler af hver to dages varighed.

Som led i første modul skulle Simon Juliussen og de andre deltagere give sig selv en 30 dages challenge. Derfor satte han sig for, at han skulle give færre svar og åbne mere op for dialog ved blandt andet at have fokus på, at medarbejderne skulle komme med bud på løsninger i stedet for at stille spørgsmål. Derudover ville han frigive mere tid til at udvikle sine medarbejdere i stedet for selv at producere.

”Siden første modul har jeg fået to mellemledere i mit team. Uddannelsen har været med til at sætte skub i og gøre mig bevidst om, at det ville være godt at få defineret nogle klare roller og ansvarsområder i mit team, samt at mellemlederne kunne varetage nogle af dem,” siger Simon Juliussen, der vil anbefale andre at melde sig til Børsens ”Ny leder”-uddannelse, hvis de som han er gået fra at være medarbejder til leder.

Jan Bartrams råd til, hvordan du prioriterer din tid som ny leder
Som leder kan man have enormt meget at se til. Derfor kan det ifølge Jan Bartram være godt givet ud, at du tager et pitstop og kigger på, hvordan du bruger din tid.

”Skriv ned, hvad du laver – og vær ærlig over for dig selv. Bruger du din tid på det, du har planlagt, eller laver du alt andet end det? Når du har skrevet det ned, skal du se på, om det giver mening i forhold til det, der kræves og forventes af dig. Gør det ikke det, har din prioritering ikke været optimal, og du bør derfor være mere skarp på, hvordan du prioriterer din tid.”

Vil du vide mere om Børsens “Ny leder”-uddannelse, så læs mere her