Få øget trivsel og udviklingskraft med distribueret ledelse

LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Der er mange fordele ved distribueret ledelse. Ud over at du som leder får frataget noget af den byrde, der ligger på dig, får du også mere motiverede og gladere medarbejdere.

I al sin enkelthed handler distribueret ledelse om, at flere personer end de, der formelt er ledere, deler ledelsesopgaven. Både i forhold til drift og ledelse. Det vil sige, at udvalgte ressourcemedarbejdere får mandat til at varetage veldefinerede ansvarsområder med titler som teamkoordinator, mødeleder og ekspert. Kim Martin Nielsen, der er partner i konsulenthuset Lead – enter next level, fortæller, at øget selvledelse blandt medarbejderne har betydelige fordele – både for medarbejderne og for dig som leder.

”For medarbejderne vil det øgede mandat til at træffe beslutninger skabe større engagement og en følelse af mening og indflydelse i jobbet. For dig som leder vil det, at ansvaret for at koordinere og drive udviklingsprocesser bliver delt ud på flere hænder, betyde, at du får mere overblik og undgår at drukne i sager.”

Men hvordan kommer man så i gang med at uddelegere ansvarsområder til medarbejderne? Ifølge Kim Martin Nielsen består svaret af tre dele. For det første skal du som leder være tydelig i din kommunikation om, hvad du forventer af dine medarbejdere med særligt ansvar.

”Helt konkret skal du beskrive deres funktion, og hvilke beslutninger de kan træffe. For det andet skal du sikre dig, at alle har forstået den strategiske retning. Det er svært at få delopgaver til at lykkes, hvis ikke man har forstået, hvordan man bakker op om strategien,” siger Kim Martin Nielsen og fortsætter:

”For det tredje skal du øve dig i at stille spørgsmål i stedet for at give svar. Som leder skal du i højere grad coache dine medarbejdere og kvalificere deres beslutninger.”

Verden er blevet mere kompleks
Den mere demokratiske ledelsesform har stået stærkt herhjemme siden 1990’erne, hvor det ifølge Kim Martin Nielsen blev tydeligt, at den klassiske top-down-ledelsesform ikke passer til en skandinavisk mentalitet. Han fortæller, at brugen af ressourcepersoner særligt er vokset frem over de sidste 15 år.

”Grunden til, at distribueret ledelse vinder mere og mere frem, er, at verden er blevet mere kompleks og uforudsigelig. Det samme er de områder, som ledere har ansvar for i dag. Her kan selvledelse afhjælpe, at ledere går ned med stress,” siger han og supplerer, at den gamle opfattelse af, at lederen har svar på alt, ikke længere holder.

”Jeg ved ikke, om den nogensinde har gjort det, men det er i hvert fald blevet endnu mere tydeligt i takt med den tiltagende kompleksitet og uforudsigelighed, at der er behov for, at ledere deler deres tvivl og undren med medarbejderne. Og endvidere at medarbejderne er med til at definere svaret, så ansvaret for at udvikle organisationen og løse opgaverne bedst muligt bliver bredt mere ud i organisationen.”

Fire fordele ved distribueret ledelse:

1) Du undgår at blive flaskehals for beslutninger, når medarbejderne bliver mobiliseret til selv at træffe beslutninger gennem veldefinerede ansvarsområder.

2) Du får større overblik som leder, når alle sager og beslutninger ikke skal forbi dig.

3) Medarbejderne vil have bedre trivsel og højere motivation, når de får indflydelse på, hvordan opgaverne skal tilrettelægges. Forskning viser også, at selvledelse øger produktiviteten og skaber en følelse af mening og udvikling i jobbet, samt at kvaliteten af opgaveløsningen generelt vil være højere i organisationer, der praktiserer distribueret ledelse.

4) Læringskulturen vil være stærkere i organisationer med strategisk selvledelse. Når det at afsøge nye handlemuligheder ikke kun ligger hos ledelsen, bliver medarbejderne mobiliseret til at opsøge ny viden, afprøve mulige løsninger samt evaluere og justere efter behov i løsningen af arbejdsopgaver.

 

Vil du opkvalificere dine ledelseskompetencer? Se Børsen Uddannelses lederuddannelser her