Disse tre evner er afgørende, hvis du vil have succes som leder

 LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Coronakrisen har tydeliggjort, hvor uforudsigelig verden er, og den har sat turbo på eksisterende trends som globalisering, digitalisering og eksekvering. Det stiller krav til lederes strategiske, innovative og ledelsesmæssige evner, lyder det fra director og executive dean på AVT Business School Jesper Nytoft Bergmann.

Tiden, siden coronakrisen ramte Danmark, har vidnet om, at verden er uforudsigelig, og at forandringer kan komme pludseligt med konsekvenser, der kan være svære at gennemskue. Ifølge Jesper Nytoft Bergmann, der er director og executive dean på AVT Business School, så er det et vilkår i dag og noget, som enhver leder er tvunget til at forholde sig til.

”Ingen havde forudset, at sundhedskrisen ville komme, og heller ikke, hvilke bevægelser den ville sætte i gang. Kriser accelererer eksisterende trends, og vi har set, at trends såsom digitalisering, globalisering og eksekvering har fået et tryk på speederen under krisen,” siger han og uddyber, at det bl.a. har ført til ændret kundeadfærd, og at konkurrencen pludselig kommer mere internationalt fra. Virksomhederne måtte derfor gå deres forretningsmodel og arbejdsprocesser efter i sømmene for at tilpasse sig den nye virkelighed.

Ifølge Jesper Nytoft Bergmann har krisen forstærket behovet for, at ledere har deres strategiske, innovative og ledelsesmæssige evner i orden, hvis de skal adaptere til udviklingen.

”Hvis der er noget, der er sikkert, så er det, at nye kriser vil dukke op, og hastigheden, som forandringer kommer med, vil være stigende,” siger han og henviser til begrebet VUCA, som stammer fra den amerikanske hær og er en forkortelse af de engelske ord Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity. Eller på dansk: volatilitet, usikkerhed, kompleksitet og flertydighed. VUCA kan bruges til at beskrive den virkelighed, vi befinder os i, og som stiller nye krav til det at bedrive strategisk ledelse.

Dine strategiske evner er vigtige
Sundhedskrisen har understreget, hvor afgørende det er at kunne omstille sig med lynets hast, samt vigtigheden af, at man træffer de rigtige strategiske beslutninger, lyder det fra Jesper Nytoft Bergmann.

”Strategiprocessen er blevet forkortet, uanset hvilken branche man befinder sig i. Det er en trend, der har været længe undervejs, og som har fået yderligere fart under coronakrisen. Det betyder, at man hele tiden må kigge på sin forretningsmodel og vurdere, om den er den rigtige for organisationen, kunderne og markedet.”

Jesper Nytoft Bergmann ser også et behov for, at strategiarbejdet bredes mere ud i organisationen, hvis man skal kunne respondere til udviklingen. Han forklarer, at virksomhederne er blevet for komplekse til, at strategien kan holdes til kun en lille gruppe i toppen af organisationen.

”Medarbejderne, der er ude hos kunderne og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig, må forstå strategien og forretningsmodellen. Gør de ikke det, så kan de ikke rapportere tilbage, hvis der sker nogle ændringer. Mange har en opfattelse af, at strategi kun er forbeholdt toppen af virksomheden, men sådan er det ikke længere,” siger Jesper Nytoft Bergmann, der ser det som en nødvendighed, at organisationerne begynder at arbejde mere på tværs for at klare sig i en virkelighed med højt forandringstempo og øget konkurrence.

 

Du skal kunne skabe de rette betingelser for medarbejderne, sætte høje mål og lægge strategien, der får jer i mål. På samme tid skal du være emotionelt intelligent og kunne tage hensyn til den enkelte medarbejder. Ledere i dag skal have en enorm båndbredde, og derfor er det helt afgørende, at man udvikler sig løbende og tilegner sig nye kompetencer.

Jesper Nytoft Bergmann, director og executive dean AVT Business School

 

Du skal kunne udvikle og drifte
Den omskiftelige verden, vi lever i, kalder på ledere, der er læringsparate med et åbent og agilt mindset. Særligt evnen til at kunne bevæge sig mellem drift og innovation er helt essentiel.  

”Som leder skal du kunne drifte og udvikle enormt effektivt. Med den øgede globalisering er det ikke kun nabovirksomheden, man er i konkurrence med. Det kan lige så godt være et andet sted i verden, konkurrencen kommer fra. Derfor skal I være verdensmestre inden for jeres felt, hvis I skal overleve,” siger Jesper Nytoft Bergmann. Som eksempel nævner han mobilvirksomhederne Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson og LG, der i 2007 sad på 90 pct. af industriens profit. Blot otte år senere havde billedet ændret sig, og Apple sad på 92 pct. af industriens profit.

”Eksemplet synliggør betydningen af, at man træffer de rigtige strategiske beslutninger, og vigtigheden af, at man løbende forandrer sin forretningsmodel.”

Med det øgede pres udefra fremhæver Jesper Nytoft Bergmann igen betydningen af, at hele organisationen arbejder mere sammen, og at der skabes en kultur, hvor det er acceptabelt at fejle – så længe at organisationen lærer af det. Han fortæller, at der siden finanskrisen har været en tendens til, at virksomhederne effektiviserede og optimerede inden for de enkelte afdelinger. En tendens, der har styrket nulfejlskulturen og opbygningen af siloer.

Du skal kunne lede teams
Når der netop er et behov for at nedbryde siloerne i organisationerne og styrke samarbejdet på tværs, peger Jesper Nytoft Bergmann på, hvor vigtigt det er at have stærke teams. Både når nye innovative strategier skal udvikles, og når de skal implementeres.

”Flere hoveder tænker bedre end et, og teams giver mulighed for at trække på forskellige erfaringer, viden, talent og kompetencer. Du spiller som leder en central rolle i at sammensætte holdet med de rigtige kompetencer, og også i at lede og drive de processer, der får teamet til at samarbejde, innovere og tage ejerskab over nye løsninger.”

Frihed og uddelegering er nøgleord, når nyt skal udvikles. For er der noget, der dræber innovation og kreativ tænkning, så er det micromanagement. Derfor må kontrol vige for tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Og det kræver ifølge Jesper Nytoft Bergmann nærværende ledere, der kan facilitere, inspirere og sætte retningen.

”Det stiller store krav til dig som leder. Du skal kunne skabe de rette betingelser for medarbejderne, sætte høje mål og lægge strategien, der får jer i mål. På samme tid skal du være emotionelt intelligent og kunne tage hensyn til den enkelte medarbejder. Ledere i dag skal have en enorm båndbredde, og derfor er det helt afgørende, at man udvikler sig løbende og tilegner sig nye kompetencer.”

Vil du forbedre dine kompetencer inden for strategi, innovation og ledelse, så læs mere om Børsens Mini MBA her