”Der går ikke en dag, uden at jeg bruger det, jeg lærte på uddannelsen”

LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Principal consultant i Mobilepay Marianne Melton deltog i Børsens ”Ny leder”-uddannelse for at få nogle konkrete værktøjer til sin ledelse. Der går ikke en dag, uden at hun bruger det, hun lærte på uddannelsen.

Tilbage i oktober 2021 deltog Marianne Melton i Børsens ”Ny leder”-uddannelse. Hun meldte sig til uddannelsen, da hun manglede nogle værktøjer til nemmere at kunne få sine kollegaer hen, hvor de ønskede at være, eller hvor de skulle være som led i en forandringsproces.

”Man kan jo ikke tage en uddannelse til leder. Og jeg arbejder meget med change management og mennesker. Det gælder i forhold til strategi og forandringer, og hvordan man påvirker ting. Her har jeg savnet at have nogle konkrete redskaber til at hjælpe mig,” siger Marianne Melton, der ikke er leder endnu, da hun ikke har HR-ansvar. Dog er hun ansvarlig for syv medarbejdere i forhold til at sikre, at der er taget højde for strategi og kundeopgaver i opgaveplanlægning, og at medarbejderne har arbejdsopgaver. Et ansvar, hun har haft i to år, og som pågår i tæt samarbejde med product owner og HR-ansvarlige, som er direkte ansvarlig for afdelingen. På sigt har hun ambitioner om at blive leder.

”I mit daglige arbejde er der mange emner, der relaterer til ledelse, som jeg ikke kan involvere mig i, da jeg ikke har HR-ansvar. Det kan være udfordrende at håndtere og en balancegang, hvor jeg må henvise til nærmeste leder. Jeg har dog altid fundet disse emner spændende, og det var også en af grundene til, at jeg meldte mig til uddannelsen.”

Gode ledelsesteorier
På uddannelsen fik Marianne Melton især meget ud af de ledelsesteorier og praktiske øvelser, hun og de øvrige deltagere blev introduceret til.

”Jeg lærte meget af nogle teorier, vi fik, i forhold til hvordan man kan hjælpe sine medarbejdere med noget, de synes er svært, eller noget, de gerne vil udvikle sig med, uden at man bringer sig selv for meget i spil som leder. Det vil sige, at man guider og hjælper frem for selv at gå i løsnings-mode,” siger Marianne Melton, der, før hun deltog i uddannelsen, kunne have svært ved ikke at tage opgaver på sig, der i virkeligheden skulle ligge hos medarbejderne. Hun fortæller, at det har været godt at få en bevidsthed om, at hvis man skal flytte eller udvikle sig selv eller dem omkring sig, så er der noget, man skal gøre anderledes.

”I stedet for, at jeg begynder at indhente den information, som en medarbejder mangler for at kunne løse en opgave, handler det om at spørge medarbejderen, hvad han eller hun selv kan gøre for at få den nødvendige information. Det har været rigtig givende, og både jeg og medarbejderen lærer af det.”

Vigtigheden af sparring
Marianne Melton fortæller, at hun fik sig lidt af en øjenåbner på uddannelsen. Her blev det italesat, at ledelse er svært, og at man udvikler sig bedst, hvis man har nogen at sparre med.

”Jeg tror, at det er lidt af en ahaoplevelse for mange ledere. Det var det i hvert fald for mig. Mange tror måske, at de er de eneste, der sidder med en given udfordring eller følelse. Og der kan det være godt at have nogen at vende det med enten i egen virksomhed eller i et netværk. Det kan gøre en stor forskel.”

Derfor er sparring blevet et fast element hos Marianne Melton, der bruger sin egen leder som sparring. Derudover aftalte hun og de andre deltagere på ”Ny leder”-uddannelsen også at mødes igen med henblik på sparring. For selvom de kom fra vidt forskellige virksomheder og brancher, havde de meget at bidrage med hos hinanden.

”Vi brugte hinanden utroligt meget, og der blev skabt et fortroligt rum. Jeg har virkelig fået åbnet mine øjne for, hvor vigtigt det er at have nogen at sparre med.”

Marianne Meltons tre råd til andre nye ledere:
1. Vær dig selv. Man står sig bedst ved at være sig selv og ved at være så transparent, som man overhovedet kan være.

2. Sørg så vidt muligt for at være inddragende og involverende, samtidig med at du sikrer dig at få forventningsafstemt med kolleger og medarbejdere, så alle ved, hvad der forventes af dem.

3. Find en sparringspartner. Der vil være situationer undervejs, der er svære, eksempelvis svære samtaler, der skal klares på en god måde. Eller det kan være at skulle give svær feedback. I begge tilfælde kan det være rart at have en sparringspartner at vende situationen med – selvfølgelig uden at udlevere personer.

Vil du rustes i rollen som ny leder? Læs mere om Børsens “Ny leder”-uddannelse her