Klumme: Tænk skat ind i din pensionsopsparing og forøg værdien betydeligt

Er du ejer af en virksomhed med en årlig indtjening på den gode side af 7-800.000 kr., kan der være mange penge at spare ved at tænke skat ind i din strategi for pensionsopsparing

20200215-130814-A_46Mb.jpg
"En effektiv og optimal skatteplanlægning af skat på arbejds-og pensionsindkomst handler i virkeligheden kun om ét forhold, nemlig at sikre udnyttelse af ens bundfradrag i topskatten i flest mulige år af sit liv," skriver klummeskribent René Mørch Sørensen. Arkivfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
04. feb 2021 KL.20:00

En fornuftig pensionsstrategi handler grundlæggende om at flytte indkomst fra den periode, man arbejder, til den periode, hvor man er gået på pension.

Et andet vigtigt element, som nødvendigvis også må indgå i strategien er likviditet til rådighed for pensionsopsparingen. Derfor kan det ofte være nødvendigt med justeringer af opsparingsstrategien henover virksomhedsejerens liv.

En effektiv og optimal skatteplanlægning af skat på arbejds- og pensionsindkomst handler i virkeligheden kun om ét forhold, nemlig at sikre udnyttelse af ens bundfradrag i topskatten i flest mulige år af sit liv.

Hvis man er gift, kan der under visse omstændigheder opnås en dobbeltgevinst ved at sikre det samme for sin ægtefælle. Årsagen til dette skal findes i, at ikke udnyttet bundfradrag i topskatten ikke kan overføres mellem ægtefæller.

Ulemper ved opsparing i holdingselskab

Pro selvstændig

Det er mit indtryk, at mange virksomhedsejere, som driver deres virksomhed i selskabsform, ofte bruger et tilknyttet holdingselskab til placering af virksomhedens overskud. Denne opsparing kan være en væsentlig del af virksomhedsejerens pensionsopsparing. Modellen vil ofte ikke være skattemæssig hensigtsmæssig, idet beskatningen af et sådant overskud ved udbetalingen ofte vil være garanteret betaling af den højeste marginalskat på om omring 55 pct. Det skyldes, at overskuddet først er beskattet i indtjeningsåret med 22 pct. i selskabsskat, mens beløbet ved udtræk beskattes det som udbytte med op til 42 pct. i skat.

Det er kommet frem, at den siddende regering og dens støttepartier har overvejet at hæve aktieindkomstskatten fra 42 pct. til 45 pct. Hvis det kommer til at ske, vil merskatten ved opsparing i eget holdingselskab selvsagt blive endnu større.

For de virksomhedsejere, som driver virksomhed i personligt regi, er det ofte ikke nogen god idé at spare op til pensionen i virksomhedsskatteordningen, når udbetalingen af det opsparede overskud sker i pensionsalderen, og navnlig i perioder, hvor virksomhedsejeren får udbetalt andre skattepligtige pensionsopsparinger. Dette vil kunne begrænse folkepensionen og samtidig betyde betaling af topskat.

Hvis du vil tidligt på pension

Pro selvstændig

Det skal dog fremhæves, at virksomhedsskatteordningen i visse situationer vil være et glimrende værktøj til nedbringelse af topskat, hvis virksomhedsejeren planlægger at stoppe sit arbejdsliv inden pensionsalderens indtræden. Dermed kan udbetaling af opsparet overskud under 530.000 kr. årligt ske uden betaling af topskat under visse omstændigheder. Det er dog vigtigt at sikre, at virksomhedsskatteordningen fortsat kan opretholdes, eventuelt med investering i en forældrelejlighed.

I forhold til optimering af anvendelsen af virksomhedsskatteordningen er der en ofte overset mulighed, nemlig en skattefri overdragelse af virksomhedsskatteordningen til sin ægtefælle. Regeringen har dagen før juleaften fremlagt forslag til begrænsning af denne mulighed, men det er stadig en rigtig god mulighed, og under de rette forudsætninger, kan der ligge en ganske betydelig skattebesparelse her.

Der er begrænset plads til rådighed i en klumme i Børsen, så derfor er mit råd, drøft din pensionsstrategi med indsigtsfulde rådgivere på området.