Klumme: Sats på dine medarbejderes trivsel - det er en gylden investering

Coach Berit Weise mener, at trivsel og stressforebyggelse bør have lige så høj prioritet som sund mad og motion. Et øget fokus på det mentale helbred på arbejdspladsen kan øge både opmærksomhed, hukommelse, humør og modstandskraft, skriver hun

berit skåret til .jpg
Du skal lede med udgangspunkt i den enkelte medarbejder, sætte tid af til at lære af forandringer og rette særligt fokus mod yngre medarbejdere under 29 år, skriver coach Berit Weise. PR-foto
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
31. maj 2021 KL.13:30

Du kender helt sikkert til de gode råd om kost og motion: Vi skal bevæge os, cykle på arbejdet og forebygge slid og skader på kroppen med gode arbejdsstillinger, hæve-sænke-borde og kontorstole der kan indstilles til den enkeltes behov.

Men hvordan står det til med fokus på den mentale trivsel i din virksomhed?

Nationale undersøgelser viser, at selvoplevet stress er stærkt stigende blandt danskere, en udfordring som for mange, både ledere og medarbejdere, er accelereret som følge af coronakrisen.

Executive

Der er på mange arbejdspladser tydelige tegn på mistrivsel og uro, og flere har de seneste år rapporteret om stress og manglende overskud til at håndtere udfordringerne på job og i livet generelt. Ifølge Sundhedsstyrelsen havde 430.000 danskere sidste år symptomer på alvorlig stress i hverdagen, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i 2020, ligesom Stressforeningen anslår, at 25.000 danskere er sygemeldt grundet dårligt arbejdsmiljø. Alligevel er det ganske få arbejdspladser, der har en plan for styrkelse af mental sundhed på arbejdspladsen og fokus på at forebygge stress og stressrelaterede sygdomsforløb.

Win-win

Sundt liv og trivsel er et af FN’s 17 Verdensmål, og derfor er den mentale trivsel et oplagt opmærksomhedspunkt for alle jer, der er ejerledere.

Når kulturen på arbejdspladsen først er tunet ind på mental trivsel, kommer alle de gode resultater til syne i form af øget trivsel, motivation, fastholdelse, fællesskab og samarbejde

Det er både givende og billigt at implementere veldokumenterede metoder til sundhedsfremme, forebyggelse af stress, angst og sygdom på arbejdspladsen. Det er endnu ikke lige så populært som krav om sund mad i kantinen til forebyggelse af kredsløbsforstyrrelser og hjerte-kar-sygdomme, men det er ved at vinde lidt mere indpas, og flere mindre startupvirksomheder har taget det til sig som en del af det bæredygtige i arbejdskulturen.

Og det giver mening. For vi kommer alle sammen ud for situationer, der kan fremprovokere angst, uro og stress. Derfor er det big time win-win at gøre noget for at forebygge, at det bliver hængende som en sort sky over os i hverdagen.

En metode kan eksempelvis være mindfulnesstræning. Mindfulness handler i sin essens om bevidst nærvær, altså at du tager dig tid til at fokusere opmærksomheden på, hvor du er – fysisk og mentalt.

Du kan læse mere om konkrete mindfulnessøvelser i denne klumme:

Der­for er mind­ful­ness re­le­vant for ejer­le­de­re – og det hand­ler ikke om rø­gel­se og re­li­gion

De fleste oplever det første skridt til at træne mindfulness som det vanskeligste. Men når kulturen på arbejdspladsen først er tunet ind på mental trivsel, kommer alle de gode resultater til syne i form af øget trivsel, motivation, fastholdelse, fællesskab og samarbejde. Forskning har gennem de seneste år desuden vist, at træning af mental sundhed, med videnskabeligt dokumenterede programmer, forbedrer opmærksomhed, hukommelse, humør og modstandskraft, ligesom det forebygger sygdomme.

Seniorrådgiver ved Center for Ledelse (CfL), Lars Hemmingsen, kommer med fem opfordringer til ledere, som jeg også vil give videre:

 1. Du skal lede mere situationsbestemt, selv om det kræver mere tid.
  – Dine medarbejdere er forskellige, og for at de kan løse deres opgaver bedst muligt, skal du kunne lede dem forskelligt. Det er grundtanken i situationsbestemt ledelse. Situationsbestemt ledelse er, når du skifter mellem forskellige ledelsesstile, afhængigt af situationen og den opgave, dine medarbejdere skal løse.
 2. Adresser særligt de yngre under 29 år; de er mest påvirket af coronakrisen.
 3. Der er et potentiale i hjemmearbejde.
  – Du kan spare tid og penge på transport til og fra arbejde, få arbejdsro til større opgaver og undgå de forstyrrelser, der måske er på arbejdspladsen, når du eller dine medarbejdere arbejder hjemme. I coronatiderne har vi desuden fundet ud af, at kontakten til hinanden også kan være OK via mobil og onlinemøder.
 4. Afsæt tid til at lære af forandringen som følge af krisen.
  – Det kan f.eks. ske ved hyppige teamsmøder og online workshops med fokus på, hvilke forandringer der er nødvendige; hvad skal vi nu være opmærksomme på i forhold til opgaver og samarbejde.
 5. Glem ikke at investere i det kollegiale og det sociale. Det er her, afsavnet er størst.

Når flere og flere vågner op med stress, angst, depression og smerter, er det på tide, at vi ændrer noget i vores kultur og i arbejdsfællesskaberne. Vi bør blive mere opmærksomme på at skabe en bæredygtig fremtid med sundhed og trivsel på alle danske arbejdspladser.

Tilknyttet artikel


Pandemien har givet ledere ondt i maven: “Det har ikke været rart at være direktør i den her tid og mærke, at ens medarbejdere har det svært”

NielsPeterDahl_WaltherBoelge_270421_0018208 kopier.jpg
Niels Peter Dahl, adm. direktør i Stelling, var i begyndelsen af krisen konstant stresset og nervøs for at miste sit livsværk. Men også hans medarbejdere var stressede og bange for konsekvenserne af pandemien. Foto: Walther Bølge
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
02. maj 2021 KL.13:00

Usikre, stressede og bange. Det har Niels Peter Dahls medarbejdere været under pandemien. Han er adm. direktør i Stelling, som har otte detailbutikker i Danmark med i alt er 39 ansatte.

Størstedelen af medarbejderne i Stelling har været hjemsendte med lønkompensation, mens nogle få har været udvalgt til at gå på arbejde. Og begge dele har ifølge direktøren bragt stress, tvivl og frustrationer med sig.

“De få, der var på arbejde, frygtede at blive smittet med coronavirus, mens dem, der var hjemsendte, var bange for at miste deres job og var usikre på fremtiden,” siger han.

Niels Peter Dahl er ikke den enestes leder, der har kæmpet med mistrivsel hos medarbejdere. 39 pct. af lederne i mindre virksomheder er bekymrede over mistrivsel blandt medarbejdere som følge af covid-19. Det viser en analyse blandt direktører i 350 virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte, som er foretaget af analysebureauet Marketminds for Købstædernes Forsikring i januar 2021.

I Købstædernes Forsikring har man løbende været i kontakt med mindre virksomheder, og det er helt tydeligt, at de har været pressede under coronakrisen, også når det kommer til trivsel.

“Det er skidt, både for den enkelte og for samfundet i det hele taget, for manglende trivsel går rigtig tit også ud over effektivitet og virksomhedens generelle performance. Derfor ligger der nu endnu en vigtig opgave for den enkelte ejerleder, nemlig både at tage hånd om de mentale og økonomiske følgevirkninger af krisen, samtidig med at kikkerten rettes mod fremtiden,” skriver Anders Hestbech, adm. direktør i Købstædernes Forsikring, i en mail.

Analysen viser også, at 44 pct. af lederne i mindre virksomheder er bekymrede for, at medarbejderne har været mere stressede og usikre under pandemien, mens 49 pct. af lederne har svaret, at medarbejderne har givet udtryk for, at de savner fysisk samvær med kolleger under pandemien.

Dem, der var hjemsendte, var bange for at miste deres job og var usikre på fremtiden Niels Peter Dahl, adm. direktør, Stelling

Mere kommunikation i krisen

Niels Peter Dahl og hans ledergruppe har under pandemien forsøgt at komme mistrivsel hos medarbejdere til livs. Det har de gjort ved at lave en markant større kommunikationsindsats med statusmails og overblik over fremtidsudsigterne, hvilket har medført, at kommunikationen næsten er tredoblet. Sidst, men ikke mindst, har Niels Peter Dahl også forsøgt at møde sine medarbejdere med betryggende ord. Han uddyber, at han gennem nedlukningen har prioriteret at snakke med og spørge ind til medarbejderne og deres bekymringer.

“Det har ikke været rart at være direktør i den her tid og mærke, at ens medarbejdere har det svært,” siger han og fortsætter:

“Det har også været svært, at man ikke kan se dem i øjnene.”

Personligt har coronakrisen også været en lang, hård og sej kamp for Niels Peter Dahl. I begyndelsen var han konstant stresset og nervøs for at miste sit livsværk. Det krævede, han arbejdede konstant, satte sig ind i diverse hjælpepakker og sørgede for at holde sine medarbejdere orienterede. Så det er ikke kun medarbejdere, der har oplevet dårligere trivsel. 39 pct. af lederne i mindre virksomheder svarer i analysen, at de og deres familie har fået dårligere trivsel som følge af covid-19.

“Det var virkelig hårdt i begyndelsen, men nu føler jeg, vi er reddet. Vi er igennem det værste,” siger han og understreger, at han har fået det bedre i takt med, at landet er begyndte at åbne, og det kan han også mærke, at medarbejderne har.

Pølsevogn og fadøl

Når det bliver muligt, vil Niels Peter Dahl holde fest for sine medarbejdere. Og der skal være fadøl og pølsevogn.

“Det er en måde at sige en ekstra tak,” siger han og fortsætter:

20210427-130306-5_ma.jpg
Personligt har coronakrisen også været en lang, hård og sej kamp for Niels Peter Dahl. Foto: Walther Bølge

“Vi sætter mere pris på det, vi har, og de små ting i hverdagen. Jeg ser mine kollegaer som min familie, og jeg beundrer deres arbejdsindsats og forståelse for, hvor hårdt og usikkert det er for mig som ejer at drive skuden sikkert i havn.”

Men i øjeblikket må direktøren nøjes med at give sine medarbejdere en verbal anerkendelse og takke for deres indsats, så det husker han på.

Fem gode råd til lederen, der skal sikre trivsel

Efter medarbejderne så småt er begyndt at vende tilbage til arbejdspladsen, skal lederne have et skarpt øje rettet på at sikre deres trivsel, mener Berit Weise, der er selvstændig konsulent og stifter af Metacom, der leverer konsulentydelser inden for blandt andet stresshåndtering i arbejdslivet og lederhåndtering. Hun giver her fem råd til, hvad ledere kan gøre for at sikre trivsel.

1. Vær åben overfor de nye behov, som den enkelte medarbejder måtte have

 • I skal begynde på ny og mødes omkring opgaverne på en anderledes måde.
 • Det er vigtigt ikke at tro, at man bare vender tilbage, og alt bliver som før.
 • Den enkelte medarbejder har indrettet sig så godt, de kunne, på egen bane, og de har formodentlig ændret lidt vaner og fokus undervejs.

2. Tal om trivsel med den enkelte og i fællesskab i teamet

 • Hvad er vigtigt lige nu, hvor I vender tilbage?
 • Hvordan kan I sikre, at trivsel er noget, I skaber i fællesskabet?
 • Hvad kan eller skal du som leder være opmærksom på?
 • Hvordan kan du og teamet hjælpe og støtte hinanden?
 • Hvordan accepterer I forskellighed? Nogen glæder sig, andre frygter det.

3. Vær bevidst opmærksom på at etablere tillid og respekt for den enkelte og for teamet

 • I din kommunikation kan du vælge at tale om fremtiden i positive og tillidsfulde vendinger. Realistisk og optimistisk.
 • Vær tålmodig og gå forrest med din tålmodighed.
 • Anerkend alle forslag, alles bidrag og alles forsøg på engagement.
 • Slip fokus på tiden, der har været; nu “starter” vi på en ny tid.

4. Overvej, hvordan du håndterer overgangsperioden med samlinger og fællesmøder

 • Har I fortsat onlinemøder?
 • Er alle online eller nogle fysisk i rummet? Hav særlig respekt og opmærksomhed på dem, der så er hjemme.
 • Lige nu skal du sikre, at ingen oplever sig udenfor.
 • Alle skal vide og opleve, at de bidrager og er vigtige

5. Forbered dig hver dag på din rolle som leder

 • Hvordan sikrer du dit eget “overskud” og overblik?
 • Hvordan lægger du mærke til trivsel og mistrivsel?
 • Hvordan reagerer du på trivsel/ mistrivsel?
 • Hvilke forventninger sætter du til dig selv og dine medarbejdere lige nu?
 • Hvordan møder du forandringer, ændringer, modstand og sårbarhed?

Fester og sheltertur: Sådan vil tre smv’er tackle mistrivsel efter coronakrisen

20180824-093358-3_ma.jpg
Per Malmos, kommerciel direktør i anlægsgartneriet Malmos Landskaber, mener, det er vigtigt at afholde nogle sociale arrangementer for sine medarbejdere, når restriktionerne tillader det. Det skal give de ansatte et pusterum, fortæller han. Arkivfoto: Thomas Nielsen
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
02. maj 2021 KL.13:30

Mange medarbejdere i smv'er har været påvirket af mistrivsel under pandemien. Det viser en analyse blandt direktører i 350 virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte, som er foretaget af analysebureauet Marketminds for Købstædernes Forsikring i januar 2021. Her svarer 39 pct. af lederne i mindre virksomheder, at de er bekymrede over mistrivsel blandt medarbejdere som følge af covid-19.

Derfor har Børsen spurgt tre smv-ledere, hvad de nu vil gøre for at sikre god trivsel hos deres medarbejdere, mens landet så småt er begyndt at åbne igen.

Fester og teambuilding

Hos Claus Dalsgaard, adm. direktør for elinstallatørvirksomhed Claus Dalsgaard, tør han endnu ikke at holde en kæmpe fest for medarbejderne, men han understreger, at det bliver det første, der kommer til at ske, når regeringen tillader det. Der skal nemlig fejres alt fra jubilæer til runde fødselsdage. Og netop at holde en fest er vigtigt for igen at skabe en fællesskabsfølelse hos medarbejderne og dermed sikre bedre trivsel. Han har også allerede bestilt årets julefrokost, og her skal medarbejderne forkæles med god mad.

Claus Dalsgaard mener, det er vigtigt at anerkende og vise sine medarbejdere, at han værdsætter dem. Især i en krisetid. Til påske købte han derfor en masse lækkerier, som han gav alle sine 72 medarbejdere med på påskeferie. Og netop anerkendelse vil han fortsætte med at give sine medarbejder.

“Det er vigtigt, de ved, at jeg sætter pris på dem og det arbejde, de udfører. Det kan både være med en ekstra stor julegave, men også mundtligt ved at give dem nogle rosende ord med på vejen. Uden dem var der jo ingen virksomhed,” siger direktøren.

Sidste år blev det ikke til en omgang teambuilding i virksomheden, men det håber Claus Dalsgaard, at restriktionerne vil tillade i år.

“Det gjorde bare noget godt for sammenholdet, da vi gjorde det i 2019. Og det, tror jeg, kunne være godt for os igen,” siger Claus Dalsgaard.

Til slut har han også planer om samle sine medarbejdere i grupper og høre deres inputs til, hvad der kan forbedres i virksomheden, så medarbejderne kan gå endnu gladere på arbejde.

Sheltertur og åbne dialoger

Per Malmos, kommerciel direktør i anlægsgartneriet Malmos Landskaber, vil sikre god trivsel i virksomheden ved at snakke ekstra meget med sine medarbejdere. For selvom den værste del af pandemien måske er overstået, så mener han, at det er vigtigt, at han fortsat er opmærksom på, hvordan de har det. I virksomheden vil ledelsen tage personlige samtaler med medarbejderne, men også invitere dem ud i teams, så man internt kan sørge for, at de er opmærksomme på hinanden.

“Jeg vil tage teams med ud til et shelter, lave bål, og så kan alle få lov til at få ordet og fortælle, hvordan de har det,” siger Per Malmos.

Han mener, det er vigtigt at lave sociale arrangementer, da det giver medarbejderne et pusterum, hvor de får opbygget nogle relationer til hinanden, som kan bidrage til bedre trivsel i hverdagen.

Derudover vil ledelsen fortsætte med at anerkende sine medarbejdere. Det kan både ske med en æske chokolade og et lille kort, men også gennem ros.

Vi har jo sparet nogle penge på, at vi ikke kunne holde fester det sidste år, og derfor kan en ekstra lille gave være en erstatning Per Malmos, kommerciel direktør i Malmos Landskaber

“Vi har jo sparet nogle penge på, at vi ikke kunne holde fester det sidste år, og derfor kan en ekstra lille gave være en erstatning. En måde at sige: Vi er glade for, du er her, og hold ud,” siger Per Malmos.

Sidst, men ikke mindst, så håber Per Malmos, at virksomheden kan holde en stor sommerfest for de 100 medarbejdere.

“Men indtil da så mødes vi i teams og ventilerer, hvordan det går,” siger Per Malmos.

Fællessnak og psykologhjælp

Selvom Flemming Sørensen, adm. direktør i konsulentvirksomheden Africa Innovation Network, kun har en håndfuld medarbejdere at tage sig af, så fylder medarbejdernes trivsel meget.

Oven på nedlukningen vil han derfor samle sine medarbejdere og få en status på, hvordan pandemien har påvirket den enkelte. Det skal frem i lyset, hvis nogle har det dårligt, mener Flemming Sørensen – og hvis folk ikke vil tage den i plenum, så tager han en snak med medarbejderen én-til-én.

“Vi er vant til at tale om tingene og tage hånd om problemerne,” siger han.

Og netop at tage hånd om problemerne er næste skridt. For når medarbejderne har givet udtryk for udfordringer, som de måske står med, vil Flemming Sørensen sammen med den enkelte medarbejder forsøge at arbejde med problemerne og hjælpe medarbejderen gennem dem.

“Det skal selvfølgeligt håndteres forskelligt, alt efter hvilke udfordringer de går rundt med,” siger han.

Derfor leger direktøren også med tanken om at få hjælp af en psykolog, som kan byde ind med nogle redskaber, der kan sikre god trivsel på arbejdspladsen.

“Det skal også sikre medarbejdernes trivsel, hvis der på et tidspunkt opstår lignende situationer,” siger Flemming Sørensen og uddyber, at han godt kunne forestille sig at lave en politik i virksomheden, som har fokus på medarbejdernes trivsel og velvære.