“Jeg vil forstå min rolle som bestyrelsesmedlem bedre”

 BESTYRELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Anne Fleischer er ceo i LEO Pharmas investeringsselskab LEO Ventures og medlem af fem bestyrelser. Hun meldte sig til Børsens bestyrelsesuddannelse, da hun vil have en bedre forståelse af sin rolle som bestyrelsesmedlem.

For Anne Fleischer var der et helt klart mål med at deltage i Børsens bestyrelsesuddannelse. Hun ville blive endnu skarpere på sin rolle som bestyrelsesmedlem, da hun sidder i bestyrelsen for LEO Ventures, Omhu, Studies & Me, Hablab og Skinvision.

”Jeg vil gerne kunne være den rigtige sparring for ledelsen og varetage interesserne bedst muligt i de fem bestyrelser, jeg sidder i,” fortæller hun, efter at hun har gennemført første modul af bestyrelsesuddannelsens i alt tre moduler, der hver strækker sig over to dage.

På første modul blev hun og de andre deltagere klogere på de grundlæggende færdigheder, man skal have på plads som professionelt bestyrelsesmedlem, som eksempelvis corporate governance, bestyrelsesledelse og samspil med direktionen. Det var også Anne Fleischers forventning, at hun efter første modul ville være skarpere på både lovgivning og de værktøjer, hun kan bruge i sit virke.

”Den vigtigste læring jeg tager med mig fra første modul, er bestyrelsens rolle, hvilke krav der i virkeligheden er til mig som bestyrelsesmedlem – både strukturelt og lovgivningsmæssigt. Og så har jeg fået en god forståelse for, hvilken sparringspartner jeg kan være for selskabet, direktionen og ejerkredsen, så jeg bidrager til den fremtidige vækst,” siger hun og supplerer:

”Det skyldes bl.a., at vi har haft nogle gode caseopgaver, der har udfordret mig på nogle virkelige situationer som bestyrelsesmedlem og bidraget med forskellige perspektiver til bestyrelsesarbejdet.”

Mads og Monopolet for bestyrelsesmedlemmer
Casearbejdet er helt centralt på bestyrelsesuddannelsen, fortæller programdirektør på CBS Bestyrelsesuddannelserne Henriette Divert, der er en af de gennemgående undervisere på Børsens bestyrelsesuddannelse.

”Vi gør brug af cases, fordi bestyrelsesarbejde er en praksisdisciplin. Vores cases er udviklet på baggrund af virkelige situationer i virksomheder, som vi arbejder rundt om. Det giver mulighed for, at vi kan tale i dybden om dilemmaer, der måske ikke er så sort/hvide, og få en dyb erfaringsudveksling mellem seniorer og eftertænksomme mennesker, der sidder i bestyrelser, men også folk, der er på vej ind i bestyrelser – så det er lidt Mads og Monopolet for bestyrelsesmedlemmer.”

På første modul handler casearbejdet især om styring og ceo-succession. Derudover er governancestrukturen, selskabsloven og magtens tredeling i enhver virksomhed også i fokus, dvs. samspillet mellem ejere, direktion og bestyrelse.

Bestyrelsesuddannelsen er opbygget sådan, at man får det grundlæggende på plads på første modul, inden vi på andet modul kaster os over strategi, risikostyring og de redskaber, man kan bruge på det strategiske plan.”

 

Vil du have styrket dine kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, så læs mere om Børsens bestyrelsesuddannelse her

Se videoen med Anne Fleischer, der fortæller om, hvad hun har fået ud af at deltage i Børsens bestyrelsesuddannelse.