”Jeg har fået en væsentlig bedre forståelse for bestyrelsens forpligtelser”

 BESTYRELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Selvstændig konsulent i Zahll Executive og tidligere senior vice president for executive remuneration i Danske Bank Heine Zahll Larsen meldte sig til Børsens bestyrelsesuddannelse, da han ville blive klogere på bestyrelsens forpligtelser, formalia og den generelle bestyrelsesagenda.

Heine Zahll Larsen sidder p.t. ikke i en bestyrelse, men siden 2015 har han i sin rolle som senior vice president for executive remuneration i Danske Bank arbejdet tæt sammen med koncernens bestyrelse i forskellige komitéer. Derfor meldte han sig til Børsens bestyrelsesuddannelse for at få en bedre forståelse for bestyrelsens forpligtelser, og hvordan han selv kan skabe størst muligt værdi i samarbejdet.

”Jeg ville gerne lære mere om, hvad en bestyrelse har behov for. Ikke kun i forhold til de specifikke områder, jeg traditionelt beskæftiger mig med, men også over et helt år,” fortæller Heine Zahll Larsen, efter at han gennemførte bestyrelsesuddannelsens andet ud af i alt tre moduler, der hver er af to dages varighed.

Værdiskabelse er sammen med strategi et gennemgående tema for bestyrelsesuddannelsens andet modul, fortæller programdirektør for CBS Bestyrelsesuddannelserne Henriette Divert, som også underviser på bestyrelsesuddannelsen.

”Fokus har været på, hvordan man udregner finansiel værdiskabelse, og evnerne til at gå i clinch med tallene og få et overblik over, hvordan de nøgletal, der ofte bliver præsenteret for bestyrelsen, hænger sammen. Derudover fokuserer vi på årsregnskabet, og hvordan man præsenterer værdiskabelse for sine forskellige interessenter,” siger hun og supplerer, at fokus på strategiarbejdet især har været på bestyrelsens rolle i forhold til at genopfinde virksomheden.

 Jeg har, allerede efter jeg gennemførte første modul, anbefalet andre at melde sig til uddannelsen. Jeg synes, at det er en supergod læring. Personligt har jeg i hvert fald fået meget ud af uddannelsen, både fagligt og netværksmæssigt.

Heine Zahll Larsen, tidligere senior vice president for executive remuneration i Danske Bank

 

Bestyrelsesarbejdet er multidisciplinært
Efter at Heine Zahll Larsen har deltaget i bestyrelsesuddannelsens første og andet modul, er den vigtigste læring, han har taget med sig, at bestyrelsesarbejdet består af mange facetter, der skal fungere i et større samspil, men hvor den finansielle forståelse er grundlæggende.

”Som bestyrelsesmedlem skal man kunne håndtere virksomhedens strategi og risikostyring og lade det afspejle sig i den finansielle forståelse af årsregnskaberne. Det er simpelthen ikke nok, at man kun kommer med en kommerciel forståelse. Den finansielle forståelse er alfa og omega, og når det er sagt, er det vigtigt, at de sociale kompetencer er på plads,” siger han og tilføjer, at han på baggrund af den nye viden har fået en bedre forståelse for bestyrelsens forpligtelser, både formelt og uformelt. Han fortæller også, at han vil revurdere de årshjul, han selv arbejder med.

”Jeg vil se, om årshjulene og charters for komitéerne kan strikkes anderledes sammen, så de også giver bedre værdi, når de sparres op mod en bestyrelse.”

Spørger man Heine Zahll Larsen, om han vil anbefale bestyrelsesuddannelsen til andre, så er svaret et entydigt ja.

”Jeg har, allerede efter jeg gennemførte første modul, anbefalet andre at melde sig til uddannelsen. Jeg synes, at det er en supergod læring. Personligt har jeg i hvert fald fået meget ud af uddannelsen, både fagligt og netværksmæssigt.”

Vil du have styrket dine kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, læs mere om Børsens bestyrelsesuddannelse her