Diversitet i bestyrelser – det handler om meget mere end køn

 BESTYRELSE | Af Ulla Johanne Johansson

Kan du rumme det akavede, og er du god til at stille de skæve spørgsmål? Det kan blive overskriften på fremtidige opslag, når diversitet skal på bestyrelsers dagsorden. Diversitet i bestyrelser kalder på kompetencer, der ligger ud over direktionsgangen – og ud over køn.

Der skal flere kvinder i bestyrelserne. Sådan har det lydt længe og ikke uden grund. Det er i dag kun på hver tredje bestyrelsespost i Danmarks største virksomheder, der sidder en kvinde. Ikke desto mindre så er der sket en stigning i antallet af kvinder siden 2013, da den danske lov om kønssammensætning af ledelse og bestyrelser trådte i kraft.

”Det er positivt, at der er kommet flere kvinder og udlændinge ind i top 50-bestyrelserne. Bestyrelserne skal kunne ræssonere over den større agenda, som virksomheden indgår i, og der giver det mening, at bestyrelsens sammensætning kan afspejle den dialog, der præger samfundet,” siger Henriette Divert, der arbejder med direkte supervision af bestyrelser og direktioner og underviser på Børsens bestyrelsesuddannelse og på CBS.

”Men det er ikke nødvendigvis kun kvinder, der er behov for. Det er en divers samtale, der er behov for i bestyrelserne, og den har i udgangspunktet ikke noget med køn at gøre, men mere med kompetencer at gøre, menneskelige som professionelle. Det gør ingen forskel, hvis kvinder i bestyrelser overvejende er drevet af de samme egenskaber som de øvrige bestyrelsesmedlemmer,” siger Henriette Divert.

Det bør ikke være en diskussion om kvoter, men snarere en diskussion om samtaleformen, mener hun:

”Bestyrelsesmedlemmer skal kunne rumme en samtale, der er fuld af nysgerrighed over for fremtiden, tvivl, flertydighed og uenighed, og det kan være følelsesmæssigt akavet og vække angsten for at fejle. Det er kompetencer, som vi plejer at kalde for feminine kompetencer, men som du ikke behøver være kvinde for at besidde. Der er flere rigtig gode eksempler på mænd, der har god kontakt til de kompetencer, f.eks. Legos Jørgen Vig Knudstorp og Novo Nordisks Mads Øvlisen og Lars Fruergaard Jørgensen.

 

 Diversitet er helt afgørende. En bestyrelse på fem-seks personer med den samme baggrund får ikke nødvendigvis de diskussioner frem på bordet, der kan være med til at sikre, at man når til de rigtige resultater.

Marianne Philip, advokat og partner, Kromann Reumert

 

Diversitet kan være afgørende for bundlinjen
For et årti siden var omkostningen ved at eksperimentere højere end omkostningen ved ikke at gøre noget. Men det har ændret sig. Prisen for at lade være med at udfordre virksomhedens vaner er, at bestyrelsen for sent træffer de beslutninger, som er mest vigtige for virksomheden.

”Diversitet er helt afgørende. En bestyrelse på fem-seks personer med den samme baggrund får ikke nødvendigvis de diskussioner frem på bordet, der kan være med til at sikre, at man når til de rigtige resultater,” siger advokat og partner i Kromann Reumert Marianne Philip, som er tilknyttet Børsens bestyrelsesuddannelse. Hun er formand for bl.a. Komitéen for god Fondsledelse og Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens fond) og næstformand i Novo Nordisk Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond.

For lidt uenighed er en udfordring, fordi en bestyrelses opgave er at udpege det rigtige problem, så direktionen kan løse det. Lego skal tale om alternativer til plastik, Mærsk skal kunne diskutere olie. En bestyrelse, der ikke adresserer elefanten i rummet, risikerer at skubbe de beslutninger, der er mest afgørende for virksomheden, foran sig.

”Coronakrisen har f.eks. skubbet til udviklingen. Vi ændrer kollektivt vaner på en hel masse områder. Virksomhederne kan ikke bare fortsætte, hvor de slap, men må finde nye veje,” siger Henriette Divert.

Fokus på de skæve kompetencer i bestyrelsen
En god bestyrelse er i udgangspunktet en bestyrelse, der har den rigtige blanding af professionelle og personlige kompetencer.

”Bestyrelserne skal begynde med at diskutere, hvilke professionelle kompetencer der er behov for i bestyrelsen. Men de personlige kompetencer er også helt afgørende. Det er vigtigt at have nogen i bestyrelsen, der kan tænke ud af boksen, er gode til at stille spørgsmål og lytte, og som kan se kritisk på de beslutninger, de tidligere selv har været med til at træffe – og ændre dem i en fart, hvis de viser sig at være forkerte,” siger Marianne Philip og fortsætter:

”Det er også vigtigt at have nogen, der ikke er bange for at sidde med en anden holdning end resten af bestyrelsen, så man får stillet de dumme spørgsmål. Det er ofte de ’dumme’ spørgsmål, der bringer diskussionen frem til det rigtige resultat.

Seks tips til dig, der har ambitioner om at blive bestyrelsesmedlem

  1. Du skal være ekstremt dygtig, have en god portion erfaring, helst på direktionsniveau, eller du skal have specialistviden inden for virksomhedens kerneområde.
  2. Du skal have de rigtige forbindelser – det er som regel via netværk, bestyrelsesposter bliver besat.
  3. Gå efter små virksomheder inden for områder, du interesserer dig for. Der får du den bredeste erfaring med at arbejde som bestyrelsesmedlem og kan bidrage mest muligt.
  4. Du skal være mere interesseret i at stille de rigtige spørgsmål end i at finde løsninger på problemer.
  5. Du skal kende din opgave som bestyrelsesmedlem. Både erfarne som nye medlemmer kan have godt af at tage en bestyrelsesuddannelse.
  6. Du skal takke ja til den ledelseserfaring, der byder sig, også selvom du ikke kan sætte hak ved alle punkter i jobbeskrivelsen.

Vil du vide mere om Børsens bestyrelsesuddannelse, så læs mere her