Disse fire evner skaber afgørende værdi i bestyrelsesarbejdet

 BESTYRELSE | Af Ulla Johanne Johansson

Kan du høre, hvad samfundet siger? Det skal du kunne, hvis du sidder i en bestyrelse. Etik og moral har taget plads ved bestyrelsesbordet, og det kalder på evnen til at stille dumme spørgsmål og til at lytte godt efter.

Bestyrelsen skal altid agere i virksomhedens interesser. Det er den overordnede målsætning, som alt bestyrelsesarbejde drejer sig om. Men hvor virksomhedens bedste interesser har handlet om at sikre vækst, så er det ikke helt nok i dag.

”Det er først og fremmest virksomhedens bedste, som bestyrelsen er sat til at pleje, men hvor meget af bestyrelsernes ageren der tager hensyn til aktionærerne, og hvor meget der tager hensyn til samfundet, det har flyttet sig her på det sidste,” siger professor på CBS og underviser på Børsens bestyrelsesuddannelse Steen Thomsen.

Kunderne er rykket tættere på. Det forventes, at virksomhederne respekterer kundernes mening, og det betyder, at virksomhederne ikke kan betragte vækst isoleret set, men i højere grad forventes at tage ansvar for det samlede aftryk, de sætter uden for virksomheden.

Sagt med andre ord: Virksomheder har ikke kun et ansvar over for deres aktionærer. De har også et samfundsansvar.

”Bestyrelser bør forholde sig til etik og moral. Det er en ting, som bestyrelser tidligere har interesseret sig mindre for, men som over årene er kommet på bordet,” siger advokat og partner i Kromann Reumert Marianne Philip, som er tilknyttet Børsens bestyrelsesuddannelse. Hun er formand for bl.a. Komitéen for god Fondsledelse og Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens fond) og næstformand i Novo Nordisk Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond.

I en bestyrelse er det vigtigt at have nogle, der er gode til at stille spørgsmål og til at lytte, nogle, der er gode i en dialog. Det er også vigtigt at have nogle, der ikke er bange for at sidde med en anden holdning end resten af bestyrelsen; det er ofte dialogen, der giver det rigtige resultat.

Marianne Philip, advokat og partner, Kromann Reumert 

Bestyrelsen skal lytte til samfundets vandrør
Bestyrelsen skal kunne absorbere den samtale, som er uden for virksomheden – specielt i tider, hvor alle mennesker har en mening, og det er svært. Men det er bestyrelsens opgave at udpege det rigtige problem, så direktionen kan løse det, og derfor skal den kunne tale om virksomhedens vitale områder.

”I en bestyrelse er det vigtigt at have nogle, der er gode til at stille spørgsmål og til at lytte, nogle, der er gode i en dialog. Det er også vigtigt at have nogle, der ikke er bange for at sidde med en anden holdning end resten af bestyrelsen; det er ofte dialogen, der giver det rigtige resultat,” forklarer Marianne Philip.

”Lego skal tale om den globale holdning til plastik – også selv om det gør ondt at tale om. Det hjælper ikke at holde sig til, at Lego-klodser er lavet af plastik, og sådan er det bare. Åbenhed over for alle de forskellige holdninger, der er til f.eks. plastik eller et hvilket som helst andet problem, er vigtig. Måske er netop Legos mod til åben dialog med alle stakeholders om deres tanker og initiativer i forhold til plast med til at højne deres globale troværdighed. Det er evnen til at stille flere spørgsmål end svar og til at tage noget op, som ikke er populært,” forklarer Henriette Divert, der arbejder med supervision af bestyrelser og direktioner og uddanner bestyrelsesmedlemmer på CBS.

Journalistister spørger om det meste
Er der nogen, som dagligt får skyld for at stille dumme spørgsmål, så er det journalister. Men lige netop den evne er eftertragtet i bestyrelseslokalet og er en af de helt centrale forskelle, der er mellem Børsens bestyrelsesuddannelse og øvrige bestyrelsesuddannelser.

 ”Einstein citeres for at sige, at hvis han skulle løse et problem, så ville han bruge størstedelen af tiden på at definere problemformuleringen. Det er det, den journalistiske metode kan. Det er evnen til at undre sig, evnen til at prioritere at finde den rigtige problemformulering og evnen til at stille spørgsmål under tidspres. Vi er måske ikke de bedste til at give svar, men vi er rigtig gode til at stille spørgsmål og til at kvalificere en problemformulering,” siger Niels Lunde, der ud over at være chefredaktør på Dagbladet Børsen også bidrager til undervisningen på Børsens bestyrelsesuddannelse.

 ”I erhvervslivets top taler man i øjeblikket om at interagere med ikke bare sine kunder og medarbejdere, men også med sine ikke-kunder og ikke-medarbejdere. Det er en helt anden måde at arbejde på. Men ingen formår at pege på et vellykket eksempel i den europæiske verden. Det er en kilde til, hvordan man kan undre sig, blive konstruktiv og klogere,” siger han.

Fire gode evner i et bestyrelseslokale
På Børsens bestyrelsesuddannelse lærer du at stille de skæve spørgsmål, som der er efterspørgsel efter i bestyrelseslokalet. Den journalistiske metode bygger grundlæggende på at kunne undre sig, stille de udfordrende spørgsmål og få belyst et emne fra mere end én side. Den har fire centrale redskaber, som det kan gavne at aktivere i bestyrelseslokalet:   

  1. Evnen til at undre sig
  2. Evnen til at prioritere problemformuleringen
  3. Evnen til at stille spørgsmål
  4. Evnen til at gøre det under tidspres 

 Vil du vide mere om Børsens bestyrelsesuddannelse, så læs mere her