Disse evner er vigtige, hvis du vil have succes med hybrid ledelse

 LEDELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Det hybride arbejdsliv er kommet for at blive. Det stiller nye og anderledes krav til lederes evne til at skabe retning, motivation og trivsel, lyder det fra chefkonsulent i konsulenthuset Lead Katrine Bastian.

Med coronapandemien gjorde det hybride arbejdsliv for alvor sit indtog. Og flere virksomheder har som følge heraf nedlagt kontorpladser og indført turnusordninger for ugentlige hjemmearbejdsdage for at spare på kvadratmeter og husleje. Denne arbejdsform kalder på nye former for ledelseskompetencer, lyder det fra Katrine Bastian, der er chefkonsulent i konsulenthuset Lead og underviser hos Børsen Uddannelse. Særligt evnen til at skabe struktur er vigtig for at få succes med hybrid ledelse.

”Når vi møder på forskellige tidspunkter og befinder os geografisk hver for sig, er der brug for at få skabt struktur omkring møder og for, at medarbejderne kan få fat i hinanden. Det kan ske ved at inddele dem i team, der skal kunne få kontakt med hinanden eller mødes hybridt eller fysisk. Det er med til at sikre, at de får tilstrækkeligt med sparring og hjælp,” siger Katrine Bastian og fortsætter:

”Som leder skal du have et helikopterperspektiv på, hvad der er brug for, for at medarbejderne kan lykkes med opgaveløsningen. Derfor skal der mere struktur og koordinering til i det hybride arbejdsliv, end hvad vi er vant til.”

Kultur er også en vigtig forudsætning, hvis man skal have succes med mere hybride arbejdsformer. Med det mener Katrine Bastian, at der skal skabes et kulturelt mindset for hybridt arbejde. Det vil sige en fælles forståelse af, at man stadig er en del af et arbejdsfællesskab med nogle kerneopgaver og målsætninger, der skal nås, og at medarbejderne derfor er afhængige af hinanden.

”Du har som leder en opgave i at skabe en følelse af fællesskab og nærvær, selvom medarbejderne sidder på distancen. Som medarbejder har man også et ansvar for at tage aktivt del i fællesskabet og byde ind. Man kan ikke bare melde sig ud, fordi man sidder derhjemme. Det er afgørende, at leder og medarbejdere forstår, at de er vigtige for det hybride fællesskab.”

 

 

Du kan have nok så mange værktøjer, men hvis ikke du arbejder med dit mindset og værdimæssige tilgang til at lede anderledes, bliver det rigtig svært at nå i mål. Det er en personlig rejse, man skal ud på for at finde ud af, hvad der fungerer i de nye rammer.

Katrine Bastian, chefkonsulent, Lead og underviser hos Børsen Uddannelse

 

Den gode hybride leder
Netop følelsen af fællesskab er vigtig for at opretholde medarbejdernes motivation, når de sidder hver for sig. Forskning viser, at medarbejdere, der sidder remote, har en lavere grad af commitment til opgaver og en større risiko for at føle sig som en mindre del af fællesskabet. Som leder har du derfor en vigtig opgave i at sørge for, at medarbejderne føler sig inddraget, at de tager ejerskab, og at de får den viden og information, de har brug for.

”Det kræver dialog, og at du dels spørger ind til, hvordan medarbejderne har det, dels hvad de sidder med af opgaver. Du skal være meget mere kommunikerende og interagerende og så at sige ’kigge dem i øjnene’. Vi er relationelle væsener, så det skaber en følelse af anerkendelse og inklusion, hvis man får den information, man har brug for. Og hvis man kan mærke, at man er vigtig for fællesskabet.”

Du skal også være ekstra opmærksom på at få skabt nogle rammer for det hybride arbejde og hjælpe medarbejderne med at få dem på plads. Og det er en balanceakt mellem, hvornår man skal være styrende og støttende. Altså hvornår man skal gå ind og styre processer for medarbejderne, og hvornår man skal nøjes med at støtte.

”Du skal passe på, at du ikke kommer til at overstyre og være nede i hver eneste detalje. Både så du ikke får for meget at lave, og for at undgå, at medarbejderne bliver irriterede og føler, at de er udsat for micro management. Du kan også risikere, at medarbejderne bliver hjælpeløse, fordi de får frataget deres kompetencer,” siger Katrine Bastian og tilføjer, at medarbejderne ikke selv lærer at koordinere og arbejde under de nye rammer, hvis man blander sig for meget som leder. Omvendt skal man passe på ikke at have en for laissez faire-indstilling, så medarbejderne bliver overladt til sig selv.

”Det handler om at finde den gyldne middelvej, hvor man hverken overstyrer eller giver slip.”

Revision af det personlige lederskab
Når man træder ind i en ny ledelsesdisciplin, som hybrid ledelse er, kan man ikke blindt fortsætte med at gøre, som man altid har gjort. Derfor er man nødt til at gå sit personlige lederskab og præferencer efter i sømmene.

”Kig på, hvad du plejer at gøre, som fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Du skal passe utroligt meget på, at du ikke fortsætter med at gøre mere af det, du plejer,” siger Katrine Bastian og fortsætter:

”Man kan let blive blind over for de muligheder, der følger med hybridt arbejde, hvis man har et snævert syn på, hvordan opgaver skal løses. Derfor handler det om at slippe sine præferencer og finde ud af, hvad der er af nye værktøjer, der kan understøtte ens ledelse og fungere som supplement til det, man allerede gør, som fungerer godt.”

Men det er langt fra let at ændre adfærd og ledelsesstil. Eksempelvis kan man føle, at man blander sig for meget i sine medarbejderes privatliv, hvis man begynder at række mere ud. Katrine Bastian forklarer, at ens indre værdier kan spænde ben for, at man gør det, man skal. Derfor handler det om at arbejde med sine værdier og finde ud af, hvad man står for, og hvad man har af indre modstand.

”Du kan have nok så mange værktøjer, men hvis ikke du arbejder med dit mindset og værdimæssige tilgang til at lede anderledes, bliver det rigtig svært at nå i mål. Det er en personlig rejse, man skal ud på for at finde ud af, hvad der fungerer i de nye rammer.”

I arbejdet med egne værdier er feedback og sparring fra egen leder, lederkolleger og medarbejdere helt centralt. Det handler i høj grad om forventningsafstemning.

”Du skal turde åbne op for feedback og sparring. Dine medarbejdere ved, hvad de har brug for, og måske har din leder eller lederkolleger gjort sig nogle erfaringer, som du kan lære af.” 

Katrine Bastians fire råd til ledere, der skal i gang med hybrid ledelse:
1.
Involver medarbejderne, og gør dig umage for at finde ud af, hvordan du leder dem bedst. Medarbejderne ved, hvad de har brug for, og du ved, hvad du kan som leder. De to ting skal mødes, så det er vigtigt at åbne op, at spørge nysgerrigt og bruge medarbejdernes input til at kvalificere din ledelse.

”Du må for guds skyld ikke give slip og lade det være op til medarbejderne, hvornår de eksempelvis møder ind eller har hjemmearbejdsdage. For nogle medarbejdere vil det være en fest, men selv de kan komme til at miste retning og fokus, så der bliver nødt til at være ledelse i forhold til denne fleksibilitet.”

2. Ræk ud til dine lederkolleger for at få sparring på, hvordan de griber hybrid ledelse an.

”Spørg dem, du kan komme til at spørge, hvordan de gør. Læs tekster, og opsøg viden om emnet. Det kan eventuelt være, at du skal tage en uddannelse for at blive klædt på. Det hybride arbejdsliv er ikke rocket science, men det er nyt for os alle. Derfor kræver det, at man føler sig kompetent til at varetage opgaven.”

3. Bed om nogle retningslinjer fra din egen chef og organisation i forhold til, hvordan I håndterer den hybride arbejdsform som virksomhed. Det kan let blive en grund til konflikt, hvis der ikke er nogle klare retningslinjer. Det kan eksempelvis være, at der på tværs af team er forskel på, hvor tit medarbejderne skal møde ind på kontoret eller arbejde hjemme.

”Der skal sættes nogle rammer oppefra. Medarbejderne skal ikke bestemme det hele. Der skal være plads til fleksibilitet, men retningslinjerne kan være en hjælp.”

4. Som leder skal du turde træde ud af din comfort zone og prøve nye ting. Det kan være nye former for mødeledelse eller strukturer for møder med medarbejderne, så du ikke glemmer dem.

”Man skal kunne rumme det uforudsigelige, mens vi er i denne transition. Erkend også gerne over for medarbejderne, hvis der sker noget uventet, og involver dem i løsningen af problematikken.”

Vil du have de rette kompetencer til at lede hybride teams? Læs mere om lederuddannelsen ”Hybrid ledelse” her