Bring bestyrelsesarbejdet ind i fremtiden

 BESTYRELSE | Af Pia Konstantin Berg

Bestyrelsens funktion ændrer sig i takt med samfundet, og nye tendenser og agendaer vinder frem. Lær mere om, hvordan du bidrager positivt til bestyrelsesarbejdet fremover.

Diversitet, bæredygtighed og strategisk inddragelse er noget, der fylder mere og mere i bestyrelser rundt omkring i landet. Henriette Divert, som er programdirektør for CBS Bestyrelsesuddannelserne, oplever nu en øget forventning om, at bestyrelserne arbejder i takt med værdisættet i omverdenen.

”I dag skal man som bestyrelse tænke bredt på alle de parter, som har holdninger til virksomheden, for hvis man ikke opfører sig ordentligt i forhold til samfundets normer, kan ens produkter blive boycottet fra den ene dag til den anden,” fortæller hun.

Forskellighed er en fordel
For at kunne tænke bredt kræver det diversitet. Sammensætningen i bestyrelserne er derfor vigtig og kan have en positivt afsmittende effekt på kundegrundlaget.

”Forskellige mennesker tænker bedre end mennesker, der tænker ens,” forklarer Henriette Divert.

”Man kunne være fræk og sige, at der måske i virkeligheden altid har været brug for diversitet i bestyrelser. Vi er bare blevet bedre til at snakke om det.”

Her tænker hun ikke kun på faktorer som køn og nationalitet, men også om diversitet i tænkemåde. Det er gavnligt for en bestyrelse, hvis medlemmerne udfordrer hinanden – dog med respekt for andres holdninger og input, så diskussionerne rundt om bordet er konstruktive frem for konfliktfyldte.

I dag er det dyrt at træffe beslutninger bare få måneder senere, end man kunne have gjort, så en bestyrelse skal være meget villig til at tale hurtigt om de udfordringer, der er, og træffe hurtige beslutninger på et ufuldstændigt grundlag.

Henriette Divert, programdirektør, CBS Bestyrelsesuddannelserne

 

Bestyrelsesarbejdet bliver mere betydningsfuldt
En anden tydelig tendens for bestyrelsesarbejdet er, at beslutningsprocesserne går hurtigere og hurtigere. Derfor er det vigtigt at kunne være foran udviklingen og handle hurtigt.

”I dag er det dyrt at træffe beslutninger bare få måneder senere, end man kunne have gjort, så en bestyrelse skal være meget villig til at tale hurtigt om de udfordringer, der er, og træffe hurtige beslutninger på et ufuldstændigt grundlag,” fortæller Henriette Divert.

Hun oplever også en udvikling i arbejdsformen, hvor bestyrelser bliver mere og mere systematisk inddraget i strategiarbejdet for virksomhederne og organisationerne, og det gør derfor rollen som bestyrelsesmedlem endnu mere betydningsfuld.

”Det bliver vigtigere at være god til at arbejde sammen med direktionen om retningen i stedet for bare at sige ja og nej til noget, der allerede er udarbejdet af direktionen.”

 

Vil du have styrket dine kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, læs mere om Børsens bestyrelsesuddannelse her

Se videoen med Henriette Divert, der fortæller om, hvordan Børsens bestyrelsesuddannelse er opbygget, og hvilke tedenser der er dominerende inden for bestyrelsesarbejde i dag.