Bestyrelsens nøgleopgave er de fire S’er

 BESTYRELSE | Af Ulla Johanne Johansson

Som bestyrelsesmedlem skal du kende din plads, og den er som al anden ledelse fyldt med paradokser.

På den ene side skal bestyrelsen lede og kontrollere direktionen, på den anden side skal den fungere som en slags partner og coach for direktionen. Det er et paradoks. Det er langtfra alt, en bestyrelse skal blande sig i, men hvor grænsen går er som ved al anden ledelse ikke helt så sort-hvidt.

”En bestyrelse skal kunne samarbejde og drøfte tingene åbent, både i bestyrelsen og med direktionen. Samtidig skal bestyrelsen også sikre, at direktionen gør sit arbejde. Men man skal som bestyrelse altså også huske, at det ikke er bestyrelsen, der er direktion. Bestyrelsen skal også holde sig væk og lade direktionen arbejde,” siger advokat og partner i Kromann Reumert og underviser på Børsens bestyrelsesuddannelse Marianne Philip, der efter eget udsagn bruger en meget stor del af sin tid på bestyrelsesarbejde, bl.a. som formand for Komitéen for god Fondsledelse og Gerda & Victor B. Strands Fond (Toms Gruppens Fond) og næstformand i Novo Nordisk Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond.

Generelt er der fire områder, som en bestyrelse har ansvar for.

 1. Selskabets bedste interesser
  Bestyrelsen skal altid agere i virksomhedens interesse. Det er den overordnede målsætning, som alt bestyrelsesarbejde drejer sig om.

”Hvor meget af det der er aktionærhensyn, og hvor meget der er samfundshensyn, det har flyttet sig her på det sidste. Men uanset så er det først og fremmest virksomhedens bedste, som bestyrelsen er sat til at pleje,” siger professor på CBS og underviser på Børsens bestyrelsesuddannelse Steen Thomsen.

 1. Strategi – direktionen er på rette kurs
  Strategien er pejlemærket for virksomheden. Det er også en kontrakt mellem bestyrelse og direktion, der overordnet udstikker den retning, som virksomheden skal bevæge sig i. Strategien er bestyrelsens måde at præge, hvad direktionen gør.
 1. Succession – bestyrelsen sikrer den rigtige direktion
  Bestyrelsen har ansvar for kontinuerligt at overveje, om virksomheden har den rigtige direktør, og at valget af direktør hænger sammen med valget af strategi og omvendt.

”Lad os sige, at direktøren får en tagsten i hovedet eller siger op, så skal der helst ligge en konvolut i skuffen med et navn på. I store organisationer er det ofte i laget nedenunder, at man ser på alternativer. Spørgsmålet er, om de så er klar, og hvis de ikke er, hvordan kan vi så udvikle dem,” siger Steen Thomsen. 

 1. Styring – økonomi, risiko og kontrol
  Sidst, men ikke mindst, så skal en bestyrelse kontrollere virksomheden ved at holde øje med udviklingen og regnskaberne. Bestyrelsen skal holde øje med, hvordan virksomheden performer, og hvordan det er sammenlignet med konkurrenterne.

Hvis du vil vide mere om Børsens bestyrelsesuddannelse, så kan du læse mere her