KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Pro selvstændig

Klumme: Undgå de klassiske fejl, når du bliver formuende efter et virksomhedssalg

Det er ekstra vigtigt at slå koldt vand i blodet og give sig god tid til at lægge en strategi for formuen, når man sælger sin virksomhed

Er der styr på, at din ægtefælle har adgang til en separat konto, hvis du går bort? Og har du styr på både testamente og fremtidsfuldmagter? Det er nogle af de spørgsmål, som klummeskribent Johan Bangsborg anbefaler dig at tage med i overvejelserne om forvaltning af din formue efter salg af virksomhed. PR-foto/Imperium Family Office
Er der styr på, at din ægtefælle har adgang til en separat konto, hvis du går bort? Og har du styr på både testamente og fremtidsfuldmagter? Det er nogle af de spørgsmål, som klummeskribent Johan Bangsborg anbefaler dig at tage med i overvejelserne om forvaltning af din formue efter salg af virksomhed. PR-foto/Imperium Family Office

For nogle er målet med at starte en virksomhed, at den en dag skal sælges, mens salget for andre ejerledere er en del af udviklingen af virksomheden eller led i et generationsskifte. Der er ingen tvivl om, at salg af hele eller dele af virksomheden kan vække stærke følelser hos ejerledere. Både positive og negative.

Selve salgssituationen er som regel præget af hektiske forhandlinger og fokus på at sikre den bedst mulige udvikling for virksomheden og medarbejderne.

Pro selvstændig
“Ud over at få min førstefødte i hænderne første gang, var det her det vildeste i mit liv”
20211207-094843-3_ma.jpg

Når så salget er gennemført, opstår der ofte et tomrum, og salget er ofte gennemført uden at have tænkt formueplanlægning, arveforhold eller skatteoptimering ind.

Specielt når det drejer sig om et hurtigt og stort formuehop, kan negative overraskelser dukke op, særligt hvis du kommer til at begå nogle af de klassiske fejl.

Der er mange varianter af de klassiske faldgruber, men overordnet handler det oftest om, at man enten frygter at begå fejl, tænker for kortsigtet, eller at man uden de store overvejelser kopierer andres tilgang til at være formuende.

For at undgå de fejl, har jeg samlet en række råd og overvejelser, der er gode at have, før man har opbygget en formue.

1. Læg en strategi

Det er en god idé at anskue sin formue som en veldrevet virksomhed med styr på processer, planlægning og opfølgning. Hvad er formålet med formuen? Skal den generere det størst mulige afkast, skal formuen støtte bestemte formål eller måske sætte et aftryk på samfundet?

Hvad er formålet med formuen? Skal den generere det størst mulige afkast, skal formuen støtte bestemte formål eller måske sætte et aftryk på samfundet?

Ud fra de og en række andre overvejelser samt markedssituationen vælger man den rette balance af aktiver. Det kan være alt fra investeringer i aktier, ejendomme eller virksomheder og brancher, man tror på. Det, som afgør, om man optimerer og har størst sandsynlighed for at træffe de rigtige valg, er, at man har en strategi, man følger, i stedet for at lade sig overbevise af tillokkende muligheder med løfter om hurtig vækst.

2. Tænk 50-100 år frem

Når man lige har tjent en formue af en vis størrelse, skal man vænne sig til at tænke langsigtet. Det handler om at tage et skridt til siden og tænke overordnede strategiske tanker om sin formue og ens families situation de næste 50-100 år.

En tilpas stor formue kan gøre stor forskel for både dig selv, dine børn og børnebørn, hvis den håndteres korrekt. Mange virksomhedsejere, der sælger virksomheder, har været fantastisk dygtige til at skabe værdi – men det behøver ikke altid at være lig med det at være bedst til at planlægning og udarbejdelse af den rigtige strategi for formuen. Derfor er det særligt vigtigt, at man slår koldt vand i blodet og tænker langsigtet.

3. Tænk også på det ubehagelige

Som bekendt kan arv skabe splid i familier. Og det gælder i endnu højere grad, når der er store formuer i spil. Derfor skal de rent praktiske og juridiske ting omkring ens egen død eller sygdom skal være på plads.

Er der styr på, at din ægtefælle har adgang til en separat konto, hvis du går bort? Og har du styr på både testamente og fremtidsfuldmagter? Er der børn fra tidligere forhold? Etcetera. Samtidig er det også en vigtig overvejelse og samtale at have med sine arvinger, om de skal have særeje over for deres ægtefælle og f.eks. børnebørns ægtefælle.

4. Omgiv dig med de rette folk

En af de klassiske fejl er at tage imod formueråd fra tilfældige venner og bekendte. For når det rygtes, at man har en stor formue, så tilflyder der hurtigt en masse muligheder for at bruge den – og de er ikke alle lige gode.

Når det rygtes, at man har en stor formue, så tilflyder der hurtigt en masse muligheder for at bruge den – og de er ikke alle lige gode.

Derfor handler det i stedet om at finde de rette og mest kompetente rådgivere, som har de samme værdier som dig selv. Det kan være andre formuende, som du kan sparre med, eller professionelle, der kan rådgive konkret og på et fagligt grundlag. Det centrale er, at du omgiver sig med andre, der ikke har en interesse i at få dig til at investere sine penge på en bestemt måde, men tager udgangspunkt i familiens behov og ønsker.

5. Lad formuen gøre en forskel

Noget af det, man skal vænne sig til, når man har fået en formue af en vis størrelse, er, at ens penge kan gøre en konkret forskel. Derfor bør du tænke ind i sin strategi, hvilke værdier, der er vigtige for dig selv. Det kan være at lave investeringer i bæredygtige teknologier, impact-investering eller i sager, der har betydning for dit lokalsamfund.

På den måde bliver din formue noget, der kan gøre en positiv forskel, og det oplever mange af vores klienter som enormt meningsfuldt for hele familien.

6. Forbered dine børn

Vi kalder os med vilje et Family Office, fordi nærmest alle vore klienter ønsker at formuen giver værdi for deres børn og de kommende generationer, også efter de selv er væk. Andre gange er der også interesse for at stifte en godgørende fond eller støtte velgørenhed. Men det er samtidig meget vigtigt for vores klienter, at formuen giver værdi i overensstemmelse med familiens værdier og ikke bliver klattet væk.

Pro selvstændig
Klumme: Tænk skat ind i din pensionsopsparing og forøg værdien betydeligt

Derfor er det vigtigt, at man “opdrager” sine børn til at være formuende på den rigtige måde gennem målrettet viden og læringsforløb, som klæder dem på til at navigere i komplekse menneskelige og finansielle situationer.

For som de ovenstående råd viser, så kræver en formue pleje, og ligesom man skal lære at håndtere den, når den opstår, så skal ens børn og efterkommere også.

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis