Klumme: Ni tip, der øger dine chancer for innovationsstøtte

Ekspertens bedste tip til en god ansøgning, der optimerer dine chancer for støtte

0770_B (1).jpg
"Brug den skabelon, der gives. Eller sagt på en anden måde: Gør du ikke det, så koster det point. Den er der af en grund," skriver Jette Ditlev, der i mange år har været en af EU's eksterne eksperter og bl.a. været med til at evaluere flere hundrede ansøgninger bl.a. i EIC Accelerator. Foto: Anne Kring
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
09. mar 2021 KL.11:44

EU har i en årrække haft en række programmer målrettet små og mellemstore virksomheder, der kan bidrage til finansiering af innovationsprojekter i virksomheden. Fra januar 2021 er det nye rammeprogram, Horizon Europe, søsat. Det løber frem til 2027 med et samlet budget på knap 100 mia. euro – eller 744 mia. kr. Særligt EIC Acceleratorprogrammet er målrettet smv'er herunder iværksættere og spinouts fra forskningsverdenen – og der er helt sikkert gode muligheder for innovative danske virksomheder.

Jeg har i mange år været en af EU's eksterne eksperter og har i den rolle bl.a. været med til at evaluere flere hundrede ansøgninger i en række programmer, herunder en stor del i EIC Accelerator. Du får her mine bedste råd fra maskinrummet, så du kan skrive en skarp ansøgning, der forhåbentlig kan komme igennem nåleøjet og få midler.

Pro selvstændig

1. Vil din innovation overhovedet gøre nogen forskel i verden?

Det lyder som en selvfølge, men det er det ikke. Hvilke problemer løser din innovation? Hvilken værdi skaber du med innovationen for dine kunder, for samfundet, for verden, for miljøet, for?

2. Gode idéer kan altid beskrives kort og præcist

Fortab dig ikke i lange, komplicerede indforståede forklaringer. Beskriv kort og præcist, hvad din idé går ud på, så det kan forstås af alle – også selvom det ikke er teknikere, ingeniører eller lignende. Skab en umiddelbar begejstring hos mig som læser, så jeg siger “det er virkelig en god idé, der løser et relevant problem. Det glæder jeg mig til at læse mere om”.

Hvilken værdi skaber du med innovationen for dine kunder, for samfundet, for verden, for miljøet, for? Jette Ditlev

3. Forklar tydeligt, hvad selve innovationen går ud på

Du skal dokumentere, at din innovation virkelig er noget nyt, at den er “beyond state-of-the-art”. Det kræver, at du kan forklare eksisterende løsninger, og hvordan din innovation vil være i stand til virkelig at skabe en helt ny løsning

4. Hvad er dit marked, hvem er dine kunder og hvem er dine konkurrenter?

Hvis du ikke ved det, hvordan kan jeg så vide, at nogen vil købe din innovation? Mange hævder, at “jeg er på vej ind på et helt nyt marked”, men sådan er det bare ikke. Din innovation løser sikkert noget på en ny måde, men det grundlæggende behov dækkes også i dag – bare med andre løsninger. Et eksempel: elektronisk betaling var en ny løsning, men vi betalte jo også før, ikke'?

5. Hjælp læseren: brug illustrationer og oversigter

Du er i skarp konkurrence med andre ansøgninger, og den der enkelt og overskueligt kan illustrere sine pointer i illustrationer, diagrammer, oversigter osv. er foran på point. Du er nemlig også i konkurrence om ekspertens opmærksomhed, og jeg har kun begrænset tid til at bedømme en ansøgning, så hjælp mig bedst muligt

6. Forklar tydeligt din virksomheds vision og strategi

Hvordan kan din innovation bidrage til, at du og din virksomhed får forløst jeres strategiske potentiale? Det kræver, at du forklarer, hvorfor I er sat i verden, hvad jeres forretningsmodel er, hvilke strategier I forfølger, og hvordan I har tænkt jer at forløse det hele

7. Lav en gennemarbejdet og velformuleret ansøgning

For det første: brug den skabelon, der gives. Eller sagt på en anden måde: gør du ikke det, så koster det point. Den er der af en grund. Har du ikke svaret tydeligt på alle de kriterier, som der bliver bedt om, så kan kriteriet ikke bedømmes – og det trækker ned. For det andet: undgå uendelig mange gentagelser. Skriv tingene der, hvor de hører til – og ikke igen og igen. For det tredje: læs korrektur og få eventuel hjælp hertil

8. Hvorfor skal din ansøgning have funding, og hvordan skal pengene anvendes

Du skal udarbejde en projektplan for innovationsprojektet samt de opgaver, som skal udføres for at nå frem til den færdige løsning. Her forklarer du, hvad der skal ske, og hvilket budget det kræver. Du illustrerer også, hvad der kan opnås med projektet, dvs. det perspektiv din virksomhed kan se forretningsmæssigt. Hvilken omsætning forventer du? Nye ansatte? Hvilke muligheder er der for at skalere løsningen udover få markeder? Til andre brancher eller områder?

9. Få hjælp

Har du ingen eller kun lidt erfaring i at skrive ansøgninger, så få hjælp og sparring af erfarne. Der findes en række tilbud som kan bidrage – også nogle som indledningsvist ikke koster noget

Lidt kækt vil jeg afslutningsvist sige: hjælp den eksterne ekspert bedst muligt! Og gå ud fra, at ingen af os kender noget til hverken din branche, dine løsninger osv. Så forestil dig, at du skal skrive til én, der ikke har din indsigt, men som har stor erfaring med at vurdere f.eks. teknologiske muligheder og udvikling som business case. Det er nemlig typisk sådan nogen vi er.

Rigtig god fornøjelse – jeg hepper på dig og din gode idé!

Tilknyttet artikel


Her er seks råd til at søge EU-midler: “Man skal virkelig gøre sig umage, og man skal sætte sig godt ind i kravene”

20200513-180636-L_8Mb.jpg
Kan din virksomhed komme i betragtning til EU-midler? Det forsøger vi at gøre dig klogere på i denne guide. Arkivfoto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
25. jan 2021 KL.19:45

Op til 2,5 mio. euro, eller knap 19 mio. kr., er på højkant, når en virksomhed søger om støtte i EU’s Innovationspulje til sit projekt. Derfor er kampen om pengene benhård.

“Det er kun de bedste af de bedste, der får de her midler,” siger specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen Lisa Jørgensen, der til daglig rådgiver virksomheder, der gerne vil have del i EU-midlerne.

Børsen Pro Selvstændig har samlet seks råd til dig, der overvejer at få EU-støtte ind at arbejde i din virksomhed.

1. Få ambitionerne strømlinet internt i virksomheden

Som det første bør du ifølge Lisa Jørgensen sætte dig sammen med dine partnere og i fællesskab afklare, hvad det egentlig er, I ønsker at opnå med jeres produkt.

“Find ud af: Hvor er vi i vores rejse fra idé til marked med det her produkt og denne her service? Hvad er vores ambition, og hvor vil vi gerne hen med både virksomheden og produktet? Har man nogle fælles ambitioner nedfældet, så er man godt begyndt,” siger Lisa Jørgensen.

2. Få afklaret om dit projekt overhovedet egner sig til EU-midler

“Man skal være klar over, at vi taler om nyskabende teknologiske løsninger,” understreger Thomas Elmbæk Knudsen, partner i Innovayt, et privat konsulentfirma, der hjælper virksomheder med at søge EU-støtteordninger.

Kravet om, at virksomhederne kommer med ny teknologi, betyder, at flere og flere af dem, der vinder bevillingerne, er spinout-virksomheder fra forskningsverdenen.

“Mange af dem har allerede fået en investering fra en business angel, så de har været igennem en due diligence-proces, hvilket også er en fordel her. Men ellers er det virksomheder med produkter, der er high risk, high gain (høj risiko og stort potentiale, red.),” fortæller Thomas Elmbæk Knudsen.

Du skal desuden være førende inden for det, du laver.

3. Find ud af om teknologien er på det rette udviklingsstadium

“Offentlige støttemidler går jo ind der, hvor private midler fejler, altså i de tidlige faser,” understreger Thomas Elmbæk Knudsen, der vurderer, at virksomhedens produkt typisk er tre år fra markedet og fem år eller mere fra at nå breakeven, altså at regnskabet går i nul.

EU bruger en 9-trinsskala, når de skal vurdere, om projekterne er modne nok.

“Idéen skal gerne være på niveau 6, hvor man har proof of concept; man ved, at produktet holder, og man har sin prototype, men nu skal der skaleres,” fortæller Lisa Jørgensen.

Klik her for at se skalaen, der indikerer såkaldt Technology Readiness Level (TRL).

4. Få hjælp fra eksterne rådgivere

Du kan hurtigt komme til at bruge mange timer og kræfter på at researche og ansøge om EU-midler, så overvej at søge hjælp hos eksterne rådgivere. De kan både hjælpe med at validere dit projekt, allerede før du kaster dig ud i en ansøgning, og til at skrive selve ansøgningen.

Du kan enten finde private konsulenthuse specialiseret i rådgivning om EU-ansøgninger eller finde hjælp hos EU-DK Support, der er offentligt finansieret. Klik her for at få et overblik over mulighederne for offentlig rådgivning.

5. Sæt dig grundigt ind i kravene

Før du ansøger, bør du sætte dig grundigt ind i de krav, der stilles til ansøgningen og til projektet.

I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at gå i gang to-tre måneder før ansøgningsfristen Thomas Elmbæk Knudsen, partner i Innovayt

Thomas Elmbæk Knudsen peger f.eks. på, at dit projekt skal have potentiale til at løse nogle samfundsmæssige problemer, f.eks. at bidrage til at nedsætte CO2-udslip eller bidrage til at løse coronakrisen, ligesom det skal skabe vækst og arbejdspladser i Europa.

Lisa Jørgensen understreger:

“Man skal virkelig gøre sig umage, og man skal sætte sig godt ind i kravene, så man er sikker på, at det projekt, man søger finansiering til, rent faktisk har flyvehøjde nok til at komme i betragtning. Det handler både om, at man har et stærkt team og en god kommerciel idé, som har stor positiv “impact(påvirkning, red.), som det hedder i EU-termer, så det kommer ud på markedet og gør en stor positiv forskel for slutbrugerne.”

Du kan læse om kravene i EU’s Arbejdsprogram. Programmet for 2021-ansøgninger er endnu ikke offentliggjort, men bliver lagt op på EU-Kommissionens hjemmeside i marts eller april.

Klik her for at læse Uddannelses- og Forskningsstyrelsens introduktion til EU-finansiering. Under “Ansøgning og projekt” kan du bl.a. læse om “Impact” og “Etik”.

6. Start i god tid

Slutteligt er det en god idé at starte i god tid med selve ansøgningsprocessen.

“I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at gå i gang to-tre måneder før ansøgningsfristen,” siger Thomas Elmbæk Knudsen.

Mangler du midler til at søge hjælp til ansøgningen, kan du også starte med at tjekke EUopSTART – en ordning, der giver mulighed for at få 50.000 kr. til hjælp med at skrive din ansøgning. Se mere her.