KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Pro selvstændig

Klumme: Ni tip, der øger dine chancer for innovationsstøtte

"Brug den skabelon, der gives. Eller sagt på en anden måde: Gør du ikke det, så koster det point. Den er der af en grund," skriver Jette Ditlev, der i mange år har været en af EU's eksterne eksperter og bl.a. været med til at evaluere flere hundrede ansøgninger bl.a. i EIC Accelerator. Foto: Anne Kring
"Brug den skabelon, der gives. Eller sagt på en anden måde: Gør du ikke det, så koster det point. Den er der af en grund," skriver Jette Ditlev, der i mange år har været en af EU's eksterne eksperter og bl.a. været med til at evaluere flere hundrede ansøgninger bl.a. i EIC Accelerator. Foto: Anne Kring

Ekspertens bedste tip til en god ansøgning, der optimerer dine chancer for støtte

EU har i en årrække haft en række programmer målrettet små og mellemstore virksomheder, der kan bidrage til finansiering af innovationsprojekter i virksomheden. Fra januar 2021 er det nye rammeprogram, Horizon Europe, søsat. Det løber frem til 2027 med et samlet budget på knap 100 mia. euro – eller 744 mia. kr. Særligt EIC Acceleratorprogrammet er målrettet smv'er herunder iværksættere og spinouts fra forskningsverdenen – og der er helt sikkert gode muligheder for innovative danske virksomheder.

Jeg har i mange år været en af EU's eksterne eksperter og har i den rolle bl.a. været med til at evaluere flere hundrede ansøgninger i en række programmer, herunder en stor del i EIC Accelerator. Du får her mine bedste råd fra maskinrummet, så du kan skrive en skarp ansøgning, der forhåbentlig kan komme igennem nåleøjet og få midler.

1. Vil din innovation overhovedet gøre nogen forskel i verden?

Det lyder som en selvfølge, men det er det ikke. Hvilke problemer løser din innovation? Hvilken værdi skaber du med innovationen for dine kunder, for samfundet, for verden, for miljøet, for?

2. Gode idéer kan altid beskrives kort og præcist

Fortab dig ikke i lange, komplicerede indforståede forklaringer. Beskriv kort og præcist, hvad din idé går ud på, så det kan forstås af alle – også selvom det ikke er teknikere, ingeniører eller lignende. Skab en umiddelbar begejstring hos mig som læser, så jeg siger “det er virkelig en god idé, der løser et relevant problem. Det glæder jeg mig til at læse mere om”.

Hvilken værdi skaber du med innovationen for dine kunder, for samfundet, for verden, for miljøet, for?

Jette Ditlev

3. Forklar tydeligt, hvad selve innovationen går ud på

Du skal dokumentere, at din innovation virkelig er noget nyt, at den er “beyond state-of-the-art”. Det kræver, at du kan forklare eksisterende løsninger, og hvordan din innovation vil være i stand til virkelig at skabe en helt ny løsning

4. Hvad er dit marked, hvem er dine kunder og hvem er dine konkurrenter?

Hvis du ikke ved det, hvordan kan jeg så vide, at nogen vil købe din innovation? Mange hævder, at “jeg er på vej ind på et helt nyt marked”, men sådan er det bare ikke. Din innovation løser sikkert noget på en ny måde, men det grundlæggende behov dækkes også i dag – bare med andre løsninger. Et eksempel: elektronisk betaling var en ny løsning, men vi betalte jo også før, ikke'?

5. Hjælp læseren: brug illustrationer og oversigter

Du er i skarp konkurrence med andre ansøgninger, og den der enkelt og overskueligt kan illustrere sine pointer i illustrationer, diagrammer, oversigter osv. er foran på point. Du er nemlig også i konkurrence om ekspertens opmærksomhed, og jeg har kun begrænset tid til at bedømme en ansøgning, så hjælp mig bedst muligt

6. Forklar tydeligt din virksomheds vision og strategi

Hvordan kan din innovation bidrage til, at du og din virksomhed får forløst jeres strategiske potentiale? Det kræver, at du forklarer, hvorfor I er sat i verden, hvad jeres forretningsmodel er, hvilke strategier I forfølger, og hvordan I har tænkt jer at forløse det hele

7. Lav en gennemarbejdet og velformuleret ansøgning

For det første: brug den skabelon, der gives. Eller sagt på en anden måde: gør du ikke det, så koster det point. Den er der af en grund. Har du ikke svaret tydeligt på alle de kriterier, som der bliver bedt om, så kan kriteriet ikke bedømmes – og det trækker ned. For det andet: undgå uendelig mange gentagelser. Skriv tingene der, hvor de hører til – og ikke igen og igen. For det tredje: læs korrektur og få eventuel hjælp hertil

8. Hvorfor skal din ansøgning have funding, og hvordan skal pengene anvendes

Du skal udarbejde en projektplan for innovationsprojektet samt de opgaver, som skal udføres for at nå frem til den færdige løsning. Her forklarer du, hvad der skal ske, og hvilket budget det kræver. Du illustrerer også, hvad der kan opnås med projektet, dvs. det perspektiv din virksomhed kan se forretningsmæssigt. Hvilken omsætning forventer du? Nye ansatte? Hvilke muligheder er der for at skalere løsningen udover få markeder? Til andre brancher eller områder?

9. Få hjælp

Har du ingen eller kun lidt erfaring i at skrive ansøgninger, så få hjælp og sparring af erfarne. Der findes en række tilbud som kan bidrage – også nogle som indledningsvist ikke koster noget

Lidt kækt vil jeg afslutningsvist sige: hjælp den eksterne ekspert bedst muligt! Og gå ud fra, at ingen af os kender noget til hverken din branche, dine løsninger osv. Så forestil dig, at du skal skrive til én, der ikke har din indsigt, men som har stor erfaring med at vurdere f.eks. teknologiske muligheder og udvikling som business case. Det er nemlig typisk sådan nogen vi er.

Rigtig god fornøjelse – jeg hepper på dig og din gode idé!