Klumme: For mange ejerledere får for lidt ud af deres bestyrelser - sådan spiller I hinanden gode

Det kan være de simpleste redskaber, der i sidste ende skaber værdi i arbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Noget så enkelt som at kunne tale sammen, for eksempel. Det er bare ikke altid så lige til, som det lyder. Sociale kompetencer er nødvendige for at få røgen ud af køkkenet og gå fra for hårdt stegte frikadeller til et 5-stjernet gourmetkøkken, skriver Pernille Marott, ejer af Marott K og professionelt bestyrelsesmedlem

Pernille (4).jpg
Bestyrelsen kan med en vis ret bryste sig af, at det er dens fine strategiarbejde, der fører til en positiv udvikling. Samtidig kan ejerlederen tænke: ”Det er meget godt med al deres forkromede snak om blue oceans, milepæle og risikovurderinger, men det er altså mig og mine medarbejdere, der dagligt knokler og har naglet afgørende nye ordrer,” skriver Pernille Marott, ejer af Marott K og professionelt bestyrelsesmedlem Foto: Christina Bode/PR
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
23. jun 2020 KL.12:50

Dialog. Det kan synes indlysende, men ude i den pulserende virkelighed er det slet ikke så ligetil at praktisere det enkle redskab, der skal til for at sikre effektivt og værdiskabende samarbejde mellem ledelse og bestyrelse.

Aversionen mod fremmed indblanding i ikke mindst ejerledede virksomheder er velkendt – selv om det burde være åbenlyst for de fleste, at friske øjne og nye impulser fra andre hjørner af virksomhedslandskabet kan være det, der flytter en forretning fra stilstand til udvikling.

Men selv når en ejerleder har taget det (fornuftige) skridt at få professionel sparring, er der alt for mange eksempler på, at det bliver et ’dem og os’-projekt fremfor en fælles rejse, hvor ’vi’ er sammen om at sætte sejl og kurs. Det ville derfor være skønt, hvis værdien af sparringen ville vise sit værd øjeblikkeligt. Og kunne dokumenteres.

Men sådan spiller klaveret sjældent. Bestyrelsen kan med en vis ret bryste sig af, at det er dens fine strategiarbejde, der fører til en positiv udvikling. Samtidig kan ejerlederen tænke: ”Det er meget godt med al deres forkromede snak om blue oceans, milepæle og risikovurderinger, men det er altså mig og mine medarbejdere, der dagligt knokler og har naglet afgørende nye ordrer.”

Så hvem er det, der skaber værdien?

Ifølge SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner mener 86 procent af bestyrelsesformænd og 80 procent bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen har bidraget til ’over middel’ eller ’høj’ værdiskabelse. Kun 56 procent af ejerlederne og 37 procent af direktørerne mener, at bestyrelsesarbejdet har bidraget ’over middel’ eller ’høj’. Bum!

Det ville derfor være skønt, hvis værdien af sparringen ville vise sit værd øjeblikkeligt. Pernille Marott

En anden undersøgelse er ikke bleg for at tillægge ejerlederen æren for en stor del af værdiskabelsen. Faktisk så meget, at bare fem dage med direktøren i sygesengen kan koste op mod 25 procent af det ordinære resultat, fremgår det af CBS’s rapport om Ejerledelse i Danmark (2018). De mest effektive redskaber til at mindske denne risiko drejer sig ifølge rapporten om struktur og planlægning, hvor evnen til at uddelegere og gøre aktivt brug af en bestyrelse er et af de stærkeste våben.

Pro selvstændig

Alfahanner og Stilet-Olga

Den egentlige værdi ligger altså i samspillet. For effektiv daglig handlen og fokus på det lange lys er uløseligt forbundet med hinanden. Og hvis det samlede udkomme for virksomheden er vækst og udvikling, så er det nok heller ikke så vigtigt, hvem der tager æren. Det er mere sådan noget ’Alfahan-slå-sig-på-brystet/Stilet-Olga-jeg-vil-også-være-med’-noget. Alligevel er det påfaldende, at så få ejerledere oplever, at bestyrelsen leverer værdi.

Ejerledere bør forstå, at en professionel bestyrelse vil virksomheden det bedste. Det er hele dens raison d’etre. Men lige så vigtigt er det, at bestyrelsen ser indad. Her kommer det enkle ind i billedet. Og selv om det kan lyde kætterisk, så handler det om bløde værdier. Der er nemlig brug for sociale kompetencer – ikke mindst hos formanden.

Få røgen ud af køkkenet

Bestyrelser skal ikke komme rendende i tide og utide og blande sig i driften. Men en ’passende forstyrrelse’ på blot en enkelt månedlig dialog med virksomhedsledelsen – ud over bestyrelsesmøderne – er ifølge Boardpartners undersøgelse nok til at påvirke oplevelsen af værdiskabelse positivt. Tilsvarende har et årligt strategiseminar, hvor alle er samlet og går i dybden med virksomhedens udvikling, stor betydning for oplevelsen af en værdiskabelse. Endelig gør en årlig bestyrelsesevaluering en positiv forskel for takseringen af en værdiindsats.

Sagt på en anden måde: Hvis værdien af bestyrelsesarbejdet skal være 5-stjernet, skal kokketeamet (bestyrelsesformand og direktør) jævnligt vende frikadellerne sammen for at sikre, de ikke bliver for hårdt stegte eller at der kommer røg i køkkenet. Hvis grøntsagerne er rådne, skal kokketeamet kunne blive enige om smide dem ud, og nye struttende og sprøde skal findes.

Hvis det er svært at se sig selv som en, der deler køkken med en anden, kunne det være en idé at tage et par dage på hotel. Adskillige har ledige værelser lige nu og plads til både direktør, bestyrelsesformand og den øvrige bestyrelse. Et par gode måltider sammen plejer at være en fantastisk indgang til efterfølgende at kunne skabe sammen.

Håber, I kan smage værdien.

Tilknyttet artikel


Klumme: Lad bestyrelsen være din hjælpepakke

Pernille (4).jpg
Det kan kun gå for langsomt med at skaffe dig noget kvalificeret, professionel sparring. Der ligger en guldgrube af erfaring og venter på at hjælpe derude,
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
11. maj 2020 KL.11:24

Otte uger med nationale udmeldinger om, hvad vi må og ikke må, kan tage livet af selv den mest tålmodige ejerleder. Konkurrencegenet og viljen til at overleve er ellers meget veludviklet blandt netop smv’ere. Men det giver simpelthen coronarøv at sidde stille så længe. Og når det ikke har været klart, om det var 100 meter sprint eller en maraton, man skulle træne til, så bliver det også svært at komme i mål med en god tid, når startskuddet endelig lyder. Mange ser nu ud til slet ikke at komme i mål og det på trods af, at regeringen har skabt et utal af hjælpepakker.

Bevares, erhvervsministerens straksudbetaling foretaget i 11. time i forbindelse med månedsskiftet kunne midlertidigt sikre ro hos nogle af de efterhånden mere og mere respiratorkrævende smv’er. De var heldige at blive tilsmilet lige inden lønningsdag. Mange var knap så heldige.

Behov for hjælpepakke eller gravsten

Hjælpepakkerne kan give kunstigt åndedræt til smv-virksomhederne i en tid, hvor store dele af indtægtsgrundlaget er forsvundet. Og det er på det teoretiske plan en velkommen håndsrækning. Men ligesom en redningskrans kun er til nævneværdig nytte for en, der er faldet i vandet, hvis den bliver kastet, før vedkommende er druknet, så gælder det samme for de mange hjælpepakker: Pengene skal falde, inden firmadøden indtræffer. Ellers bliver det en gravsten og ikke en hjælpepakke, virksomhederne har brug for.

Likviditet er livsvigtigt for en virksomhed, ikke mindst omkring den første i måneden. Derfor er det bare ikke godt nok, når staten blot sender et brev med beskeden om, at “pengene kommer i løbet af syv dage”, som nogle smv’ere oplevede omkring 1. maj. Det kan man ikke betale med. Og mange har ved et besøg i banken gjort den noget bitre erfaring, at (stats) papiret heller ikke er det værd, det er skrevet på, hvis man spørger om en udvidelse af kreditten.

Hvilken vækstorienteret smv kan være i det? Ingen. Disse virksomheder har p.t. hårdt brug for ilt – som en coronapatient i respirator. Og de har brug for hjælpen nu. Det handler om rettidig omhu.

Værdifuld bestyrelse

Smv-virksomhederne har dog en ikkestatslig hjælpepakke til rådighed, som mange undlader at udnytte optimalt eller slet ikke benytter. Den hedder en bestyrelse. Årsagen til at for få udnytter denne oplagte mulighed, er for nogles vedkommende, at de ikke vil have nogen udefra til at blande sig i deres forretning; andre kender simpelthen ikke dens værdi.

SMV’erne har dog en ikkestatslig hjælpepakke til rådighed, som mange undlader at udnytte optimalt eller slet ikke benytter. Den hedder en bestyrelse. Pernille Marott

Det er en skam. For professionelle bestyrelsesprofiler er langt mere end habitter med overskæg og et strategiark i ærmet. Det er engagerede mænd og kvinder med et stort hjerte for smv’er og vækst. De har sat sig ind i, hvad medarbejderne producerer, udvikler og leverer i de virksomheder, de hjælper. De har respekt for indsatsen – ikke mindst hvis de selv er selvstændige. Og så kan de se perspektiverne i at trække i arbejdstøjet og yde en ekstra indsats i en særlig tid. De kan hjælpe med at få det nye lån hevet hjem, få en online løsning på plads, se nye vækstmuligheder, give sparring til kundeplejen, sørge for at opmuntre ledelsen, så den daglige drift kan komme på skinner igen. Og ikke mindst fintune strategien, som alt andet lige skal tilpasses den nye virkelighed.

Til de virksomheder, der ikke har følt behovet for fremmed indblanding, men som lige nu gisper efter vejret, er der kun en ting at sige: Det kan kun gå for langsomt med at skaffe dig noget kvalificeret, professionel sparring. Der ligger en guldgrube af erfaring og venter på at hjælpe derude. Og mange gør det helt uegennyttigt – ganske enkelt, fordi de brænder for det og har et overskud at dele ud af.

Der er selvfølgelig også nitter iblandt. Hvis de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ikke kan tilføre virksomheden værdi i en krise, bør de udskiftes. Der er masser af bestyrelseskandidater derude – og de er hurtigere at få fat på end en statslig hjælpepakke.