Klumme: “Virksomheder med professionelle bestyrelser er som substral i potteplanten. De skaber vækst i større omfang end virksomheder uden.”

Hvis du vil vækste eller vil hel gennem et generationsskifte, er det en god idé at smide forsvarsværkerne til fordel for målrettet ekstern sparring hos en professionel bestyrelse, skriver Pernille Marott, ejer af Marott K og professionelt bestyrelsesmedlem.

Pernille (4).jpg
“Ejerlederen vil altid være den, der har det afgørende ord, mens de eksterne kompetencer kan udfordre, nuancere og frem for alt bidrage til strategisk tænkning, udvikling og vækst. Den slags er oftest energigivende og en konsekvens af viden, refleksion og engagement,” skriver Pernille Marott. Foto: Christina Bode
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
27. maj 2020 KL.10:01

Hele 94 ud af 100 ejerledede anpartsselskaber har valgt en bestyrelse fra. Det er umiddelbart forståeligt. For hvem gider frivilligt invitere fremmede ind for at give kritik af det, man har ofret de bedste år af sit liv på at skabe? Det svarer til at lade dem, man har allermindst til fælles med, kommentere ens børneopdragelse. Gisp! Så hellere leve uden.

I ejerledede aktieselskaber, der er forpligtet til at have en bestyrelse, har CBS opgjort, at andelen af bestyrelser med mindst et familiemedlem til ejerlederen udgør 67 procent.

Yderligere tal fra rapporten Bestyrelser i ejerledede virksomheder viser samtidig, at virksomheder med professionelle bestyrelser er som substral i potteplanten. De skaber vækst i større omfang end virksomheder uden. For virksomheder med “eksterne øjne” har lettere ved at hæve sig over den almindelige drift og skabe transformationen fra lille ælling til stor flot svane.

Hjælp til 180-graders vending

I Lynge i Nordsjælland findes en fuldfed svane på efterhånden 77 år. Her valgte tredje generation i metalvirksomheden Rose Holm at ophæve enevældet og den familierelaterede bestyrelse, da hun for 10 år siden overtog styrepinden. Den nye direktør ville vækst, og hun ville gøre det, hun var bedst til, og så lade eksterne kloge hoveder tage plads omkring bestyrelsesbordet og byde ind med det, der lå uden for hendes kernekompetence.

Den 180-graders vending kan selv ikke den mest trænede ejerleder gøre alene Pernille Marott

Man kan tænke sig til, hvordan den afgående direktør i Rose Holm har gjort store øjne, da datteren lavede et transparent og visionært ejerdirektiv, der sikrede, at alle i virksomheden hele tiden vidste, hvor målet stod, og hvor der skulle skydes. Et indledende vækstmål handlede om nyt kunde- og produktfokus, der med ét vendte hele salgsorganisationen på hovedet. Fra reaktivt at tage imod specifikke ordrer fra mange små kunder, ville produktionsvirksomheden nu selv bestemme, hvem de ville arbejde med, og hvad de ville producere og efterfølgende sælge til den udvalgte målgruppe.

Den 180-graders vending kan selv ikke den mest trænede ejerleder gøre alene. Yngste generation i Rose Holm A/S fik da også professionel sparring udefra. Først i forbindelse med den afgørende markedsanalyse, der skulle på plads. Og da salgsorganisationen og kunderelationen var skabt, handlede det om at sidde solidt i sædet, når der løbende skulle forhandles i banken, hvor endnu en ekstern spidskompetence blev hentet ind til at ledsage ejerlederen til banken.

Udvikling kræver åbne døre

Globalisering og digitalisering er også områder, hvor de fleste ejerledere bliver udfordret. For produktionsvirksomheden i Lynge betød deres globaliseringsudfordring, at de hentede en ekstern ind med kendskab til kundegruppe, købmandskab samt internationalisering.

Og så blev han ellers fløjet til USA som sidste medlem blandt nu fire arbejdende eksterne bestyrelsesmedlemmer for at finde det rigtige sted, hvor virksomheden skulle have en selvstændig produktionsenhed.

Kræver det lige mod at lukke andre så langt ind i maskinrummet og arbejde på ens livsværk frem for velkendte familiemedlemmer? Det gør det i den grad. Men det kræver måske endnu mere mod at lade være. CBS dokumenterer, at de, der åbner døren og tænker nyt sammen med relevante kompetencer, i højere grad har held med at udvikle virksomheden.

Start med sparring

Rose Holm A/S er virksomheden, der sætter ansigt på tallene. Deres professionalisering af bestyrelsen og tilgang til løbende opbygning af en ekstern arbejdende bestyrelse, der kontrollerer, evaluerer, følger op og lejlighedsvis eksekverer, har været medvirkende til en omsætningsstigning fra 28 millioner kroner i 2010, da generationsskiftet skete, til 101 millioner kroner i dag. For ikke at forglemme en produktivitetsgevinst på 225 procent over fire år, da arbejdet med automatisering tog form. Voila.

Selv med overbevisende tal kan det være svært at komme i gang med at lukke eksterne kompetencer ind i virksomheden. Men man kan jo starte i det små med en ekstern sparringspartner. Og så huske på, at ejerlederen altid vil være den, der har det afgørende ord, mens de eksterne kompetencer kan udfordre, nuancere og frem for alt bidrage til strategisk tænkning, udvikling og vækst. Den slags er oftest energigivende og en konsekvens af viden, refleksion og engagement.

Tilknyttet artikel


Klumme: Lad bestyrelsen være din hjælpepakke

Pernille (4).jpg
Det kan kun gå for langsomt med at skaffe dig noget kvalificeret, professionel sparring. Der ligger en guldgrube af erfaring og venter på at hjælpe derude,
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
11. maj 2020 KL.11:24

Otte uger med nationale udmeldinger om, hvad vi må og ikke må, kan tage livet af selv den mest tålmodige ejerleder. Konkurrencegenet og viljen til at overleve er ellers meget veludviklet blandt netop smv’ere. Men det giver simpelthen coronarøv at sidde stille så længe. Og når det ikke har været klart, om det var 100 meter sprint eller en maraton, man skulle træne til, så bliver det også svært at komme i mål med en god tid, når startskuddet endelig lyder. Mange ser nu ud til slet ikke at komme i mål og det på trods af, at regeringen har skabt et utal af hjælpepakker.

Bevares, erhvervsministerens straksudbetaling foretaget i 11. time i forbindelse med månedsskiftet kunne midlertidigt sikre ro hos nogle af de efterhånden mere og mere respiratorkrævende smv’er. De var heldige at blive tilsmilet lige inden lønningsdag. Mange var knap så heldige.

Behov for hjælpepakke eller gravsten

Hjælpepakkerne kan give kunstigt åndedræt til smv-virksomhederne i en tid, hvor store dele af indtægtsgrundlaget er forsvundet. Og det er på det teoretiske plan en velkommen håndsrækning. Men ligesom en redningskrans kun er til nævneværdig nytte for en, der er faldet i vandet, hvis den bliver kastet, før vedkommende er druknet, så gælder det samme for de mange hjælpepakker: Pengene skal falde, inden firmadøden indtræffer. Ellers bliver det en gravsten og ikke en hjælpepakke, virksomhederne har brug for.

Likviditet er livsvigtigt for en virksomhed, ikke mindst omkring den første i måneden. Derfor er det bare ikke godt nok, når staten blot sender et brev med beskeden om, at “pengene kommer i løbet af syv dage”, som nogle smv’ere oplevede omkring 1. maj. Det kan man ikke betale med. Og mange har ved et besøg i banken gjort den noget bitre erfaring, at (stats) papiret heller ikke er det værd, det er skrevet på, hvis man spørger om en udvidelse af kreditten.

Hvilken vækstorienteret smv kan være i det? Ingen. Disse virksomheder har p.t. hårdt brug for ilt – som en coronapatient i respirator. Og de har brug for hjælpen nu. Det handler om rettidig omhu.

Værdifuld bestyrelse

Smv-virksomhederne har dog en ikkestatslig hjælpepakke til rådighed, som mange undlader at udnytte optimalt eller slet ikke benytter. Den hedder en bestyrelse. Årsagen til at for få udnytter denne oplagte mulighed, er for nogles vedkommende, at de ikke vil have nogen udefra til at blande sig i deres forretning; andre kender simpelthen ikke dens værdi.

SMV’erne har dog en ikkestatslig hjælpepakke til rådighed, som mange undlader at udnytte optimalt eller slet ikke benytter. Den hedder en bestyrelse. Pernille Marott

Det er en skam. For professionelle bestyrelsesprofiler er langt mere end habitter med overskæg og et strategiark i ærmet. Det er engagerede mænd og kvinder med et stort hjerte for smv’er og vækst. De har sat sig ind i, hvad medarbejderne producerer, udvikler og leverer i de virksomheder, de hjælper. De har respekt for indsatsen – ikke mindst hvis de selv er selvstændige. Og så kan de se perspektiverne i at trække i arbejdstøjet og yde en ekstra indsats i en særlig tid. De kan hjælpe med at få det nye lån hevet hjem, få en online løsning på plads, se nye vækstmuligheder, give sparring til kundeplejen, sørge for at opmuntre ledelsen, så den daglige drift kan komme på skinner igen. Og ikke mindst fintune strategien, som alt andet lige skal tilpasses den nye virkelighed.

Til de virksomheder, der ikke har følt behovet for fremmed indblanding, men som lige nu gisper efter vejret, er der kun en ting at sige: Det kan kun gå for langsomt med at skaffe dig noget kvalificeret, professionel sparring. Der ligger en guldgrube af erfaring og venter på at hjælpe derude. Og mange gør det helt uegennyttigt – ganske enkelt, fordi de brænder for det og har et overskud at dele ud af.

Der er selvfølgelig også nitter iblandt. Hvis de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ikke kan tilføre virksomheden værdi i en krise, bør de udskiftes. Der er masser af bestyrelseskandidater derude – og de er hurtigere at få fat på end en statslig hjælpepakke.