Arbejderbank ville af med omstridt betalingskomet som kunde - fik påbud af styrelse i stedet

396093_16_9_large_943.jpg
Finans
Eksklusivt for kunder
14. feb 2020 KL.13:05

Arbejdernes Landsbank fik tirsdag ørerne i maskinen, da banken fik påbud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at have brudt betalingsloven i forsøget på at smide et betalingsinstitut ud af banken.

Det betalingsinstitut er den fremadstormende danske betalingsvirksomhed Clearhaus, erfarer Børsen. 

Arbejdernes Landsbank forsøger at få instituttet til at forlade banken, fordi selskabet efter bankens mening ikke lever op til hvidvaskkravene. Trods flere henvendelser har Clearhaus valgt ikke at svare på Børsens spørgsmål i sagen.

5000 butikker i Danmark

Clearhaus sælger betalingsløsninger til onlinebutikker. Ifølge Clearhaus egen hjemmeside har selskabet over 10.000 kunder i 33 europæiske lande – bl.a. over 5000 onlinebutikker i Danmark.

I det senest offentliggjorte regnskab fra Clearhaus fra 2018 fremgår det, at betalingsinstituttet havde et overskud på 197.620 euro, hvilket svarer til 1,48 mio. kr. I regnskabet skrev ledelsen, at året havde været påvirket af nogle usædvanlige begivenheder i starten af året, der havde påvirket resultatet.

Storaktionær i hvidvaskramt bank

Clearhaus var fra 2015 og frem til foråret 2018 storaktionær i Københavns Andelskasse, som kollapsede i en hvidvaskskandale i sensommeren 2018. I året op til kollapset strømmede op mod 4 mia. kr. i mistænkelige, udenlandske transaktioner gennem andelskassen.

I den forbindelse mente Finanstilsynet, at det var Clearhaus, som pressede andelskassen til at satse på udenlandske betalinger uden at have styr på risikoen.

“Personer relaterede til Clearhaus-koncernen har haft adgang til andelskassen og har kunnet foretage dispositioner, hvor det ikke har været klart, at de pågældende dispositioner blev foretaget i andelskassens interesse,” skrev tilsynet i en fortrolig inspektionsredegørelse.

Clearhaus er desuden blevet meldt til politiet af Finanstilsynet for at have brudt loven og senere forsøgt at dække over det i forbindelse med en omlægning af kapital i Københavns Andelskasse i foråret 2018.

Clearhaus har tidligere afvist kritikken af selskabets rolle i Københavns Andelskasse.

Gode venner med Finanstilsynet

Gert Jonassen, der er ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, ønsker i dag ikke at kommentere på Børsens oplysninger.

Tirsdag forklarede Gert Jonassen til Børsen, at man forsøgte at smide Clearhaus, som ikke blev nævnt ved navn, ud, fordi den ikke levede op til hvidvaskkravene.

Han fortalte samtidig, at han som bankdirektør følte sig fanget mellem to myndigheder. Han sagde dog samtidig, at han hellere ønskede at stå på god fod med Finanstilsynet end konkurrencemyndighederne:

“Tilsynet er jo dem, der fortæller mig, hvordan jeg skal drive virksomhed og i hvilke rammer, jeg skal holde mig indenfor. De har jo retten til at tage mine nøgler,” sagde Gert Jonassen.

Ifølge betalingslovens paragraf 63 skal banker give betalingsinstitutter som Clearhaus adgang til bankernes betalingskontotjenester på objektive, ikkediskriminerende og proportionale vilkår, så betalingsinstituttet uhindret og effektivt kan tilbyde betalingstjenester.

“Giver et pengeinstitut et betalingsinstitut afslag på adgang til sine betalingskontotjenester, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet underrette Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og behørigt begrunde årsagerne til afslaget,” står der i betalingsloven.

Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse fremgår det, at Arbejdernes Landsbank brød betalingsloven, fordi den ikke overholdt sine egne forretningsgange, da den opsagde kunden. Samtidig oplyste banken ikke Clearhaus godt nok om, hvorfor man ophævede det samme engagement. Det gik ligeledes for hurtigt, fremgår det af afgørelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver samtidig, at det ikke ligger indenfor deres kompetence at bedømme, om hvidvaskloven er blevet overholdt. Samtidig er der ifølge Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen ingen formel afgørelse om, at Clearhaus ikke overholder sine hvidvaskforpligtelser.

Både banker og betalingsinstitutter reguleres af Finanstilsynet.

Arbejdernes Landsbank har anket konkurrencemyndighedernes påbud om at have brudt sine egne forretningsgange. 

Stået på i to år

Ifølge Børsens oplysninger har sagen stået på siden 2018. Af konkurrencemyndighedernes afgørelse fremgår det, at banken den 4. april 2019 opstillede en række betingelser og vilkår til Clearhaus for at sikre, at banken ikke blev misbrugt til hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner. Clearhaus blev bedt om at have styr på det senest 30. juni sidste år

Den 29. april accepterede Clearhaus ifølge påbudsafgørelsen at efterkomme kravet, men “accepten blev meddelt under protest,” fremgår det.

Men da betingelserne ifølge Arbejdernes Landsbank alligevel ikke blev efterlevet, fik Clearhaus besked om, at man blev smidt ud af banken, og at Clearhaus’ udenlandske erhvervskunder skulle være ude af banken 15. august. Den frist blev senere forlænget til 4. oktober, hvor også resten af Clearhaus’ engagement skulle være flyttet eller afviklet. 

Gert Jonassen har tidligere oplyst til Børsen, at betalingsinstituttet forsat er kunde i banken, men at det i gang med at afvikle sit engagement.