BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Tysk industrikæmpe ser ikke dansk brint for sig i den nærmeste fremtid
2
Bæredygtig
Industrien håber på brinteventyr i Tyskland – men tyskerne kigger andre veje
Bæredygtig
Tysk industrikæmpe ser ikke dansk brint for sig i den nærmeste fremtid

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Produktionen af 12 mio. ton stål skal fremover produceres ved hjælp af brint i stedet for kul hos tyske Thyssenkrupp. Men det er ikke dansk brint, den tyske virksomhed regner med

Siden 1811 og under både Første og Anden Verdenskrig har den tyske industrigigant Thyssenkrupp understøttet industrialiseringen med først stål og siden også cement, fremstillet gennem processer drevet af kul. Helt frem til i dag, hvor den enorme udledning på 20 mio. ton CO2 om året – eller ca. 3 pct. af hele Tysklands udledning – skal skæres ned til nul inden 2050.

Det er en bedrift, som kræver brint, fortæller Stefan Kaufmann. I forbindelse med virksomhedens grønne omstilling er han blevet hentet til Thyssenkrupp fra en politisk karriere i det konservative parti CDU og den tidligere rolle som bl.a. innovationskommissær for grøn brint i den tyske regering.

“Idéen er at skifte fra kul til blå brint (brint produceret af fossilt kulstof, som derfor kræver CO2-lagring, red.) og derefter grøn brint,” siger Stefan Kaufmann, der har titel af brintrådgiver.

Vest for Ruhr-distriktet og tæt på den hollandske grænse ligger Duisburg, hvor Thyssenkrupp siden begyndelsen har haft stålproduktion. I dag breder produktionen sig over fire værker, der tilsammen producerer 12 mio. ton stål om året.

Med 14.000 ansatte strækker stålproduktionen sig over et område, der er fem gange større end Monaco.

Til sådan en størrelse produktion vil Thyssenkrupp få brug for 720.000 ton brint om året, hvilket ville svare til 247 mio. ladninger om året, hvis det skulle transporteres med lastbil.

I første omgang har industrigiganten investeret 2-3 mia. euro i at udskifte den første kulovn og vil i begyndelsen af 2027 få brug for 150.000 ton brint.

“Til den tid er Thyssenkrupp en af de største brintaftagere i Europa, så der er derfor mange brintproducenter, der rækker ud til os lige nu,” siger Stefan Kaufmann.

“Jeg er fortrøstningsfuld for vores eget vedkommende, fordi vi vil have to-tre muligheder for brint gennem rør i 2026-27,” siger han og hentyder til placeringen i nærheden tre dybhavshavne og Rotterdam, hvor bl.a. norsk blå brint kan skibes til.

Desuden bliver Thyssenkrupp-værket bygget, så det også kan køre på naturgas.

I forhold til en brintforsyning fra Danmark er det ikke noget, Stefan Kaufmann ser for sig i den nærmeste fremtid.

“Indtil videre kender vi Danmark for vedvarende energi,” siger han.

Til gengæld er han helt sikker på, at det ikke vil være holdbart for tysk industri at forlade sig på brint, der alene bliver sejlet og kørt med lastbil. For de mange millioner ladninger om året er bare til én af Tysklands mange store industrivirksomheder.

“Vi kan ikke klare det hele med brint på tog fra havnen – vi har brug for rørforbindelser,” siger han.

For Stefan Kaufmann er det en politisk opgave, der ikke kan overlades til det private marked. Det kræver i det mindste ét fælles offentligt-privat samarbejde, mener han.

Er der et alternativ for jer, hvis brintrørene ikke bliver etableret?

“Naturgas kan tage 50-60 pct. af udledningen, men hvis vi skal ramme nuludledning i 2050, er der ingen alternativer til brint,” siger Stefan Kaufmann.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Industrien håber på brinteventyr i Tyskland – men tyskerne kigger andre veje

Brint- og ptx-branchen har travlt med at skubbe på for at eksportere dansk grøn brint til Tyskland. Men i Tyskland sidder de ikke venter på dansk brint

Den store tyske industri kræver enorme mængder energi, der over de kommende år skal komme fra vind, sol og andre alternativer. Den grønne omstilling og jagten efter nul CO2-udledning i 2050 kræver højt tempo, når EU’s femtestørste land skal erstatte kul.

Mens dansk industri næppe kommer til at skifte til brint i stor stil, er brint essentiel i Tysklands tunge industri som f.eks. stålproduktion. Derfor skubber danske producenter af brint og grønne brændstoffer lige nu på for at blive en del af den store import, som tyske politikere har meldt ud, de får brug for.

Marts 2022: Ptx-aftale indgået politisk. Aftalen sætter rammerne for ptx i Danmark og rummer en ambition om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. I december blev brint indskrevet i gasforsyningsloven. Marts 2023: Hensigtserklæring indgået med Tyskland om brintinfrastruktur. Maj 2023: Energinet og Evida udpeget til at stå brintinfrastrukturen med Energinet som systemansvarlig. Efterår 2023: Regeringen og aftalepartierne skal blive enige om finansieringen af en kommende brintinfrastruktur.

Men dansk brint er slet ikke øverst på listen i Tyskland, der har travlt og smider et stort net ud.

“Tyskerne kommer til at være nettoimportører af brint. Så de kan sagtens se, at deres egen produktion ikke rækker til deres tunge industri, og at de må importere. Men ikke nødvendigvis fra Danmark,” siger Danmarks ambassadør i Tyskland, Susanne Hyldelund.

“Det kommer an på hastighed og pris,” siger ambassadøren, der bakkes op af en brintbranche, der lige nu presser på for, at politikerne får de sidste usikkerheder om rørfinansiering, tarif for bruge rør og rørets størrelse på plads inden 2028, hvor Tyskland har meldt, at de er klar til import.

Finanser skal på plads

Ifølge den nye tyske brintstrategi, der udkom i juli, er brint den manglende brik i omstillingen af energisystemet. Strategien går i korte træk ud på at spille på så mange heste som muligt, så man ikke igen ender med at være afhængig af ét land, som det var tilfældet med gas fra Rusland.

Tyskland har derfor indgået partnerskaber med tredjeverdenslande, hvor der kan sejles brint fra. Men energitabet er stort, når brint skal sejles, og Tyskland foretrækker derfor landbaserede europæiske leverancer. Ifølge strategien ser man på kort sigt på brint fra Nordafrika og Baltikum, mens man på mellemlang sigt er i dialog med Norge og Danmark, men også Finland, Sverige, Østrig, Italien og Frankrig.

Danmark er langtfra det eneste land, der har håb om at levere brint til den store tyske efterspørgsel Lars Hansen, direktør for ptx i Danmark, Ørsted

I Ørsted oplever direktør for power-to-x i Danmark Lars Hansen en stor interesse for en dansk brintforbindelse til Tyskland, men han understreger, at det lige nu er særligt vigtigt, at der kommer sikkerhed om etableringen af den brintinfrastruktur, der skal transportere grøn strøm fra Danmark til Tyskland.

“Danmark er langtfra det eneste land, der har håb om at levere brint til den store tyske efterspørgsel, og vi risikerer at blive overhalet indenom, hvis vi ikke handler hurtigt og rigtigt som land,” siger han.

Herhjemme er der et politisk ønske om at etablere brint. Naturgasforsyningsloven er blevet skrevet om, så brint er tilføjet, ligesom at de statslige gasdistributører Energinet og Evida har fået ansvar for at bygge og drifte et eventuelt fremtidigt brintsystem.

Men der foregår stadig en armlægning på det økonomiske område, og det er stadig er usikkert, om staten eller de private aktører skal påtage sig risikoen for, at brintrørene ikke vil blive brugt så meget som forventet i starten.

Det samme mangler på den tyske side af grænsen.

Ifølge den danske ambassadør er den gode nyhed, at man har et tæt samarbejde på både det politiske niveau og myndighedsniveau.

“Danmark løser ikke alle Tysklands problemer, men fra 2028 ligger vi godt til her i Nordtyskland, og der ser de os som en del af deres fremtidige import,” siger hun om regionen Slesvig-Holsten, hvor den danske brintledning ifølge planen skal møde den tyske.

Stærke bånd til Norge

Men blot lidt længere sydpå – i regionen Niedersachsen, der primært er en landbrugs- og industriel region med bl.a. stål- og bilproduktion – forbereder man sig lige nu på at modtage brint ad vandvejen.

“Vores havne er ved at blive forberedt til import af brint. Vi har bygget den første terminal i Wilhelmshaven, og i december åbner den anden, så importen kan begynde,” siger ministerpræsident Stephan Weil (SPD), der regner med at importere fra skandinaviske lande, f.eks. Norge, som Niedersachsen ifølge ministerpræsidenten har stærke bånd til pga. nuværende gasleverancer.

“Vi ser også på England, der er ved at udvide sin kapacitet. Og så kan vi se, at Portugal har et stort potentiale for både vind- og solenergi og derfor også grøn brint. Men Danmark har en særligt stærk position, fordi det er så tæt på Tyskland, og ligesom vi har I power house i Nordsøen,” siger ministerpræsidenten og noterer, at bolden lige nu er på de nationale politikeres bane.

Andreas Kaiser sidder i det tyske erhvervs- og klimaministeriums brintinfrastrukturafdeling. Han er i gang med at se på, hvordan hastigheden for etableringen af en brintinfrastruktur kan sættes i vejret, så landets 16 private gasdistributører (tso) ikke skal vente i årevis på at få lov til at grave.

“Og så mangler vi at finde ud af, hvad tso’erne skal tjene på at lægge rør til gassen,” siger han, og dermed er Tyskland på linje med den danske proces på det punkt.

Han vil ikke vurdere, om Danmarks chancer for eksport til Tyskland er bedre end andres, for “de fleste lande har deres egne behov”, som han siger.

“Det positive er, at Tyskland og Danmark er naboer, og vi skal ikke fokusere så meget på landegrænser, for vi er i forvejen forbundet med elnet, og det samme vil vi blive med brint,” forudser han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig