BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Pandora får påbud for årsrapport: Bæredygtighed ikke beskrevet nok
2
Bæredygtig
Kun fire af ti store selskaber bruger grønne tal i årsrapporten
Bæredygtig
Pandora får påbud for årsrapport: Bæredygtighed ikke beskrevet nok

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Erhvervsstyrelsen giver Pandora påbud for virksomhedens rapportering af bæredygtighed i årsrapporten. Virksomheder og myndigheder leder generelt efter den rette formel for rapportering

Selv om Pandora både har offentliggjort en årsrapport og en bæredygtighedsrapport, har virksomheden fået påbud af Erhvervsstyrelsen for sine bæredygtighedsoplysninger. Pandora kalder det selv naturligt, at erhvervslivets bæredygtighedsarbejde i nogle år vil ramme ved siden af myndighedernes forventninger til rapportering.

Erhvervsstyrelsens kritik går på, at årsrapporten og virksomhedens bæredygtighedsrapport – offentliggjort tre måneder senere – giver forståelser af Pandoras bæredygtighedsarbejde, som er ”væsentligt forskellige”, selv om bæredygtighedsrapporten skulle være en uddybning.

”Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at denne uddybning ikke er et supplement til oplysningerne i ledelsesberetningen, men at den er helt nødvendig for, at rapporteringen skal opfylde kravene hertil i årsregnskabsloven,” hedder det i Finanstilsynets resumé af afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen.

"Glædelig" afgørelse

Styrelsen henviser til, at bæredygtighedsrapporten indeholder oplysninger, som er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser om oplysninger om samfundsansvar, kønsfordeling og mangfoldighedspolitik i virksomhedens ledelsesberetning. Derfor bør oplysningerne være en del af årsrapporten, enten ved at blive skrevet ind eller ved, at bæredygtighedsrapporten offentliggøres sammen med årsrapporten, påpeger afgørelsen.

De to rapporter skal i stigende grad læses i sammenhæng for at få et indtryk af virksomheden Birgitte Mogensen, formand, Danske Revisorers udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed

”Vi synes i virkeligheden, at det er glædeligt, for det afspejler, at bæredygtighed har fået større strategisk betydning for virksomheder i dag. Vi har udbygget vores rapportering meget de seneste år, og det mener Erhvervsstyrelsen er så væsentligt, at det skal kommunikeres samtidig med den finansielle rapportering. Det handler udelukkende om timing af oplysninger – ikke om at der mangler noget,” understreger direktør for bæredygtighed og kommunikation i Pandora, Mads Twomey-Madsen.

Man kunne indvende, at en virksomhed af jeres størrelse og med jeres fokus på bæredygtighed burde have styr på kravene til rapporteringen?

”Jeg synes, det er helt naturligt, at vi ser denne type korrektioner af metoden. Vi har rapporteret forskudt i mange år uden bemærkninger, men nu ændrer kravene sig," siger han.

"Det ville være mystisk, hvis det hele kørte 100 pct. som planlagt, for det er en vejbane, der flytter sig hele tiden. Nu er det os, der har fået den, men jeg tror, at vi vil se det fra flere virksomheder i de kommende år,” fortsætter han.

Revisorer er forberedt

Erhvervsstyrelsen kommenterer ikke enkelte afgørelser og har ikke ønsket at forklare hvilken udvikling, der sker inden for området. Hos FSR – Danske Revisorer genkender formand for brancheorganisationens udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, Birgitte Mogensen, den udvikling, som Pandora peger på.

”Erhvervsstyrelsen har ikke varskoet, at denne praksisændring ville komme, men de har hjemmel til at sige, at det er sådan, reglerne har været altid. Revisionshusene fortæller virksomhederne, at der er skærpet opmærksomhed på denne her praksis” siger hun og påpeger, at hun forventer, at der allerede fra 2021-årsrapporterne generelt er ændret praksis på området.

Det lader sig gøre, fordi Erhvervsstyrelsens fokus på Pandora-sagen har været kendt i branchen i adskillige måneder, selv om afgørelsen først er offentliggjort i januar, påpeger hun.

Enkel løsning

”Virksomheder og revisionshuse har forholdt sig til praksis, som den har været tidligere. Det er denne lempelige tilgang, der nu bliver samlet op af Erhvervsstyrelsen. Det afspejler udviklingen generelt. Bæredygtighed bevæger sig ind på linje med årsrapporteringen brugsværdimæssigt og skal derfor også offentliggøres i sin helhed på samme tid som årsrapporten” påpeger Birgitte Mogensen og fortsætter:

”De to rapporter skal i stigende grad læses i sammenhæng for at få et indtryk af virksomheden.”

Også hos Pandora er løsningen på vej – og forholdsvist enkel – forklarer Mads Twomey-Madsen. Her har bæredygtighedsrapporten været adskilt fra årsrapporten, fordi publikum har været forskelligt. Timingen af de to har blandt andet været bestemt af arbejdsbyrden i virksomheden, og fremgangsmåden har i øvrigt ikke ført til revisorbemærkninger, påpeger han.

”I år gør vi de to rapporter tilgængelige på samme tid. Det var et relativt ligetil træk at lave, og så håber vi, at Erhvervsstyrelsen betragter det som fyldestgørende,” siger han.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Kun fire af ti store selskaber bruger grønne tal i årsrapporten

Mens bæredygtighed får stadig større betydning i årsrapporterne, har rapporterne endnu ikke fundet deres endelige form. En gennemgang af landets største selskaber viser, at under halvdelen præsenterer nøgletal for blandt andet miljøpåvirkning i årsrapporten

Trods udbredt fokus på esg-området, der dækker miljø, sociale aspekter og ledelse, finder indsatsen ikke altid vej til selskabets årsrapport, hvor de finansielle oplysninger fortsat hersker. Der er fortsat ”stor spredning i, hvorvidt og hvordan de største selskaber rapporterer esg-nøgletal,” konkluderer en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Revision og Regnskab.

Her finder cand.merc. og ledelsesassistent i Aalborg Portland Sebastian Glanz efter en gennemgang af årsrapporter fra 2020, at kun omkring 40 pct. af landets største, børsnoterede selskaber rapporterer et eller flere esg-nøgletal i årsrapporten. Det til trods for, at de største selskaber skal redegøre for arbejdet med områderne i årsrapporten.

”Det er overraskende, at der ikke større systematik i, hvordan selskaberne rapporterer esg-nøgletal i årsrapporten. De største virksomheder vælger typisk de samme nøgletal og metode på det finansielle område, men det er noget helt andet inden for esg,” siger Sebastian Glanz og fortsætter:

”Hvis man ikke sætter klare mål eller viser en udvikling med tallene, kan man hurtigt blive beskyldt for greenwashing, da det bliver mere uklart, hvordan virksomheden egentlig arbejder med ESG.”

Det er overraskende, at der ikke større systematik i, hvordan selskaberne rapporterer ESG-nøgletal Sebastian Glanz, cand.merc

De finansielle nøgletal i årsrapporterne er tilpasset gennem årtier og ser i dag nogenlunde ens ud i alle årsrapporter, selv om der er meget få formelle krav til dem. Omvendt har virksomheder og revisorer endnu ikke fundet formen for de ikke-finansielle nøgletal såsom CO2-udledning, kønsfordeling eller sygefravær, påpeger han og siger:

”Der er et væsentlighedsprincip i årsrapporten, som i stigende grad gør sig gældende, når vi taler om esg, men den store problematik er, at der ikke er nogen standard for rapporteringen. Det gør det svært som virksomhed at beslutte, hvad der ikke er væsentligt."

Netop manglen på en standard fik i 2020 Danske Revisorer (FSR), Finansforeningen og Nasdaq Copenhagen til at lave et forslag til, hvordan en nøgletalsoversigt på esg-området kan se ud. Resultatet var en oversigt i lighed med den, man kender for finansielle nøgletal. Har dækker tallene over eksempelvis CO2-udledninger, vandforbrug, kønsfordeling, intern lønforskel og lignende.

”På esg-området udvikler rapporteringen sig i disse år fra at være storytelling til et reelt regnskab. Her manglede der en pendant til den best practice, der har udviklet sig over årene på det finansielle område,” siger Birgitte Mogensen, formand for FSR's udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed.

Hun peger på, at det europæiske forslag til csrd-direktiv allerede i 2023 vil stille flere krav til, hvordan virksomheder rapporterer på området.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
6. dec 2022