BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Aftale om energisparekrav landede i nat: “Til gavn for klimaet og til skade for Putin”
2
Bæredygtig
Danfoss-topchef om ny energiaftale: “Vi havde gerne set endnu højere mål”
Bæredygtig
Aftale om energisparekrav landede i nat: “Til gavn for klimaet og til skade for Putin”

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Aftale mellem EU’s forhandlere giver nye bindende sparemål og nye krav til landene om renovering og varmespild

Efter maratonforhandlinger, der varede fra torsdag eftermiddag til fredag morgen, er forhandlere i EU blevet enige om et nyt direktiv for energieffektivitet.

Aftalen er indgået efter såkaldte trialogforhandlinger mellem delegationer fra EU-Kommissionen, Ministerrådet og parlamentet. Den mangler nu kun endelig godkendelse i de tre institutioner for at kunne træde i kraft.

For EU-Parlamentet har danske Niels Fuglsang (S) været en af de ledende forhandlere. Han skriver på Twitter, at aftalen vil “betyde reel forandring til gavn for klimaet og til skade for Putin.”

Aftalen har også stor betydning for den danske klimasektor, hvor en række virksomheder har stærke interesser inden for renovering og energieffektivitet. Det gælder f.eks. virksomheder som Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux.

Skærper sparekrav

Direktivet sætter et nyt mål for energieffektivisering i EU på 11,7 pct. i 2030. Det vil sige, at landene til den tid skal have sparet 11,7 pct. på deres energiforbrug – et løft, som ifølge Niels Fuglsang betyder en “substantiel forøgelse” af EU’s sparekrav.

I en meddelelse udtaler han, at det er “helt fantastisk, at det er lykkedes os at presse medlemslandene til et langt mere ambitiøst mål for energieffektivisering. Det er helt nødvendigt for, at vi bliver fri af russisk naturgas og kan leve op til vores klimamål. Det er en kæmpe sejr”.

Det er helt nødvendigt for, at vi bliver fri af russisk naturgas og kan leve op til vores klimamål. Det er en kæmpe sejr Niels Fuglsang (S), medlem af Europa-Parlamentet

Han fremhæver også, at EU-landene nu hver især får et mål for energibesparelser:

“Nu har vi for første gang et mål for endeligt energiforbrug, som medlemslande skal leve op til.”

Nye vinduer

I direktivet er der også nye mål for renovering af offentlige bygninger samt krav til datacentre og fjernvarmeanlæg.

“Det her vil betyde, at der skal energirenoveres, udrulles fjernvarme og skiftes vinduer i hele EU,” lyder det fra Niels Fuglsang.

Også Pernille Weiss (K) deltog i forhandlingerne og glæder sig over resultatet, som hun kalder “godt for klimaet – og dansk eksport.”

I en meddelelse fra EU-Kommissionen lyder det, at man også her hilser aftalen velkommen.

Energikommissæren Kadri Simson og klimakommissæren Frans Timmermans fremhæver, at energisparekrav for første gang får “juridisk styrke,” og at landene nu skal tage energisparekrav i betragtning i forbindelse med både “politik, planlægning og større investeringsbeslutninger.”

De oplyser også, at sparekravet på 11,7 pct. i 2030 er løftet i forhold til det oprindelige udspil fra Kommissionen. På årsbasis skal EU-landene nu reducere deres energiforbrug med 1,49 pct. i gennemsnit fra 2024 til 2030. Det er ifølge Kommissionen et løft fra det nuværende niveau på 0,8 pct.

3 pct skal renoveres

For offentlige bygninger stilles der et krav om, at landene skal renovere mindst 3 pct. af grundarealet hvert år, og det kommer til at gælde både for statslige, regionale og lokalt ejede bygninger, oplyser Kommissionen.

I et skriftligt citat lyder det fra klimakommissær Frans Timmermans, at de europæiske borgere og virksomheder er parate.

“At spare energi er et vigtigt skridt for at redde planeten. I de seneste måneder har europæerne vist, at de er klar og i stand til at tage denne udfordring op, og vores industri har bevist, at den kan optimere energiforbrug og produktionsprocesser,” lyder det fra Timmermans, som fortsætter:

“Nu har vi brug for, at energieffektivitet bliver en endnu mere systemisk del af vores samfund, og det vil dette reviderede direktiv hjælpe os med.”

I en fælles klimalov har EU-landene sat et mål om mindst 55 pct. reduktion af CO2 og drivhusgasser i 2030. Derefter er målet at opnå fuld klimaneutralitet i 2050. Kommissionen fremsatte i juli 2021 en omfattende pakke af klimaforslag, kaldet Fit for 55. Et af forslagene var en revision af direktivet for energieffektivitet, som nu er landet. I løbet af efteråret 2022 er der også landet aftaler om bl.a. revision af CO2-kvote-systemet, om en ny klimatold og om udledninger af drivhusgassen methan, ligesom der er vedtaget nye udledningskrav for biler.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Danfoss-topchef om ny energiaftale: “Vi havde gerne set endnu højere mål”

Hos Danfoss har topchef Kim Fausing fulgt slutspillet om nye energisparekrav i EU.

Natten til fredag landede et kompromis om et nyt direktiv for energieffektivitet, og Kim Fausing kalder direktivet “en af hjørnestenene” i EU’s store klimaplan “Fit for 55”, som skal sikre en klimareduktion på mindst 55 pct. i 2030.

55 pct. er EU’s mål for klimareduktion i 2030

Danfoss-chefen er på rejse i Indien i denne uge, men udtaler i en skriftlig kommentar til Børsen, at EU med den nye aftale “kan komme ud af energikrisen og afhængigheden af olie og gas, hvis ellers direktivet implementeres hurtigt og effektivt i medlemsstaterne.”

“Direktivet er for alvor med til at sætte energieffektivitet på dagsordenen og skabe det nødvendige regulatoriske push, så vi ikke længere kun taler om at udbygge vores energikilder, men også om at reducere energiforbruget og genbruge energi,” tilføjer han.

Ikke kun hensigter

På plussiden fremhæver Kim Fausing, at nattens kompromis giver et bindende energisparekrav på 11,7 pct. i 2030, “som faktisk er højere end det, der lå i det oprindelige forslag. Det er også positivt, at medlemsstaterne nu forpligtes til årligt at spare næsten 1,5 pct. af deres energiforbrug. Det skaber forudsætningerne for, at det ikke bare forbliver hensigtserklæringer, men at der faktisk sker noget.”

11,7 pct. skal EU-landene nu skrue ned for deres energiforbrug fra 2020 til 2030

Omvendt havde man fra Danfoss’ side gerne set endnu højere ambitioner. Men her har der været forskellige interesser i forhandlingerne, hvor især en gruppe medlemslande har trukket i den gale retning, tilføjer han:

“Vi havde gerne set endnu højere mål, og her havde det været fornuftigt, hvis man havde fulgt anbefalingerne fra Europa-Parlamentet. I lyset af energikrisen og den udsatte position, som Europa befinder sig i på energiområdet, er det meget overraskende, at medlemsstaterne ikke er mere ambitiøse.”

I lyset af energikrisen og den udsatte position, som Europa befinder sig i på energiområdet, er det meget overraskende, at medlemsstaterne ikke er mere ambitiøse Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss

Han mener, at især “det overordnede mål på energieffektivitet burde have været højere, for ellers bliver det svært at nå målene i Paris-aftalen. Men det er da godt, at der nu endelig kommer fokus på udnyttelse af overskudsvarme.”

Ifølge beregninger, som Danfoss for nylig har lagt frem, forsvinder der årligt overskudsvarme i et omfang, der svarer til næsten hele Europas samlede efterspørgsel på varme og varmt vand, oplyser Fausing.

“Jeg synes, at de tal taler deres eget sprog. Overskudsvarme findes fra et utal af kilder omkring os både i processer hos virksomheder som Danfoss, i kølediskene i vores supermarkeder og i overflod fra datacentre og spildevandsanlæg,” påpeger han.

Efterlyser opfølgning

Kim Fausing fremhæver også, at direktivet sætter fokus på både offentligt og privat varme- og energispild.

“Selvom jeg gerne havde set, at man gik endnu længere, kommer der nu bindende krav om, at kommuner af en vis størrelse skal udarbejde varmeplaner. Der kommer også mere fokus på, at bl.a. datacentre skal udnytte overskudsvarmen.”

Dog er der også på dette område plads til forbedring, mener han.

I Danfoss ved vi, hvor meget energi der kan spares i produktionen, når først man kigger efter Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss

“I Danfoss ved vi, hvor meget energi der kan spares i produktionen, når først man kigger efter. Mulighederne identificeres ofte gennem energisyn. Derfor er det godt, at direktivet fokuserer på energisyn, men det er skuffende, at der ikke stilles krav om, at der skal følges op på anbefalinger,” udtaler han og fortsætter:

“Mange anbefalinger til energieffektivitetsforbedringer har korte tilbagebetalingstider, men alligevel bliver de aldrig implementeret. Der er vi nødt til at være hårdere og stille krav om opfølgning.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig