BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Kvadrat skyder tocifret millionbeløb i første skridt mod nuludledning
2
Bæredygtig
Danske virksomheder flokkes om global standard
Bæredygtig
Kvadrat skyder tocifret millionbeløb i første skridt mod nuludledning

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Tekstilproducenten Kvadrat investerer 38 mio. kr. i bæredygtighed i en industri med et blakket ry og en relativt lav tilslutning til anerkendte klimamål

I EU har tekstilindustrien den fjerdestørste negative indvirkning på miljø og klima. Nu har tekstilvirksomheden Kvadrat sat sig for at blive en del af endnu kun seks danske virksomheder, der har tilmeldt sig Science Based Targets-initiativet (SBTi) inden for kategorien “Tekstiler, mode, fodtøj og luksusvarer”.

“Det kræver, at vi som minimum lever op til en markedsstandard, og det kræver igen, at vi arbejder dataorienteret og er åbne omkring data,” siger bæredygtighedsdirektør i Kvadrat Trine Neimann-Platz om virksomhedens indledende tilslutning.

50 pct. reduktion i CO2-udledning scope 1-2 i 2025, 100 pct. i 2030 og nuludledning
i scope 1-3 i 2040.
40 pct. af omsætningen skal stamme fra cirkulære
servicer i 2035.
85 genanvendte tekstilprodukter skal generere 30 pct. af omsætningen i 2025. Affald fra produktionen
og vandforbrug skal reduceres
med 25 pct. 2025.
I 2025 må emballage ikke
indeholde ny plast eller pap.

“SBTi er en global organisation, der har sat globale krav og standarder, så vi tilslutter os noget, der er internationalt anerkendt og giver os mulighed for at sammenligne os med andre,” siger hun og kalder tekstilbranchen for “en forfærdelig branche,” der historisk har et blakket ry – ikke bare i forhold til klima, men også i forhold til menneskerettigheder.

“Så det er spændende at begynde at få noget åbenhed omkring bæredygtighed ind i branchen,” siger hun.

Mod nuludledning i 2040

Kvadrat har primært B2B-kunder og opererer i et internationalt marked. Seneste regnskab viser en omsætning på knap 1,6 mia. kr. og et årsresultat på 27,2 mio. kr.

Den familieejede virksomhed har ifølge Trine Neimann-Platz siden begyndelsen i 1968 arbejdet med langtidsholdbare produkter, som er en af grundtankerne i bæredygtighed, og netop bæredygtighed lå derfor også familien på sinde, da hjørneflagene i Kvadrats virksomhedsstrategi for 2021-2023 skulle sættes.

Målet – som også ligger til grund for SBTi-tilslutningen – er at ramme nuludledning i scope 1-3 i 2040. Det inkluderer delmålene 50 pct. CO2-reduktion for scope 1-2 i 2025 og 100 pct. i 2030. For at indfri målene investerer Ebeltoft-virksomheden 38 mio. kr. i blandt andet LED-belysning, vedvarende energi, isolering af produktionen, elektrificering af varmesystemet og elbiler.

“92,7 procent af vores scope 3-udledning kommer fra vores produkter, så det er afgørende, at vi allerede i designfasen er superskarpe på, hvilke fibre vi bruger, om vi laver mono- eller blendede produkter, og hvor meget energi vi bruger til at producere og transportere dem,” siger Trine Neimann-Platz.

38 mio. kr. investerer Kvadrat i bæredygtighedstiltag i 2021-2023

For at nå målene har Kvadrat derfor stort fokus på samarbejde med produktionspartnere, leverandører og kunder. Flere pilotprojekter inden for cirkulære modeller er for eksempel på vej, ligesom virksomheden allerede arbejder på at fremstille nye produkter af recirkuleret materiale.

“Vi er også en virksomhed i vækst, og det øger vores aftryk. Så vi har lavet specifikke designprincipper for at øge antallet af produkter og omsætningen inden for genbrugelige produkter,” fortæller hun.

Kræver store mængder data

Det har taget trekvart års arbejde for Kvadrat at forberede tilslutningen til SBTi, vurderer Trine Neimann-Platz, der kalder det “et kæmpe arbejde”. Det har krævet store mængder data fra produktionspartnere, og det har krævet nye processer, der kan sikre ensartede definitioner og dermed data. Et arbejde, Kvadrat har hjulpet sine partnere med. Og så kræver det mod at sætte mål, man ikke er sikker på, hvordan man skal nå.

“Scope 3 er lidt af en proces. Nogle data er fuldt tilgængelige, mens der er andre, vi ikke har på det nødvendige detaljeniveau, og der må vi sætte det bedste mål, ud fra de data vi har, og lave simuleringer og estimater,” siger bæredygtighedsdirektøren.

Kvadrat tilsluttede sig SBTi i marts og forventer at få valideret sine mål i efteråret, hvorefter virksomheden bliver “fuldgyldig”, og kunder, partnere og konkurrenter får adgang til virksomhedens data.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Danske virksomheder flokkes om global standard

Nye virksomheder tilslutter sig Science Based Targets-initiativet dagligt, og den danske tilslutning topper i Europa

Danmark ligger i top-3 i EU i forhold til, hvor mange virksomheder der relativt har tilsluttet sig Science Based Targets. I skrivende stund har 108 danske virksomheder tilsluttet sig ordningen, og knap halvdelen har tilmeldt sig alene i 2022.

“Vi ser en tendens til, at virksomhederne gerne vil sætte ambitiøse og objektive mål. Tidligere blev målene sat lidt i øst og vest,” siger programchef i Global Compact Network Denmark Joachim Marc Christensen.

Science Based Targets-initiativet er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Ressources Institute og Verdensnaturfonden og er en uafhængig standard, der med baggrund i klimaforskningen stræber efter at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader.

“Den stigende tilslutning til SBTi viser en seriøsitet og tilkendegivelse fra topledelserne om, at bæredygtighed er noget, man skal levere på. Det viser igen, at der bliver krævet mere af virksomhederne fra investorers, samfundets og lovgiveres side,” siger Joachim Marc Christensen.

Flere smv’er på vej

På trods af den stigende tilslutning er det ifølge en opgørelse fra konsulenthuset PwC og tænketanken Axcelfuture under en halv promille af danske virksomheder, der har tilsluttet sig. Det bekymrer dog ikke programchefen.

“Vi kan godt være tilfredse med, at vi ligger i top i verden, for det er mere interessant at se på den effekt, der ligger i SBTi, end på antallet af virksomhederne,” siger han og henviser til, at det er de helt store danske virksomheder, der er med og har sat mål frem til 2030.

Indtil 2020 var det kun virksomheder med mindst 500 ansatte, der kunne tilslutte sig SBTi. Sidste år tilsluttede fem smv’er sig, mens tallet i år p.t. er steget til 26.

For smv’erne er der kun krav til scope 1 og 2, og Joachim Marc Christensen forventer at se langt flere små og mellemstore virksomheder blive en del af Science Based Targets inden længe.

“I Danmark er der fantastiske muligheder for hjælp til at komme i gang med klimaregnskabet, og så er der ikke langt til SBT-tilslutning,” mener han.

SBTi er tidligere blevet kritiseret for at have valideret store internationale virksomheders klimamålsætninger for hurtigt med fare for greenwashing. Deltagelse i SBTi er frivilligt, og initiativet har p.t. ikke mandat til at udstede bøder eller andre sanktioner, men der ligger alligevel en indbygget presbold i systemet, mener programchefen.

“Det, der gør SBTi så godt, er, at der er en helt anden transparens i systemet. Jeg tror, det er et vilkår for at drive forretning i dag – og en forberedelse til øget lovgivning fra EU, hvor man ikke har mulighed for at lukke sig om sig selv,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022