BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Dan Jørgensen afviser at være dumpet af Klimarådet: Vil levere på alle anbefalinger
2
Politik
Klimarådet kritiserer regeringens klimaindsats: Planen er ukonkret og usikker
Bæredygtig
Dan Jørgensen afviser at være dumpet af Klimarådet: Vil levere på alle anbefalinger
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Klimarådet er ikke en dommer, men en rådgiver, pointerer minister, der selv mener, at han har anvist vejen til 70-procentsreduktion

Da Klimarådet med klimaloven i 2019 fik tildelt en mere central rolle ift. at vurdere politikken på Christiansborg, blev rådet af klimaminister Dan Jørgensen (S) betegnet som en “vagthund i forhold til det politiske niveau”.

Men nu, hvor den klimapolitiske vagthund har afleveret dens første årlige vurdering af regeringens planer og som hovedkonklusion skriver, at den “samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås”, lyder svaret fra Dan Jørgensen, at det anerkender han simpelthen ikke.

“Nej, vi har med regeringens klimaprogram fra sidste år anskueliggjort vejen til 70 pct., som vi ser den. Men jeg er enig med Klimarådet i, at der er behov for at konkretisere den,” siger klimaministeren.

20 mio. ton CO2-reduktioner påkræves frem mod 2030 for at nå 70-procentsmålet

Hvad vil du konkret gøre nu?

“Vi vil fortsætte de forhandlinger, vi allerede er i gang med på landbruget. Det anbefales også, at vi laver en strategi for CO2-fangst og lagring. Det går vi også i gang med, og partierne skal mødes med mig om det for første gang i næste måned. Vi kommer faktisk til at levere på alle de hovedanbefalinger, som der er i rapporten,” siger Dan Jørgensen.

Ikke dumpet

Han afviser også, at regeringen skulle have forsømt at få indført den CO2-afgift, som Klimarådet gentagne gange har efterspurgt. Og i det hele taget afviser ministeren, at Klimarådets årlige statusrapport skal ses som en dom over den førte klimapolitik. Når Venstre f.eks. siger, at Klimarådet nu har dumpet regeringens politik, henviser Dan Jørgensen til et afsnit på side syv i rapporten, hvor Klimarådet selv skriver, at der ikke er tale om en “karakterbedømmelse”, men derimod en “vurdering”.

Hvis ikke Klimarådet er en slags dommer, hvad er så deres rolle?

“Klimarådet hedder jo et klimaråd, og det er, fordi de skal rådgive os. Og det gør de så også. De siger, at de mener, vi bør levere på de her forskellige områder. Nogle gange vil en regering sikkert sige: Tak for de råd. Dem har vi ikke tænkt os at følge, fordi der er andre ting, vi hellere vil prioritere end klimaet. I det her tilfælde er det ikke den situation, der er opstået. Der er situationen den, at vi synes, det er nogle gode anbefalinger, de er kommet med.”

Vi har med regeringens klimaprogram fra sidste år anskueliggjort vejen til 70 pct., som vi ser den Dan Jørgensen (S), klimaminister

Klimarådets rolle skulle jo ellers gerne være styrket. Men du fastholder altså nu, at det kun er rådgivning, I får fra dem. Det er ikke sådan, at de kan bedømme jer på nogen måde?

“Jeg har lidt svært ved at se, hvad problemet er. Hvis et uafhængigt klimaråd kommer med nogle anbefalinger til os, hvor vi så siger: Det synes vi faktisk er nogle ret gode og rimelige anbefalinger, som vi har tænkt os at tage til os – så er det vel ret godt, er det ikke det?”

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Politik
Klimarådet kritiserer regeringens klimaindsats: Planen er ukonkret og usikker

Partier bag klimaloven efterlyser handling fra regeringen, der ifølge Klimarådet ikke har vist en troværdig vej til, hvordan 2030-mål skal nås

De planer, regeringen har lagt for at nå Danmarks klimamål i 2030, er for en stor dels vedkommende så ukonkrete og usikre, at der er betydelig risiko for ikke at nå det klimamål, der blev fastsat ved lov sidste år: At reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 pct. i forhold til 1990.

Det vurderer Klimarådet i en ny rapport, der er den første af sin art, hvor regeringens klimaindsats vurderes efter den historiske klimalov, som et næsten enigt Folketing vedtog sidste år.

Der er ikke en troværdig vej mod klimamålet i 2030 med den politik, regeringen lægger for dagen Signe Munk, klimaordfører, SF

“For at vi kan tro på, at man når i mål med 2030-målet, så skal man have lagt planer, strategier, lavet analyser, kommet med udspil og selvfølgelig allerhelst have vedtaget virkemidler, der gør, at vi kan se, at det kan lade sig gøre. Det er ikke nok at pege på tekniske potentialer, også fordi de er forbundet med en hel del usikkerhed,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Rapporten vækker opsigt på Christiansborg, hvor SF og Venstre varsler en hasteforespørgsel med klimaminister Dan Jørgensen (S).

“Der er ikke en troværdig vej mod klimamålet i 2030 med den politik, regeringen lægger for dagen,” siger klimaordfører Signe Munk (SF).

Det er særligt én formulering i rådets mere end 100 sider lange rapport, der vækker opsigt:

“Det er Klimarådets vurdering, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås.”

Det er langtfra bare et hvilket som helst stykke analysearbejde, der er landet på politikernes bord. Med klimaloven fra sidste år har Klimarådet fået til lovbestemt opgave hvert år at vurdere, om regeringen har “anskueliggjort” at 2030-målet nås. Vurderingen danner baggrund for, at Folketinget kan afgøre, om ministeren skal forpligtes til yderligere handling.

For at forstå, at den konklusion er markant, skal man hæfte sig ved begrebet “anskueliggøre.” Det er centralt i klimalovens terminologi. Kan det ikke “anskueliggøres,” at de nationale klimamål nås, skal klimaministeren komme med nye initiativer, der både på kort og lang sigt mindsker udledningerne.

Og så sent som i september fremlagde Dan Jørgensen et klimaprogram, der ifølge regeringen selv netop kunne anskueliggøre, at målet kunne nås med de vedtagne beslutninger og ny teknologi.

Men den vurdering er Klimarådet altså ikke enig i.

7,2 mio. ton reduktioner vurderer Klimarådet, at regeringen har fundet

Klimarådet er ellers lidt mere fortrøstningsfuld end regeringen selv i sin bedømmelse af de virkemidler, som faktisk er vedtaget. De vil ifølge Klimarådet reducere udledningerne med 7,2 mio. ton, hvilket er lidt mere, end regeringen selv er nået frem til. Og det skal ses, i forhold til at der samlet set skal findes reduktioner for 20 mio. ton.

Nu har regeringens plan og tilgang været til eksamen hos Klimarådet, og den er klart blevet dumpet Tommy Ahlers, klimaordfører, V

“Det er naturligvis et væsentligt skridt. Men det betyder ikke, at vi har klaret en tredjedel af udfordringen, for reduktionerne bliver gradvist sværere at opnå. Regeringen har ikke fremlagt tilstrækkeligt konkrete planer og processer for, hvordan de vil opfylde de sidste to tredjedele af det, der skal til for at nå målet,” siger Peter Møllgaard.

V: Dumpet

Om bedømmelsen får nogen konsekvenser for regeringen, for klimaministeren eller den førte politik, er op til Folketinget. Signe Munk mener, at den handlepligt, klimaloven indeholder, må træde i kraft.

Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, opfordrer til at indkalde til forhandlinger for at “lægge oven på” de klimaaftaler, der allerede er indgået.

“Nu har regeringens plan og tilgang været til eksamen hos Klimarådet, og den er klart blevet dumpet,” siger han.

De Radikales klimaordfører, Rasmus Helveg, mener, at regeringen er forpligtet til at levere.

“Der er slet ikke noget at spille om. Nu har vi fået Klimarådets ord for, at den er gal. Der er en kæmpe manko. Vi ved, at der skal leveres. Det skal regeringen. Så det gør regeringen selvfølgelig,” siger han.

Forsiden af Børsen Bæredygtig