BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Klimaklage over Danish Crown risikerer forældelse: “Rystende”

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Hvis afgørelsen af en greenwashingklage over Danish Crown ikke snart afsluttes, kan der ikke rejses tiltale mod virksomheden, selv hvis den har overtrådt loven. “Rystende,” lyder det fra Greenpeace, der har indgivet klagen mod slagterigiganten

Antallet af klager over virksomheders klimamarkedsføring er taget voldsomt til de seneste år. Virksomheder profilerer sig i højere grad gennem klimaarbejdet, og risikoen øges for at træde ved siden af. Samtidig står det klart, at danske myndigheder har svært ved at følge med presset og behandle klagerne.

En af de mest kendte sager på området er klagen over slagterikæmpen Danish Crowns reklamekampagne “Klimakontrolleret Gris”, der landede hos Forbrugerombudsmanden i juni 2021. Siden blev den overført til Fødevarestyrelsen på grund af særlovgivning for fødevarer. Klagen lagde efterfølgende kimen til en civil retssag, Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har lagt an mod slagteriet, som skal udspille sig i landsretten på et stadig ukendt tidspunkt.

En tung sag

Den oprindelige klage, der blev udarbejdet af miljøorganisationen Greenpeace, risikerer nu at blive strafferetligt forældet, hvis den ikke afsluttes inden to år efter indgivelsen. Med andre ord vil der til den tid ikke kunne rejses tiltale mod Danish Crown, selv hvis styrelsen vurderer, at slagterigiganten har vildledt forbrugerne.

“Det er meget rystende, at myndighederne i Fødevarestyrelsen ikke tager det mere seriøst, og vi ser det som en direkte trussel for den grønne omstilling. Med de her lange sagsbehandlingstider bliver det jo en gratis omgang at greenwashe,” lyder det fra Kristine Modvig Clement, der er kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace.

7 mio. kr. ekstra om året fik Forbrugerombudsmanden bevilget i 2022

Fødevarestyrelsen havde ellers meldt til Greenpeace, at klagen ville være færdigbehandlet i slutningen af 2022. Det er ikke sket, og myndigheden kan ikke garantere, at klagen er behandlet før forældelsesfristen, lyder det i en e-mail fra Fødevarestyrelsen til Børsen.

Ingen garanti

I samme besked skriver kontorchef Henrik Dammand Nielsen, at sagen har høj prioritet, og at målet er at færdigbehandle klagen i første halvår af 2023. Men sagsbehandlingen er særligt tung, da der er tale om et område, som kræver omfattende dokumentation, og hvor der ikke er gældende retspraksis eller standardmetoder til at beregne klimaaftryk at læne sig op ad, lyder det.

“Da der ikke er præcedens i sager om grønne anprisninger, skal en række principielle og tekniske spørgsmål afklares, før der kan træffes afgørelse i de aktuelle sager. Afklaringen er tidskrævende, men helt afgørende for en effektiv og ensartet sagsbehandling og for den fremtidige vejledning på området,” skriver han videre.

Det er meget rystende, at myndighederne i Fødevarestyrelsen ikke tager det mere seriøst Kristine Modvig Clement, kampagneleder, Greenpeace

Danish Crown har samtidig forsøgt at bremse sagsbehandlingen og bedt Fødevarestyrelsen vente med at træffe afgørelse til efter, landsretssagen mellem slagteriet, Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen er afsluttet. Det har styrelsen afvist. Men hvis afgørelsen falder senere end juni 2023, og myndigheden vurderer, at lovgivningen er overtrådt, har Fødevarestyrelsen de facto kun mulighed for at idømme Danish Crown en administrativ bøde op til 10.000 kr., fordi der ikke længere kan rejses tiltale.

“Det, synes vi jo, er vanvittigt, når det er så dyr en kampagne, som Danish Crown har kaldt en af sine største reklamekampagner,” lyder det fra Kristine Modvig Clement i Greenpeace.

Frem og tilbage

Bl.a. derfor har Greenpeace bedt Fødevarestyrelsen sende klagen tilbage mod Forbrugerombudsmanden, der kan fastsætte bøder ud fra sagens værdi.

Fødevarestyrelsen har på opfordringen sendt klagen tilbage, men Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, hvorvidt vagthunden vil behandle klagen, skriver myndigheden i en e-mail til Børsen. Siden 2021 er der dog sket et skifte i praksissen, hvor fødevareklager pr. automatik blev overdraget til Fødevarestyrelsen – bl.a. på grund af ressourcemangel.

I 2022 fik forbrugervagthunden 7 mio. kr. ekstra om året frem mod 2025 til at føre målrettet kontrol med virksomheders klimamarkedsføring. Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen har siden udtalt, at man med de nye ressourcer også vil begynde at behandle sager om fødevarer. Dog med det forbehold, at sager stadig kan overdrages, hvis en særmyndighed har større kompetencer på området.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Igen i år udvælger Børsen Bæredygtig virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter.

BØRSEN BÆREDYGTIG
24. jan 2023