BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Efter 21 måneder efterlyser it-branche handling fra regeringen: Anbefalinger bliver ikke til virkelighed
2
Bæredygtig
It-topchefer peger på overset potentiale: Digitalisering kan fremme grøn omstilling
Bæredygtig
Efter 21 måneder efterlyser it-branche handling fra regeringen: Anbefalinger bliver ikke til virkelighed

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Klimaeffekterne af digitalisering kan blive betydelige, men it-branchens anbefalinger til regeringen samler støv, mener sektorens klimapartnerskab

Gør forsyningsdata tilgængelige for tredjeparter, og læg en konkret plan for intelligente byer. Sådan lyder to af forslagene, som klimapartnerskabet for it-, rådgivnings- og serviceerhvervene fremlagde for regeringen i marts 2020.

Mens anbefalingerne nærmer sig deres toårsdag, ligger mange af dem stadig på regeringens borde, tilsyneladende uden fremskridt, påpeger Kathrine Forsberg, adm. direktør i Atea og formand for klimapartnerskabet.

Citatuddrag

“Nu er der gået to år, siden klimapartnerskabet blev nedsat, og vi er siden da kommet med nogle anbefalinger, som der er konsensus omkring i erhvervslivet. Så kunne vi godt tænke os, at der var sket mere i den tid,” konstaterer hun.

“Behov for handling”

Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning præsenterede i alt 13 forslag i 2020, som siden er fuldt op af en såkaldt sektorkøreplan, der skal konkretisere forslagene. Senest har regeringen lagt op til, at klimapartnerskabernes arbejde skal fortsættes i en ny version af klimapartnerskaberne i 2022.

13 partnerskaber har siden november 2019 arbejdet på målsætninger og sektorkøreplaner for forskellige sektorer af dansk erhvervsliv. I marts 2020 blev de første anbefalinger afleveret, og de sidste sektorkøreplaner er afleveret i efteråret 2021. I 2022 forventes regeringen at lancere “Klimapartnerskaber 2.0“

“Jeg er ikke sikker på, at det er flere anbefalinger, analyser, planer, undersøgelser, udvalg eller kommissorier, der skal til. Det er handling. Der er også sket noget, og jeg håber, at vi snart ser noget handling,” siger Kathrine Forsberg.

Ud af partnerskabets områder er det særligt it- og telesektoren, der kan hjælpe øvrige sektorer med at hente store CO2-gevinster, påpeger Dansk Erhvervs fagchef for telepolitik, Poul Noer. Han har været involveret i klimapartnerskabets arbejde gennem Dansk Erhvervs rolle som sekretariat for partnerskabet.

Han peger særligt på fremmelsen af intelligente byer og åbningen af data fra forsyningssektoren, som to områder, der uden store indsatser ville kunne fremme den grønne omstilling. Han understreger, at han er klar over, at arbejdet er i gang hos embedsmænd.

642.000 ton CO2 kan spares årligt ved at indføre blot fire af klimapartnerskabets forslag

“Der ligger et arbejde i styrelserne på området, og det er vigtigere for os, at man får gjort noget konkret ved dette, end at man nedsætter nye partnerskaber, som kan komme frem til samme anbefalinger,” siger han og fremhæver, at flere af anbefalingerne havde været fremhævet af erhvervslivet allerede, inden klimapartnerskaberne blev nedsat i 2019.

I regeringen er det klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S), der har ansvar for klimapartnerskabet for it, rådgivning og service. Ingen af de to ministerier havde mulighed for at kommentere kritikken grundet juleferie.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
It-topchefer peger på overset potentiale: Digitalisering kan fremme grøn omstilling

It-sektoren er ikke i sig selv stor udleder af CO2, men digitalisering kan være nøglen til CO2-besparelser i andre brancher, argumenterer branchen

Mens undersøgelser placerer Danmark som det mest digitaliserede land i Europa, udnyttes digitaliseringen i alt for ringe grad til at fremme den grønne omstilling. Sådan lyder vurderingen samstemmende fra de administrerende direktører i tre af it- og telesektorens helt store virksomheder.

"Når man ser på udfordringer med for eksempel energieffektivisering eller udbygning af vores el-infrastruktur, så er det i høj grad datadrevet. Der skal f.eks. data til for at forudse, hvornår vi har brug for strømmen og minimere de sorte timer. Den digitale og den grønne transformation bliver nødt til at være parallel, som jeg ser det," siger adm. direktør i Microsoft Danmark og formand for klimaudvalget i Dansk Industri, Nana Bule.

Den digitale infrastruktur i Danmark er ifølge EU-kommissionens rangering den bedste i Europa. Sektoren investerede i 2020 over 10 mia. kr. i infrastruktur som fibernet og mobilmaster. 96 pct. af alle boliger og virksomheder er i dag dækket af en internetforbindelse på mindst 100 Mbit/s downloadhastighed og 30 Mbit/s uploadhastighed. Kilde: Energistyrelsen

Potentiale på 15 pct.

Samme analyse har de adm. direktører i Atea og TDC Net. Et konkret tal kan man imidlertid ikke sætte på potentialet, mener de. Analyser fra forskellige kilder peger på forskellige potentialer på helt op til 28 pct. af landets samlede CO2-udledninger.

En enkelt kilde, som blandt andre adm. direktør i TDC Net, Andreas Pfisterer henviser til, er imidlertid en undersøgelse fra Potsdam Institute for Climate Impact Research. Andreas Pfisterer vurderer, at potentialet i Danmark er "stort", særligt fordi den digitale infrastruktur allerede er god. Også Kathrine Forsberg, adm. direktør i Atea peger på det danske potentiale.

“Det er svært at kvantificere, om der er tale om 15 pct., 28 pct., eller noget helt tredje. Hvis vi har en ambition om 70 pct. reduktion inden 2030, er der nogle løsninger og brancher her, der kan bidrage. Vi har brug for stort som småt,” påpeger hun og fremhæver, at der er pilotforsøg i rigelige antal, der slår fast, at der er reduktioner at hente.

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv gælder det blandt andet et projekt med såkaldt databaseret energiledelse i Roskilde, der har bevist, at der er energi at spare på ventilationsanlæg, når de forsynes med sensorstyring. På samme måde har et projekt i Silkeborg vist, at varmestyring ved hjælp af kunstig intelligens kunne spare energi. Med interne renter på hhv. 15 pct. og 94 pct. og væsentlige CO2-besparelser, er det denne type projekter, branchen forsøger at fremme.

Selv om branchen peger på sine egne produkter som en del af en klimaløsning, er der ikke bare tale om salgsforsøg, mener direktørerne samstemmende.

15 pct. af et lands CO2-udledning kan spares gennem digitalisering, vurderer forskere

"Selvfølgelig ser it-virksomheder også forretningsmuligheder i det, men det hænger som jeg ser det fint sammen med at drive en grøn omstilling. Det er tale om reelle synergier mellem det digitale og det grønne; vi stiller for eksempel teknologier til rådighed, som andre virksomheder lettere kan bygge grønne løsninger på," siger Nana Bule og fremhæver blandt andet en løsning, som Microsoft har lavet med Danfoss, hvor sensorer er med til at overvåge køleanlæg med 30% energieffektivisering som resultat..

Danmark er bagud

Trods Danmarks placering som det mest digitaliserede land i Europa ifølge EU-kommissionens Digital Economy and Society Index, påpeger kommissionen i samme rapport, at Danmark ligger i den stik modsatte ende af skalaen, når det handler om at udnytte digitaliseringen til grøn omstilling.

Her melder kun ca. 50 pct. af danske virksomheder om væsentlig udnyttelse af teknologier til f.eks. at spare energi eller reducere rejseaktivitet. I den anden ende af skalaen gælder det over 80 pct. af virksomheder i Portugal.

“Danske virksomheder ser nærmest ikke digitalisering som en tendens, der har en rolle i den grønne omstilling,” vurderer også Andreas Pfisterer med henvisning til en undersøgelse fra Dansk IT og Rambøll med en tilsvarende konklusion.

Forsiden af Børsen Bæredygtig