BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Fødevarekæmpe tøver med at skifte til strøm trods krigens skygge over gas

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Det er blevet langt mere rentabelt for selskaber at elektrificere produktionen, efter energipriserne er steget eksplosivt. Men det er stadig vanskeligt at træffe den store investeringsbeslutning, fortæller fødevareproducent

På trods af krigens pres på gasforsyningen og stigende energipriser tøver mange virksomheder stadig med at sætte gang i elektrificeringen af deres produktionsapparat.

CP Kelco, der er storleverandør af ingredienser til fødevareindustrien og omsætter for lige under 2 mia. kr., medgiver ellers, at økonomien i elektrificering nu ser langt bedre ud.

Problemet er, at vi ikke bare skal købe en stor maskine, der løser problemet Jørn Stryger, fabriksdirektør, CP Kelco

Men det er langt fra nemt, og koncernen mangler stadig at trykke på knappen, der skal sætte gang i en elektrificeringsstrategi til et trecifret millionbeløb målt i euro.

“Uanset tilbagebetalingstiden er det rigtig mange penge, og projektet er i konkurrence med andre projekter internt. Hvis vi ikke kan søge subsidier eller komme ind i nogle store støtteordninger, bliver det vanskeligt,” fortæller Jørn Stryger, koncernens fabriksdirektør.

Beslutningen bliver også besværliggjort af, at virksomheden har afdelinger i Sydamerika, hvor energipriserne ikke har set samme stigning som i Europa og Mellemøsten, fortæller han.

“Problemet er, at vi ikke bare skal købe en stor maskine, der løser problemet. Vi skal købe rigtig mange og samtidig holde gang i vores produktion. Vi kigger ind i en plan, der tager omkring otte år at gennemføre, men beslutningen skal træffes på en gang.”

Gammelt regneark

Det er langt fra kun CP Kelco, der står i den situation. Da energipriserne havde været på vej op i et år, og krigen mellem Rusland og Ukraine satte endnu mere fart på himmelflugten, satte Søren Eriksen sig ned foran computeren og åbnede et gammelt regneark.

Viegand & Maagøe har kørt et projekt med 11 danske fødevarevirksomheder for at undersøge, om deres produktion kan gøres elektrisk. Tilbagebetalingstiden har ligget i spændet 3,6 til 29,4 år, hvoraf de fleste var over syv år. Typisk vil større virksomheder ikke forpligte sig på en tilbagebetalingstid på over syv år. Efter indregning af nuværende energipriser er tilbagebetalingstiden i spændet halvandet til 13,5 år. Størstedelen ligger under fire år.

Det indeholdt resultaterne fra et årelangt projekt, han som direktør for energirådgiveren Viegand Maagøe havde stået i spidsen for. Store fødevareselskaber som Arla, Schulstad og CP Kelco havde deltaget og fået gået produktionen gået grundigt igennem. Målet var at finde ud af, hvordan, hvornår og til hvilken pris, produktionen kunne elektrificeres.

For 90-95 pct. af processerne var det teknisk muligt at udskifte gas med elektricitet, men de lange tilbagebetalingstider, der var over otte år for de fleste, stod som en stor forhindring i direktions- og bestyrelseslokalerne.

I mellemtiden har regeringen allerede sat skarpt fokus på, at så meget af samfundet som muligt skal elektrificeres med rekordfart. Energipriserne er stadig på vej op, og truslen om, at den russiske forsyning af gas bliver lukket, er rykket nærmere.

I sidste ende er tilbagebetalingstiden på de mulige energirenoveringer hos selskaberne mere end halveret på den baggrund, kunne Søren Eriksen se, da han og virksomhedens ansatte var færdige med at regne.

“På langt de fleste projekter er det nærmest blevet en nobrainer, at man bør omstille sig til elektricitet. Hvis man havde haft den indsigt i prisudviklingen for et år siden, tror jeg, at rigtig mange allerede var gået i gang,” lyder det fra Viegand Maagøe-direktøren.

Langsigtet incitament

Der kan nå at ske meget med energipriserne på otte år. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at virksomhederne får et langsigtet prisincitament til at omstille sig. Det mener Peter Møllgaard, der er formand i Klimarådet, regeringens rådgivende organ på klimapolitikken. Her er en ensartet CO2-afgift det absolut vigtigste redskab til at overkomme de forretningsmæssige barrierer for at omstille industrien.

90 pct. af processer i fødevaresektoren kan elektrificeres ifølge Viegand & Maagøe

“Det sender et klart signal om, at det bliver stadigt dyrere at anvende fossile brændsler i fremtiden. – at prisstigninger ikke er midlertidige,” siger Peter Møllgaard.

Søren Eriksen fra Viegand Maagøe er enig i, at CO2-afgiften bliver det mest stabile værktøj, der skal gøre elektrificering rentabelt. Han har ikke medregnet effekten af sådan en afgift i de halverede tilbagebetalingstider på fødevareselskabernes elektrificeringer.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022