BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Dyrt og svært: Ny EU-plan rusker op i selskaber
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Fra årsskiftet skal flere danske virksomheder rapportere om deres bæredygtighed ud fra nye EU-standarder. Det bidrager til at kanalisere penge mod grøn omstilling, men bliver en hård omgang for danske virksomheder, mener DI

Danske og internationale selskaber bør forberede sig på, at der bliver stillet langt større krav til dokumentation, hvis de vil fremhæve sig selv som bæredygtige virksomheder for at tiltrække investorernes pengesedler.

Det står klart, efter Europa-Kommissionens endelige udspil til den længe ventede EU-taksonomi for grønne investeringer landede på bordet i parlamentet onsdag 21. april. Alle store selskaber og børsnoterede virksomheder, ca. 50.000 i alt, skal fra 1. januar rapportere om bæredygtighed ud fra et nyt sæt EU-standarder. En ny taksonomi, der er en slags opslagsværk, skal definere præcist, hvad der kan kaldes “grønne investeringer”. Atomkraft og naturgas bliver foreløbig ikke en del af taksonomien og kan indtil videre ikke få prædikat af at være en grøn investering.

Pakken af politiske værktøjer kan og skal helst få afgørende betydning for den grønne omstilling i EU og det nye mål om at reducere CO2-udledningen i unionen med 55 pct. i 2030. Kort sagt er selve taksonomien et opslagsværk, der skal definere, hvad der kan klassificeres som “grønne investeringer” og på den måde få rettet investeringer for 650 mia. euro – mere end to gange Danmarks bnp i 2020 – mod de bæredygtige aktiviteter hvert år frem mod 2030.

EU-guide skal rette 650 mia euro mod grøn omstilling

Andreas Brunsgaard er seniorchefkonsulent i Dansk Industri (DI) og sidder med i ekspertgruppen, der rådgiver Kommissionen i udformning af taksonomien. Han mener, politikken bliver et “wakeupcall” for en lang række virksomheder i EU.

Børsen har spurgt ham, hvilken betydning reglerne får for dansk erhvervsliv. Der vil være en omkostning for selskaberne, og det bliver ikke nemt at komme i gang med Andreas Brunsgaard, seniorchefkonsulent, DI

Hvad kommer de nye rapporteringskrav konkret til at betyde for danske virksomheder?

“Der vil være omkostninger forbundet med at leve op til de nye rapporteringskrav. For mange virksomheder vil det betyde justering af eller etablering af helt nye interne rapporteringssystemer. Det er afgørende, at rapporteringen i forhold til taksonomien ikke bliver unødig kompliceret, og det bliver ikke nemt at komme i gang med.”

Hvorfor bliver det svært at komme i gang med?

“Der er stadig uklarheder om, præcis hvilket format afrapporteringen skal have. Det venter vi præcise rammer for i juli, men vi ved, at selskaberne skal dokumentere, hvor stor en del af deres omsætning, investeringer og driftsomkostninger, der kan betegnes som bæredygtige. Den svære del er, hvordan man når frem til de nøgletal – det er mellemregningerne, vi mangler besked om.”

Som det er nu, bliver 900 danske virksomheder direkte indbefattet af de udvidede rapporteringskrav fra EU. Men taksonomien bliver udvidet løbende i de kommende år, og ifølge Andreas Brunsgaard bliver den med stor sandsynlighed en reel bibel for virksomheder i deres strategiske arbejde. 650 mia. euro skal investeres i grøn omstilling i EU hvert år frem mod 2030

Hvordan bliver mindre virksomheder, der ikke er omfattet de nye krav, påvirket?

“For at de store virksomheder kan rapportere på deres tal, er de også afhængige af tal fra mindre virksomheder længere nede i leverandørkæden. EU arbejder på at lave nogle standarder, der dog er frivillige, så små virksomheder også kan rapportere om CO2-udledning i et fælles sprog.”

De udvidede rapporteringskrav fra EU træder allerede i kraft for indeværende regnskabsår, og mens der stadig er uklarhed om den præcise tekniske udformning, virksomhederne skal følge, kan der også gå op til fire måneder før Ministerrådet og Europa-Parlamentet har taget endeligt stilling til, hvorvidt den foreslåede taksonomi bliver stemt igennem.

Hvor stor er sandsynligheden for, at den præsenterede pakke bliver stemt igennem?

“Man skal altid være varsom med at spå om politik, og det her har været en svær proces, der er blevet forsinket ad flere omgange. Man skal huske på, at parlamentet og Ministerrådet ikke kan tilføje eller fjerne noget i det fremlagte forslag. Noget der taler for, at det bliver vedtaget, er, at man har taget atomkraft og naturgas ud af taksonomien. Det kommer til at gøre det mere spiseligt og holde en del storpolitik ude af beslutningen.”

Forsiden af Børsen Bæredygtig