BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
EU-guide skal rette 650 mia euro mod grøn omstilling
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Onsdag løftede EU sløret for sit opslagsværk, der skal bidrage til at definere grønne investeringer blandt medlemslandene

Op mod 50.000 af EU’s største selskaber og alle børsnoterede virksomheder skal fremover følge rapporteringsstandarder for bæredygtighed fastsat af EU.

Mængden af virksomheder, der skal følge EU’s regler for ikkefinansiel rapportering af aktiviteters bæredygtighed, står til at blive næsten femdoblet, efter at Europa-Kommissionen onsdag præsenterede en række politiske værktøjer, der skal skubbe på for grøn omstilling.

Reglerne, som erhvervslivet har ventet på siden 2018, skal bidrage til, at der årligt investeres 650 mia. euro, svarende til 4834 mia. kr., i projekter og virksomheder, der bidrager til, at EU kan nå målene i den klimalov, der blev vedtaget onsdag, som skal sænke det samlede CO2-udslip i unionen med 55 pct. frem mod 2030. Det er afgørende for, at vi kan træffe kvalificerede beslutninger om, hvem vi giver lån til, og hvilke virksomheder vi investerer i Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing, Finans Danmark

Slutmålet i EU’s klimalov flugter med den danske af slagsen, der stiler mod et klimaneutralt Danmark i 2050.

De udvidede rapporteringskrav er afgørende for at kvalificere, hvordan investorkroner med større sikkerhed kan rettes mod projekter, der har en reel positiv effekt på klimaet, lyder det hos Finans Danmark, som er brancheforeningen for den danske finanssektor.

“Hvis finanssektoren skal understøtte den bæredygtige omstilling af samfundet ved at kanalisere pengene i en mere bæredygtig retning, er det afgørende, at vi får adgang til de nødvendige oplysninger om bæredygtighed fra virksomhederne. Det er afgørende for, at vi kan træffe kvalificerede beslutninger om, hvem vi giver lån til, og hvilke virksomheder vi investerer i – og efterfølgende rapportere om effekten af vores finansierings- og investeringsaktiviteter,” udtaler direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark Birgitte Søgaard Holm i en pressemeddelelse.

Definerer grønt

Udover de bæredygtige rapporteringskrav er der onsdag præsenteret en EU-taksonomi for grønne investeringer.

Taksonomien er en manual, der skal hjælpe finansielle virksomheder og andre aktører med at definere, hvad der kan klassificeres som “grønne investeringer”.

Taksonomiens kriterier for grønne investeringer træder i kraft 1. januar 2022 og vil som udgangspunkt definere grønne aktiviteter inden for 13 brancher, der ifølge Europa-Kommissionen udgør 80 pct. af den samlede CO2-udledning fra EU’s medlemslande.

Taksonomien og rapporteringsdirektivet er den seneste del af den plan, som EU lancerede i 2018 for en bæredygtig finansiel sektor, og den såkaldte aprilpakke kommer kun en måned efter, at alle banker og andre, der udbyder investeringer i EU, begyndte at spørge investeringskunder, om de ønsker at investere bæredygtigt.

Atomkraft og naturgas

Atomkraft og naturgas er to brancher, som endnu ikke har fået plads i EU-taksonomien, og indtil det sker, vil det altså ikke være muligt at definere investeringer i områderne som værende grønne.

Grunden til den beslutning er ifølge EU, at der endnu ikke er nok videnskabelig evidens for, at atomkraft tjener den grønne omstilling uden at medføre andre alvorlige risici for samfundet. Den videnskabelige vurdering af atomkrafts effekter i forhold til grøn omstilling er stadig i gang Valdis Dombrovskis, EU-kommissær

“Den videnskabelige vurdering af atomkrafts effekter i forhold til grøn omstilling er stadig i gang. Vi forventer, den vil være færdig til sommer, og den er nødvendig for at kunne indlemme atomkraft i taksonomien,” fortalte EU-kommissær Valdis Dombrovskis på onsdagens præsentation.

EU undersøger samtidig, om naturgas evt. kan få status som en investering i transition mod grøn omstilling, indtil endnu mere klimavenlige teknologier kan udfase naturgassen.

Forsiden af Børsen Bæredygtig