BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Det er blevet en global forretning at dele blå paller og grøn kørsel
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Det koster dyrt på CO2-kontoen, når europæiske lastbiler kører på vejene uden gods på ladet. Chep mener at have fundet løsningen, men alene i Danmark skal 4900 vognmænd med ombord, hvis den unødige udledning skal bremses

På motorveje over hele verden kører tusindvis af lastbiler med en særlig type blå palle. Pallerne er mærket med teksten “Chep”, og de fragter alt fra juicekartoner til toiletpapir mellem mere end 60 lande, hvor de kører flere hundrede mio. kilometer hvert år.

De store mængder blå paller er med til årligt at spare atmosfæren for i omegnen af 2 mio. ton CO2 og 1,7 mio. kubikmeter træ.

Det slår Torben Lund fast. Han er chef for den globale transportvirksomhed Cheps danske afdeling og står i spidsen for selskabets deleordning af paller til transport. En ordning, der skal være det mest bæredygtige alternativ til de store mængder landtransport, forbrugere over hele verden er blevet afhængige af. Hvis man går helt ind i klimaboblen, skal vi kun spise lokalt og de frugter, som er i baghaven Torben Lund, landechef, Chep Danmark

“Det er en balancegang mellem, hvornår noget skal være fanatisk, og hvornår noget skal give mening. Hvis man går helt ind i klimaboblen, skal vi kun spise lokalt og de frugter, som er i baghaven. Men kan det lade sig gøre? Det kan det jo ikke,” siger han.

Så i stedet for at minimere landtransporten vil Torben Lund og Chep sørge for, at køreturen er så effektiv som mulig. Det gør de gennem en cirkulær forretningsmodel, hvor selskabets ca. 360 mio. paller bliver delt mellem selskabets kunder i hele verden.

En ordning som sparer erhvervsdrivende fra selv at skulle opbevare og indsamle paller, mens transportvirksomheden styrer opsamlingen af delepallerne med et digitalt system, der skal sikre, at kapaciteten i køretøjerne bliver brugt bedst muligt.

Samtidig har selskabet også sparet 75 mio. kørte kilometer ved at samle kundernes fragt.

“Hvis vi har flere kunder, der leverer til den samme forhandler, så konsoliderer vi deres ruter, så vi kører med mest muligt læs på. Og vi har datasystemer, som sørger for, at vi laver den mest effektive indsamling af vores paller, så der er plads til, at andre lastbiler kører varer i stedet for at hente dem.”

Det er et udtalt problem i Europa, at lastbiler tøffer rundt uden last og udleder store mængder unødig CO2. Ifølge World Economic Forum bliver op mod en fjerdedel af alle kilometer kørt med tomme vogne, og i gennemsnit er det kun 57 pct. af lastbilers kapacitet, der bliver udnyttet.

Konkurrenter skal mødes

Nye teknologiske løsninger og samarbejde er nødvendigt for at ændre den statistik markant. Det mener Kristian Hegner Reinau, der er lektor ved Aalborg Universitet og forsker i godstransport. 6 mio. træer har Chep plantet og genplantet det seneste år

“Det er et problem. Både for klimaet, men også for branchen selv. Der er generelt en lille margin for indtjening i godstransport, så alle har en interesse i ikke at køre med tomme vogne, selvom det i praksis er enormt vanskeligt,” fortæller forskeren, der får støttet et fireårigt projekt med 15 mio. kr. fra Innovationsfonden.

Han er på vej med en bog med anbefalinger til at løse udfordringen. En løsning er at gøre konkurrenter til allierede.

“På engelsk hedder metoden collaborative logistics, og vi har i vores projekt udviklet et system, der gør det muligt for store konkurrerende logistikvirksomheder at udnytte hinandens overskudsplads i lastvognene,” fortæller Kristian Hegner Reinau.

Grus og medicin

Den danske lastbilsflåde udleder ifølge den grønne tænketank Concito omkring 3 mio. ton CO2 hvert år, hvilket svarer til 6 pct. af det samlede udslip fra Danmark.

Henrik Gudmundsson er seniorkonsulent i tænketanken og vurderer, at det kan være op mod flere hundrede tusinde ton CO2, der forsvinder, når danske lastbiler triller tomme rundt.

Han nævner, at store økonomiske incitamenter måske vil kunne bidrage til bedre kapacitetsudnyttelse.

“Hvis det f.eks. kostede tre til fire gange så meget at køre i en lastbil, kunne det være, at markedet ville regulere sig selv delvist. Men i praktikken vil det aldrig være muligt at komme helt til bunds,” siger han.

De praktiske grunde til, at udnyttelsen af kapacitet i godstransport aldrig bliver komplet, kender Lasse Kristoffersen. Han er politisk chefkonsulent i brancheforeningen for vejgodstransport ITD.

“Hvis en lastbil f.eks. henter et læs i en grusgrav og kører det til et byggeanlæg, hvad skal bilen så have med tilbage? Og hvis man kører med medicin eller andet farligt gods, er der en masse regler, man skal overholde. Så kan man ikke bare smide hvad som helst ind i bilen på hjemturen.”

ITD har regnet på, at det kan sænke brændstofforbruget i transporten markant at lade lastbiler køre med to vogne eller lave større lastvogne. På den måde kan sektoren sænke sit klimaaftryk, uden at alle virksomheder skal samarbejde.

Fra én til 15.000

Med ca. 4900 vognmandsvirksomheder i Danmark er det ekstremt mange parter, som skal samarbejde om færre tomme vogne. Tallet dækker over lokale vognmænd med en enkelt lastbil til mastodonter som DSV, hvor vognparken tæller 15.000.

Markedet er dog allerede i gang med en konsolidering.

“Det bliver tydeligt nemmere for de store virksomheder at køre effektivt, fordi de er mere digitaliserede og kan bruge deres flåde fleksibelt. Men uanset konsolideringen, er tomme lastvogne jo stadig en relativt stor post for klimaet, så længe vi kører med fossilt brændstof,” siger Jeppe Juul, der er seniorkonsulent for transport hos Rådet for Grøn Omstilling. Står sammenlagt for ca. 32 pct. af transportsektorens samlede CO2-udledning med 4,4 mio. ton. Partnerskabets anbefalinger giver et samlet potentiale for at sænke udledningerne med op mod 1,93 mio. ton i 2030. Mest omfattende er et CO2-fortrængningskrav på brændstoffer på enten 15 eller 30 pct. frem mod 2030. Det kan ske gennem lavere energiafgifter og højere CO2-afgifter.

Transportminister Benny Engelbrecht ser den såkaldte “tomkørsel” som et vilkår, der til dels kan forklares af, at mange varer skal mod øst, men knap så mange mod vest i Danmark.

Læs også: Grossist vil sænke CO2-udslip 90 pct

“Når det er sagt, er der naturligvis mulighed for at optimere udnyttelsen af lastbilerne, og det arbejder både regeringen og erhvervslivet for,” skriver ministeren i en kommentar til Børsen og tilføjer, at der er initiativer på vej i arbejdet med at få færre biler uden last:

“De, der har det største incitament til at undgå tomkørsel og fylde lastbilerne op, er vognmændene og logistikbranchen. Klimapartnerskabet for Landtransport fremhæver netop tomkørsel som et område, som branchen selv vil have fokus på at optimere. Fra statslig side er der blandt andet afsat midler til projekter, der skal øge muligheden for datadeling mellem danske logistikvirksomheder og deres underleverandører om rutefart og vareleverancer. Det kan også medvirke til at nedbringe tomkørsel.”

Landtransporten er fortsat domineret af diesel og andre sorte brændstoffer. I Danmark kører over 99 pct. af lastbilerne næsten udelukkende på fossilt brændstof.

Elektriske lastbiler, som blandt andre Aarstiderne, Arla og Coop det seneste år har indført, er stadig forbeholdt forsøgsløsninger og korte afstande.

I sidste ende er både ministeren, klimapartnerskabet og eksperterne enige om, at det er elektrificeringen af godstransporten, som skal bære det tunge læs i den grønne omstilling. Men der er et godt stykke vej dertil.

Branchedirektør hos Dansk Erhverv, Jesper Kronborg, som også er sekretariatsansvarlig for Klimapartnerskabet for Landtransport, mener, at regeringens arbejde bør fokusere på at skabe et system, hvor den grønne omstilling af landtransporten kan ske hurtigst muligt. F.eks. gennem store investeringer i nye, grønne brændstoffer og tilskud til grønne køretøjer.

“For at nå i mål med den grønne omstilling kræver det bl.a. en tank- og ladeinfrastruktur, som er gearet til det. Det skal f.eks. være nemt for den tunge transport at tanke grønt i hele Europa.”

Chep arbejder selv

Tilbage hos Chep i Køge, vil Torben Lund fortsætte med at gøre vejtransporten veldreven effektiv, mens sektoren venter på de grønne brændstoffer og elektriske muligheder, der skal gøre kapacitetsproblemet mindre udtalt. Udskiftet al belysning til LED på verdensplan. Lavet en politik for cirkulering og sortering af affald. Det seneste år er 1,3 mio. ton affald blevet genbrugt. Deltager i flere brancheprojekter for at reducere brændstof. Certificerer sine skovbrugsprojekter efter højest mulige standarder som Verified Carbon Standard. Kilde: Chep

Den købte transport bliver sammenlagt for at fylde lastbilerne til bristepunktet, og Chep henter de blå paller hjem fra de fjerneste kroge i verden, så selskabet kan købe mindst muligt ind.

Imens planter selskabet, der er blevet kåret til verdens mest bæredygtige af slagsen af magasinet Barrons, to træer, hver gang de bruger råmaterialet fra et enkelt træ.

”Det er vigtigt for os, at vi ikke længere bare er klimaneutrale, men at vi bevæger os over og bliver klima-regenerative. Vi løser jo ikke vores klimagæld ved udelukkende at være neutrale. Vi bliver nødt til at give mere tilbage til kloden, end vi tager fra den,” siger Torben Lund.

Det er indtil videre blevet til omkring 6 mio. træer, som bliver plantet i samarbejde med Capital Natural Partners. Samtidig sørger Chep for, at samtlige af de ca. 3 mio. m³ træ, virksomheden bruger om året, er certificeret som bæredygtigt skovbrug af ordningen FSC.

“Vi er inde på et område, der kræver en holdningsbearbejdning hos ekstremt mange virksomheder. Ineffektiv transport er jo ikke kun en udfordring i Danmark, så vi har også brug for nogle initiativer, der hjælper transportører til at arbejde sammen over hele verden,” fortæller Torben Lund.

Forsiden af Børsen Bæredygtig