BØRSEN BÆREDYGTIG
Bæredygtig
Grossist vil sænke CO2-udslip 90 pct
Tak, fordi du læser med

Denne artikel kræver normalt abonnement, men er gratis for dig, fordi Danske Bank har finansieret adgang til Børsen Bæredygtig for alle i dansk erhvervsliv.

Danske Bank har ikke haft indflydelse på selve artiklen.

Læs mere om Danske Banks involvering.

Storgrossisten Lemvigh-Müller har rettet sit blik mod brændstof, der kan sænke CO2-belastningen fra virksomhedens transport af varer som stål til industrien.

I et samarbejde med transportselskabet DSV vil Lemvigh-Müller årligt købe op mod 1,7 mio. liter HVO-biodiesel af Q8 til at forsyne transporten fra DSV. HVO står for hydrogeniseret vegetabilsk olie, og ifølge den finsk-baserede leverandør Neste, kan CO2-reduktionen være op til 90 pct. sammenlignet med fossilt brændstof. Vi kan også sige, at vi har op til 100 pct. vedvarende energi i vores elforsyning – men det har vi ikke altid Brian Vad Mathiesen, professor i vedvarende energi, Aalborg Universitet

“Neste leverer en miljørapport for hver sending HVO100-biodiesel, vi modtager gennem Q8. Her fremgår det, hvor stor CO2-besparelsen er ved fremstilling og brug af produktet sammenlignet med konventionel brændstof,” siger Christian Herbert, kommerciel direktør hos Lemvigh-Müller.

Det er en merinvestering på omkring 5 mio. kr., og virksomheden forventer ud fra sin leverandørs tal at kunne sænke sin CO2-udledning med op mod 3800 ton gennem investeringen.

Pas på markedsføring

Det præsenterer en udfordring i sig selv, at finsk-baserede Neste markedsfører biobrændstoffet på den måde. Det mener blandt andre professor i vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

“Vi kan også sige, at vi har op til 100 pct. vedvarende energi i vores elforsyning – men det har vi ikke altid. Det er en udfordring, at der ikke gælder nogle skrappere markedsføringsregler på det her område, og det er meget svært at kigge efter i sømmene, om producenten har dokumentation for påstanden,” siger han.

Hos den grønne tænketank Concito fortæller seniorkonsulent på transportområdet Henrik Gudmundsson, at det som udgangspunkt er meget vanskeligt at bevise, hvorvidt affaldet, der bruges i produktionen af biobrændstof, ikke ville blive brugt andetsteds. Det er kun, hvis dét er tilfældet, at CO2-besparelsen slår igennem i det globale regnskab.

“Det afhænger af, hvor affaldet kommer fra, og selvom der kan være en CO2-besparelse ved produktionen, kan det altså belaste miljøet andre steder,” lyder det fra Henrik Gudmundsson.

Forsiden af Børsen Bæredygtig
BØRSEN BÆREDYGTIG
2. mar 2021