Modvirkning af klimaændringer
Partneren
Klimadashboard får kunder til at vælge anderledes

Projektbeskrivelsen er baseret på oplysninger indsendt af virksomheden

Virksomheden Partneren udbyder rengøringsservice til virksomheder og har målt sit klimaaftryk. Den største udledning ligger i GHG-protokollens scope 3, som er udledningen uden for selskabets egen forretning, men hos kunderne i og med, at selskabet som serviceleverandør er afhængig af de valg, kunderne træffer træffer.

Partneren har udviklet et digitalt og interaktivt kunderettet værktøj i form af et klimadashboard. Klimadashboardet kan beskrives som datadrevet historiefortælling, der gør kunderne opmærksom på, hvor meget CO2, der udledes i forbindelse med hver enkelt service. På den baggrund kan kunden overskue sine valg på en ny måde – og måske træffe et grønnere valg.

I et såkaldt Grøn Cirkulær Omstillings-forløb finansieret af EU, fik Partneren i 2021 udviklet et værktøj, der kan beregne CO2-udledningen for hver enkelt del af rengøringsløsningerne. Klimadashboardet,  der er udviklet gennem et designsprint, skal formidle data fra CO2-beregneren til kundern samt give et visuelt overblik over potentialerne ved grønne rengøringsalternativer, og motivere kunder til at træffe grønnere valg.

Projektet er finansieret med støtte fra EU-midler og en egenfinansiering svarende til 100 timers arbejde med en sats på 250,- per time.

Klimadashboardets effekt kan måles direkte i reducering af CO2-udledning fra serviceydelser.

Se flere cases

Vil du vide mere om, hvad det vil sige at være Børsen Bæredygtig partner?

Børsen Bæredygtig kombinerer journalistikkens troværdighed og ihærdighed med vores partneres styrker og indsigt i erhvervslivets forskellige brancher.

Sammen med vores partnere ønsker vi at være dem, der kontinuerligt, troværdigt og konkret hjælper danske virksomheder med at tage mærkbare, bæredygtige initiativer for i sidste ende at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og dermed samfundet som helhed.

Kontakt os og hør, hvordan jeres virksomhed bliver Børsen Bæredygtig Partner

Jakob Ambrosius Garff

Partnerships and Business Development Director

Tlf. 26 28 39 06

jaag@borsen.dk

Børsen Bæredygtig