BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Dansk ingeniør og finansmand sidder på 8550 mia. kr: Her er hans bud på de største forhindringer i verdens omstilling
2
Bæredygtig
To sider af USA’s udvikling
3
Bæredygtig
Den største forhindring er ulandenes energi
4
Bæredygtig
Europa afhænger af markedskræfter og kreativitet
Bæredygtig
Dansk ingeniør og finansmand sidder på 8550 mia. kr: Her er hans bud på de største forhindringer i verdens omstilling

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Christian Hyldahl er den højst placerede dansker i den globale finansverden. Ifølge ham bliver erhvervslivets grønne transition udskudt af krig og corona

De største virksomheder i verden har efterhånden sat klimamål på stribe, og skæringsdatoen for første etape af delmål i 2025 nærmer sig hastigt. Men siden 2025-ambitionerne blev lagt fast af bl.a. over halvdelen af danske C25-selskaber, er risikoen for at ramme forbi målskiven vokset markant.

Sådan vurderer Christian Hyldahl, der er direktør for Kontinentaleuropa i Blackrock, verdens største kapitalforvalter, og har mere end 30 års erfaring fra finanssektoren. Fra kontoret i Københavns Nordhavn sætter den 57-årige ingeniøruddannede Hyldahl ord på, hvor han ser de største udfordringer for erhvervslivets omstilling.

Det kan betyde flere investeringer i naturgas og andre fossile kilder Christian Hyldahl, chef for Kontinentaleuropa, Blackrock

I 2020 skiftede den gigantiske organisation selv kurs for at guide erhvervslivet mod klimaneutralitet. Det var ikke følelserne, der skulle vise vejen, men pengene. Klima var blevet en investeringsrisiko, lød det i det årlige ceo-brev, Blackrock-topchefen Larry Finks sender ud, og som bliver anset for et vigtigt pejlemærke om investorers ansvarsfølelse på området.

Det var på samme baggrund, Christian Hyldahl overtog ansvaret for de kontinentaleuropæiske forretninger og nu har ca. 8550 mia. kr. under forvaltning hos Blackrock. Mere end en tidobling af den sum han havde ansvaret for som topchef i Danmarks største pengetank, ATP. En post han forlod i 2018 efter Børsens artikler om hans rolle i en række skattedrevne aktiehandler i Nordea Markets, mens han var direktør for forretningen.

Med den nye retning meldte Blackrock ud, at forvalteren vil støtte omstillingen af erhvervslivet til klimaneutralitet i 2050 eller tidligere. Derfor er medarbejderantallet i bæredygtighedsafdelingerne hævet markant, og Blackrock er samtidig trådt ind i en langt tydeligere rolle hos virksomhederne i sine porteføljer.

Blackrock forvaltede i en opgørelse fra december 2021 ca. 10.000 mia. dollar, eller omkring 74.850 mia. kr. 60 pct. af pengene kommer fra store institutionelle investorer som pensionskasser. Derudover driver Blackrock også tjenesten Aladdin, der analyserer og følger investorers porteføljer for at opdage og udpege investeringsrisici. Platformen følger porteføljer til samlet værdi over 21.000 mia. dollar.

Metoden kaldes aktivt ejerskab og betyder, at Blackrock har været i dialog med 90 pct. af de største porteføljeselskaber og bedt dem sænke CO2-udledningen og sætte klimamål. Koncernen er gentagne gange blevet beskyldt for at greenwashe investeringsprodukter og fastholde store investeringer i sorte selskaber. Fra Blackrock selv lyder det, at samarbejdet er nødvendigt for at drive transitionen.

Ny orden

Siden kursskiftet er verden blevet ramt af en pandemi, og da rystelserne på de globale markeder faldt til ro, invaderede Rusland Ukraine. En begivenhed, der tegner et helt nyt billede af den globale energiforsyning. Ifølge Christian Hyldahl er den slags uforudsete hændelser tegn på den volatilitet, alle kommer til at opleve i den grønne omstilling. Tegn på, hvorfor 2025-målsætningerne nu måske er på vej ud af rækkevidde.

Men det får ikke umiddelbart store konsekvenser for selskabernes status hos storforvalteren.

Hvad gør I, hvis virksomhederne fejler på deres klimamål?

“Hvis en virksomhed får svært ved at nå i mål i 2025, fordi de er nødt til at gå en omvej på grund af energisituationen og krigen, så er det forståeligt. Det er vel en god forklaring på, hvis nogen bliver forsinket et eller to år. Så længe de bevarer fokus, på hvor de skal ende, bliver man ikke dømt ude af det gode selskab,” siger Blackrock-chefen.

Så det er bare et bump i vejen for den grønne omstilling?

“Ja, for der er en masse penge, der nu skal investeres i at sikre energiforsyning på den korte bane. Det kan betyde flere investeringer i naturgas og andre fossile kilder, mens der selvfølgelig stadig skal investeres voldsomt i vedvarende energi.”

EU har samme holdning til håndteringen af energikrisen, og i maj sendte politikerne penge mod både fossil infrastruktur og vedvarende energikilder med planen Repower EU. To måneder senere stemplede unionen nye investeringer i naturgas og atomkraft som grønne – træk, der har mødt kritik fra klimaeksperter over store dele af verden: En sovepude, der vil låse europæiske virksomheder fast til fossile energikilder.

Færre grønne stemmer

I juli kom det frem, at Blackrock selv stemmer for en lavere andel af de aktionærforslag, der drejer sig om grøn omstilling i sine porteføljeselskaber – særligt mange af forslagene handlede netop om at skifte energiforsyningen mod grønnere alternativer. Men der er ikke tale om, at forvalteren har neddroslet sine klimaambitioner, lyder det.

Grunden ligger i, at aktionærforslagene er blevet langt flere og mere aggressive, må man forstå på Hyldahl.

“Vi støtter ikke forslag, når de bliver for bindende eller deskriptive ift. ledelsen af selskabet.”

Hvad betyder det, at et forslag er for deskriptivt for jer?

“F.eks. hvis det er et forslag om at stoppe kul om to år. Det er ikke aktionærernes rolle, måske ikke engang bestyrelsens, at komme med det her niveau af instruktioner til ledelsen. Det, vi støtter, er overordnede ting, som at der skal fremlægges forretningsplaner og en strategi for, hvordan man sænker klimabelastningen. Der skal rapporteres på bestemte områder og følges bestemte standarder.”

Er der et element i udviklingen hos jer af, at det er blevet sværere at skifte energikilder f.eks. på grund af Rusland?

“Nej, de her deskriptive forslag har ikke noget med Rusland at gøre, og mange af dem er kommet inden krigen. Vi føler, at vi har fulgt vores linje, og så er det jo ikke aktionærer generelt, der stiller de her forslag. Det er nogle aktivister med et lille antal aktier.”

Christian Hyldahl deltog på Børsen Bæredygtig Summit. På videoen herunder gengiver han sine hovedpointer fra dagen.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
To sider af USA’s udvikling

USA er i øjeblikket billedet på et yderst polariseret land i optakten til en valgkamp, mener Christian Hyldahl, chef for Blackrocks forretninger i Kontinentaleuropa.

Storforvalteren møder lige nu politisk modstand, hvor senest Texas har truet med at fratage Blackrock forvaltningen af delstatens midler. Argumentet er, at selskabet sammen med flere andre kapitalforvaltere boykotter energivirksomheder.

Og det mener I jo ikke, at I gør?

“Nej, vi har ikke en politik om at boykotte en bestemt stat eller sektor. Vi har jo faktisk en række investeringer i texanske olieselskaber, for et beløb der svarer til 300 mia. dollar, og det er der jo så andre, der vil kritisere os for.”

Man kommer til at se tilbage på det her som et vendepunkt Christian Hyldahl, chef for Kontinentaleuropa, Blackrock

Så I er klemt mellem to negle, fordi I både får kritik fra energisektoren og klimaaktivister på grund af størrelsen på jeres investeringer i sektoren?

“Ja, og med den størrelse, Blackrock har, vil vi jo være et spejl af den gennemsnitlige kundepræference, og derfor ligger vi lidt på midten. Man må huske, at vi forvalter vores kunders penge, ikke vores egne.”

Christian Hyldahl fortæller, at der af samme årsag heller ikke er planer om at ekskludere energi- og olieselskaber fra porteføljerne.

“Man kan bare ekskludere halvdelen af universet, så kan man være bæredygtig. Men så har man ikke bidraget til særlig meget. Der er flere og flere, der gerne vil ind og drive transitionen mod klimaneutralitet og andre bæredygtighedsmål ved at føre aktivt ejerskab.”

USA’s anden side

På den modsatte side af fastholdelsen af fossile energikilder har USA for nylig vedtaget The Inflation Reduction Act, der bl.a. målretter 369 mia. dollar, eller ca. 2758 mia. kr., mod klimatiltag og vedvarende energiforsyning.

Hvor stor betydning får det for jer?

“Jeg har ikke tal på det, men det er vel den lov globalt set, der giver de største subsidier til bæredygtige investeringer overhovedet. Jeg kunne godt forestille mig, at man kommer til at se tilbage på det her som et vendepunkt.”

Og noget, der kommer til at trække meget kapital mod USA?

“Det er noget, der kommer til at give rigtig store investeringer i USA, det er der ingen tvivl om.”

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Den største forhindring er ulandenes energi

Der er nok udfordringer at tage fat i for at begrænse den globale opvarmning. Christian Hyldahl, direktør for Kontinentaleuropa i Blackrock, peger på én altoverskyggende forhindring.

“Den største forhindring globalt er at få opbygget en bæredygtig energiforsyning i udviklingslande. De har et energiforbrug, der bare går opad, hvor vi herhjemme har et stabilt og forhåbentligt nedadgående forbrug.”

Også her har krigen mellem Rusland og Ukraine sat sine spor, mener chefen for Blackrocks kontinentaleuropæiske forretninger.

“På COP26 og tidligere talte man meget om, hvordan industrilandene skal betale for at støtte de investeringer, der skal være i udviklingslande. Det har man ikke hørt så meget om siden Ukraine. Man kan godt frygte, at de kæmpeinvesteringer, der skal laves i energiforsyningen i Europa, går udover det, man skulle have hjulpet ulandene med.”

Man kan godt frygte, at de kæmpeinvesteringer, der skal laves i energiforsyningen i Europa, går udover det, man skulle have hjulpet ulandene med Christian Hyldahl, chef for Kontinentaleuropa, Blackrock

Det var jo heller ikke noget, der var kæmpe appetit på hos alle inden krigen?

“Nej, men faktum er, at omstillingen i udviklingslande ikke kommer til at ske, hvis ikke ilandene involverer sig, og det har mistet momentum siden Ukraine. De store institutionelle investorer kan ikke løfte hele opgaven, fordi risikoen simpelthen er for stor. Den yderste risiko er nødt til at blive taget af nogle internationale institutioner eller udviklingsbanker, så man kan få placeret flere private penge i de her markeder.”

Hvordan skal det foregå?

“Vi har selv lanceret et produkt, hvor en femtedel af hovedstolen blev finansieret af den franske og tyske stat, der tager noget af risikoen og absorbere tabet, hvis det fejler. Det er den type strukturer, der skal til.”

Christian Hyldahl deltog på Børsen Bæredygtig Summit. På videoen herunder gengiver han sine hovedpointer fra dagen.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Europa afhænger af markedskræfter og kreativitet

Christian Hyldahl kalder energiforsyningen i udviklingslande den største forhindring i den grønne omstilling globalt. Det skal ses i lyset af, at den europæiske udbygning også er under stort pres, mens regeringer over hele unionen banker sine ambitioner for vedvarende energi op.

Der bliver allerede nu sået tvivl om, hvorvidt EU selv kan nå at udbygge energiforsyningen hurtigt nok – hvilken situation sætter det den globale omstilling i?

“Tommelfingerreglen er, at med kendte teknologier kan vi nå ca. halvdelen af vejen. Men der bliver virkelig brugt mange penge og kræfter på at udvikle de her nye klimateknologier, der kan bidrage. Vi kommer ikke i mål, hvis vi ikke får udviklet CO2-fangst f.eks.”

Det er klart, at med kraftigt stigende efterspørgsel, stiger priserne også Christian Hyldahl, chef for Kontinentaleuropa, Blackrock

Hvor stor er udfordringen ift. til fysisk at kunne bygge nok vindmøller?

“Der er meget store udfordringer for bare vindmølleproducenter til bare at producere det, vi kender i dag. Hvis vi skal lave 150 GW i Nordsøen og 2000 GW på land i EU, så er det ufatteligt store mængder vindmøller. Selvom vi kender teknologien, skal vi også skalere forsyningskæderne.”

Er der så ikke også en risiko for, at det simpelthen ikke er muligt, når hele verden begynder at efterspørge vedvarende energi?

“Det er klart, at med kraftigt stigende efterspørgsel, stiger priserne også, men der er det kapitalistiske samfund jo generelt gode til at imødekomme den slags efterspørgsel og skalere op.”

Er der en risiko for, at vi ender med, at der simpelthen ikke er materialer nok?

“Vi er selvfølgelig afhængige af, at markedskræfterne fungerer og innovation og kreativitet i forskellige sektorer kan hjælpe os. Så kan der komme udfordringer, når man gerne vil bygge vindmøller baseret på en forsyningskæde i Europa. Hvis man ser på solceller, baserer de sig på forsyningskæder i Kina, og der kan være ret langt hjem, hvis man vil insistere på, at de skal komme fra Europa. Kineserne har et kæmpe forspring.”

Christian Hyldahl deltog på Børsen Bæredygtig Summit. På videoen herunder gengiver han sine hovedpointer fra dagen.


Forsiden af Børsen Bæredygtig

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

Børsen Bæredygtig hylder grønne frontløbere

Børsen Bæredygtig har udvalgt årets 50 danske virksomheder, der rykker ved den grønne omstilling med konkrete projekter, og som vi derfor hylder som Børsen Bæredygtig Cases.

BØRSEN BÆREDYGTIG
20. sep 2022