BØRSEN BÆREDYGTIG
1
Bæredygtig
Advokat: Forsinkelser går ud over hele branchen
2
Bæredygtig
Klimaklager over fødevarer bliver for gamle
Bæredygtig
Advokat: Forsinkelser går ud over hele branchen

Tak fordi du læser med

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor kan vi gøre alle vores artikler på Børsen Bæredygtig frit tilgængelige for alle læsere. Det er medvirkende til, at Børsen Bæredygtigs artikler bliver diskuteret vidt og bredt.

Danske Bank og PwC er også parterne på Børsen Bæredygtig, når vi går live og fremhæver en række af de mest spændende grønne projekter i danske virksomheder i Børsen Bæredygtig Cases.

Danske Bank og PwC har ingen indflydelse på indholdet eller andre redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig, der skabes af uafhængige og objektive journalister og i den samme høje kvalitet, som du kan finde i resten af Børsen.

Læs mere om partnerskab.

Ikke kun muligheden for at uddele bøder er på spil, når sager hos Fødevarestyrelsen trækker ud. Det går ud over tilliden til de virksomheder, der ikke kan frikendes i tide og over konkurrenterne, som må vente på klare svar om, hvor lovens grænser går.

Sådan lyder indvendingen fra advokat og partner i Bech-Bruun Claus Barrett Christiansen, der beskæftiger sig med sager om greenwashing hos både Fødevarestyrelsen, Forbrugerombudsmanden og i civile sager.

“Det værste ved at blive klaget over er ikke risikoen for en bøde, men at blive hængt ud i medierne, som om man er ligeglad med miljøet i flere år, før man har mulighed for at få afgjort sagen.”

Mens virksomheden venter på en afgørelse, bliver konkurrenterne opmærksomme på, at markedsføringen er blevet anmeldt, hvorefter de afventer svaret på, hvor Fødevarestyrelsen vil trække grænsen i den givne sag.

2 år er forældelsesfristen for lovovertrædelser, hvorefter der ikke kan rejses sigtelse

“Der er mange virksomheder, der opfører sig rigtig pænt. De skal kigge på, at konkurrenter muligvis overtræder reglerne. De skal gå og vente to år på at finde ud af, om konkurrenten var inden for reglerne,” påpeger Claus Barrett Christiansen.

Ud over en kortere sagsbehandlingstid ønsker Claus Barrett Christiansen sig, at der var mere dialog under sagsbehandlingen. Ligesom flere af de anklagede virksomheder peger han på, at der er begrænset dialog, fra virksomheden har besvaret Fødevarestyrelsens spørgsmål, til der er en afgørelse i sagen.

Samme udfordring påpeger advokat og partner i Liga Law Jane Frederikke Land, der også fører flere sager om grøn markedsføring. Hun henviser til, at Fødevarestyrelsen generelt ikke oplyser anklagede virksomheder om, at der kan være tale om en straffesag.

Det værste ved at blive klaget over er ikke risikoen for en bøde, men at blive hængt ud i medierne Claus Barrett Christiansen, advokat, Bech-Bruun

“Det kan være, fordi Fødevarestyrelsen fra begyndelsen vurderer, at man ikke vil forfølge en sag strafferetligt, når der er tale om en førstegangsovertrædelse,” siger hun med henvisning til, at Fødevarestyrelsen tidligere har meldt ud, at man som udgangspunkt ikke vil sanktionere førstegangsovertrædelser med retsforfølgelse.

Modsat har Forbrugerombudsmanden for nylig anført, at virksomheder må forvente at blive politianmeldt, hvis de overtræder loven om vildledende markedsføring.

“Det kan pege på, at behandlingen af sagerne og potentiel konsekvens ikke er ensrettet hos kontrolmyndighederne,” siger hun.

LÆS MERE OM SAMME EMNE
Bæredygtig
Klimaklager over fødevarer bliver for gamle

Fødevarestyrelsen kan ikke følge med antallet af greenwashingklager, myndigheden skal behandle. Det er skadeligt lyder det fra landbrugskæmper og klimaaktivist

Martin Collignon kalder det “brandærgerligt”.

Som klimaaktivist og iværksætter klagede han i 2020 til myndighederne over flere fødevarevirksomheders klimamarkedsføring, men to af sagerne har nu ligget så længe hos Fødevarestyrelsen, at de højst sandsynligt er strafferetligt forældede. Det betyder, at der ikke kan rejses sigtelse mod virksomhederne, selv hvis de har overtrådt loven.

Den ene klage handler om Landbrug & Fødevarers (L&F) kampagne “smag på Danmark”, hvor dansk kalvekød blev fremhævet som et klimavenligt valg. Det fik Martin Collignon til tasterne med en klage – bl.a. med argumentet, at kalvekød har et af de højeste klimaaftryk blandt fødevarer.

Men kampagnen blev afsluttet i 2020, oplyser L&F til Børsen. Det er altså mere end to år siden, den potentielle overtrædelse af loven senest fandt sted, og ifølge Fødevarestyrelsen er det skæringspunktet for at kunne rejse sigtelse i en sag.

Børsen har gjort styrelsen opmærksom på, at de to sager står til at være forældede ud fra de oplysninger om fristen, styrelsen selv har givet. Fødevarestyrelsen er ikke vendt tilbage med en endelig bekræftelse inden deadline på, at sagerne er forældede.


“Det er jo et problem for samfundet og ikke kun forbrugerne, at der skal bruges så lang tid på de her sager. Det er sindssygt ærgerligt, når det så ikke engang kan føre til en konsekvens, hvis loven er overtrådt. Men jeg er faktisk ikke synderligt overrasket, desværre,” siger Martin Collignon og fortsætter:

“Jeg har da min lid til, at retssystemet tager sig sammen, nu hvor det er så tydeligt, at der er et problem.”

For to uger siden kunne Børsen fortælle, at der også er risiko for, at en toneangivende klage over Danish Crowns kampagne “Klimakontrolleret gris” kan ende med at blive forældet. Der lød det, at styrelsen ikke kan garantere behandling inden fristen.

Fødevarestyrelsen oplyste samtidig, at myndigheden har 13 uafsluttede sager om greenwashing og skrev:

“Det er vores klare forventning, at alle bliver afsluttet, inden de falder for forældelsesfristen.”

Sager uden ende

Kendt problem

Martin Collignon står langt fra alene med kritikken. De seneste tre år er der tikket flere og flere klager over greenwashing ind hos danske myndigheder som Fødevarestyrelsen og Forbrugerombudsmanden. I samme periode har virksomheder, miljøorganisationer og advokater gjort opmærksom på, at sagsbehandlingstiden har vokset sig uhensigtsmæssigt lang. Forbrugerombudsmanden fortalte selv i 2021, at der manglede ressourcer til kontrol på området og fik senere tilført 7 mio. kr. ekstra årligt til formålet.

De seneste år har der været stor vækst i antallet af klager om virksomheders klimamarkedsføring. Forbrugerombudsmanden modtog f.eks. 95 klager over greenwashing i 2022 mod
16 klager i 2019.
Indtil videre er klager over fødevarer blevet videresendt
fra Forbrugerombudsmanden
til Fødevarestyrelsen, da der er særlovgivning på området. Fødevarestyrelsen har de seneste
tre år modtaget i alt 41 sager
til behandling.

Men sagsbehandlingen halter stadig, lyder kritikken – særligt hos Fødevarestyrelsen, der indtil nu har fået oversendt klager fra Forbrugerombudsmanden, når de drejer sig om fødevarer.

Hos L&F er man enige i, at det er en uholdbar tendens, bl.a. fordi organisationen bruger mange ressourcer på at håndtere klagesagerne, hvor der f.eks. skal indhentes dokumentation for de påstande, der er fremsat i markedsføringen.

“Vi har oplevet i flere af vores principsager, at domstolssystemet desværre synes at være stærkt udfordret, så sagsbehandlingstiderne bliver lange. Alt for lange. Den udvikling ser vi gerne vendt af hensyn til både parterne og omkostningerne, men også af hensyn til de sager, som venter på en juridisk afklaring,” skriver områdedirektør for Jura & Fonde, Charlotte Bigum Lynæs, i en e-mail til Børsen.

Forældet ost

Den anden klage, der nu også ser ud til at have overskredet forældelsesfristen, drejer sig om et blogindlæg fra mejerikæmpen Arla i 2019, hvor der stod, at 21,5 mio. oste var blevet klimavenlige – i virkeligheden var det kun emballagen, der havde reduceret klimaaftryk.

Arla oplyser, at der var tale om en fejl i form af en enkelt overskrift, hvor det ikke fremgik, at det kun var emballagerne. Den overskrift blev ændret umiddelbart efter klagen, der blev indgivet 24. september 2020, fortæller Arla. Igen over to år siden.

Jeg har da min lid til, at retssystemet tager sig sammen, nu hvor det er så tydeligt, at der er et problem Martin Collignon, ejer, Lun

Også fra mejerigiganten er der hug til sagsbehandlingen.

“En lang sagsbehandlingstid er beklagelig for alle involverede parter. Det er i alles interesse, både den klagende part og virksomheden, at få en hurtig afklaring, og det er især uheldigt, hvis lange sagsbehandlingstider resulterer i forældelse,” skriver Arlas pressechef, Jesper Skovlund, til Børsen.

Langvarig kritik

Også hos andre af de anklagede parter i klimasagerne har man bemærket den lange sagsbehandlingstid, selv om der ikke er tale om forældelse endnu. Det gælder hos kaffekapsel-virksomheden Biokapslen, der blev klaget over i juni 2021, hvorefter direktør Frederik Korff sendte uddybende information til Fødevarestyrelsen. Herefter har han ikke hørt fra myndigheden.

“Det kunne være rart, hvis de kunne affeje klagen en uge senere, når de så, at vores miljøpåstande var velunderbyggede, men det tynger ikke vores arbejde i det daglige,” siger direktøren, som dog finder det “irriterende”, at han ikke bliver holdt informeret.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) skriver i en e-mail til Børsen, at virksomheder skal understøttes i at levere fødevarer med lavere klimabelastning.

“Det er derfor også helt afgørende, at reglerne om beskyttelse af forbrugerne mod vildledende markedsføring håndhæves korrekt og effektivt,” skriver han og henviser til, at sagsbehandlingen er et “meget komplekst” område.

“Jeg har dog tillid til og en klar forventning om, at Fødevarestyrelsen tilrettelægger behandlingen af klagesager m.v. således, at sagerne færdigbehandles med den fornødne hurtighed, herunder inden eventuel forældelse indtræder,” fortsætter Jacob Jensen, der dog ikke forholder sig til de konkrete sager om forældelse.

Forsiden af Børsen Bæredygtig