Sådan realiserer du virksomhedens strategi

 STRATEGI | Af Jackieline Panduro Axelsen

Mellem 50 og 70 pct. af alle strategier bliver ikke implementeret korrekt. Børsens uddannelse i strategieksekvering giver dig værktøjerne til at komme i mål med virksomhedens strategi samt evnerne til at styre uden om faldgruberne.

Strategieksekvering handler om at få flotte Powerpoint-slides til at blive til virkelighed for frontline-medarbejderne. Sådan lyder definitionen på en vellykket strategieksekvering ifølge Lars Andersen, der er senior advisor i Hildebrandt og Brandi og tidligere underviser på Børsens uddannelse i strategieksekvering.

”Vi ser et større og større behov for, at hele organisationen bliver involveret i eksekveringen af en strategi. Det vil sige alt fra medarbejderne på gulvet til ledelsesniveau, da det er medarbejdernes adfærd og opbakning, der skal understøtte strategien og sikre, at den bliver til virkelighed,” siger Lars Andersen og påpeger, at han ser en klar tendens til, at de virksomheder, der excellerer i strategieksekvering, er dem, der har en agil strategi og implementeringsmodel, hvor involvering af medarbejderne er tænkt ind i strategiens realisering.

”Ledelsen har en kæmpe opgave i at sikre, at medarbejderne forstår, hvilken adfærd de skal lægge for dagen for at støtte op om strategien. Derfor handler det om at oversætte strategien fra toplederniveau og nedbryde den til mellemleder- og medarbejderniveau, så alle ved, hvordan de bidrager til strategien,” siger han og pointerer, at man skal passe meget på, at det ikke bliver et elitært topledelsesprojekt langt væk fra medarbejderne. Det er også en af årsagerne til, at mellem 50 og 70 pct. af alle strategier ikke bliver perfekt implementeret.

Godt at få italesat
Netop vigtigheden af at nedbryde strategien til de forskellige niveauer i virksomheden har været godt at blive mindet om på uddannelsen i strategieksekvering, fortæller Louise Sønderholm Nielsen fra EMEA Operations i Bang & Olufsen, hvor hun bl.a. har ansvaret for at sikre eksekvering af de strategiske projekter, der ligger i EMEA-regionen – Europa, Mellemøsten og Afrika – og som linker direkte ind i virksomhedens overordnede strategi.

”Det er egentlig ikke, fordi det var den store videnskab, der blev gennemgået på uddannelsen. Men det har været rigtig godt at få nogle værktøjer, der har et teoretisk fundament, og som er validerede. Derudover var det brugbart at få et struktureret overblik over, hvordan strategieksekvering kan gribes an og nedbrydes til resultat- og delmål og konkrete handlinger, så medarbejderne i fronten ved, hvordan de bidrager positivt til strategien.”

For Louise Sønderholm Nielsen har det også været værdifuldt at få italesat faldgruberne i forbindelse med strategieksekvering samt at sparre med de øvrige deltagere på kurset og høre deres erfaringer.

Spørger man hende, hvad hun oplever som det mest udfordrende i forbindelse med strategieksekvering, så er det en kombination af flere ting.

”Det jeg har oplevet af udfordringer, er manglende struktur og opfølgning samt manglende kommunikation og inklusion af alle relevante interessenter i rette tid,” siger hun og uddyber, at det ikke kun er i hendes nuværende arbejde, hun er stødt på disse udfordringer, men også i tidligere jobfunktioner. Og her har kurset givet hende nogle redskaber og en ramme, hun kan bruge fra start næste gang, hun sidder med et nyt projekt.

Lars Andersens fire råd til en vellykket strategieksekvering

1. Du skal sikre dig, at strategien er klar for alle, og at alle forstår, hvor I skal hen. En typisk faldgrube i forbindelse med strategieksekvering er, at man har forskellige opfattelser af, hvad strategien betyder. Derfor skal du sørge for, at strategien bliver oversat til de forskellige medarbejderniveauer, så alle forstår, hvor I kommer fra, hvor I skal hen, og hvad det vil kræve.

2. Vælg en eksekveringsmodel, der understøtter den strategiske retning.

3. Husk at styrke ledelseskraften, og klæd lederne godt på til at drive forandringen. Ved større forandringer er der typisk behov for at arbejde på andre måder, og det kalder på andre former for ledelse. Derfor er det vigtigt, at alle ledere er rustet til at løfte opgaven.

4. Sørg for at nedbryde strategien i mål, og følg op på dem. Her kan en fast struktur omkring tavlemøder på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau være brugbar, så problemer hurtigt kan blive håndteret, når strategien kræver, at noget bliver rettet til.

Vil du i mål med din virksomhedsstrategi, så læs mere om masterclassen i strategieksekvering her