Adfærdsdesign og nudging

Tilmeldingsfrist: 28. november 2022 

Skab forandringer, og udnyt din virksomheds fulde potentiale med adfærdsdesign og nudging

Hvordan påvirker man andre menneskers adfærd? Det spørgsmål har optaget mennesker gennem alle tider. Kun ganske få har formået at finde rigtig gode svar og tilgange, der virker i praksis. Begrebet adfærdsdesign og metoderne bag har gennem de seneste år vundet større og større indpas – ikke kun i relation til, hvordan man påvirker eksisterende og mulige kunder, men også internt i ens organisation. Når adfærdsvidenskaben er blevet så populær, skyldes det bl.a., at den er med til at løse nogle af tidens største økonomiske og organisatoriske udfordringer.

Viden om, hvordan man aktivt kan påvirke menneskets automatiske og driftsbaserede vanesystem, er grundstenen i adfærdsdesign, og på denne masterclass lærer du netop dette; hvordan du påvirker menneskers adfærd – både internt i din organisation og i relation til din virksomheds nuværende og potentielle kunder.

 

I undervisningen arbejder vi med:

→ Psykens to styresystemer og aflivning af idéen om det fornuftige menneske
→ Adfærdsdesign, der passer til den menneskelige hjerne
→ Designtænkning, valgarkitektur, adfærdsanalyser, evolutionspsykologi samt menneskets nedarvede, forudsigelige og systematiske tilbøjeligheder og mange mentale genveje
→ Designtænkningsteknikker, feltstudier og andre kvalitative metoder
→ Praktiske eksempler på designs, der virker
→ Konkrete løsningsforslag til kursisternes egne udfordringer

,

Varighed: To dage

Næste hold:
29. og 30. november 2022

6. og 7. september 2022 (VENTELISTE)

Børsen Uddannelse
AC Hotel Bella Sky Copenhagen
Center Boulevard 5
2300 København

 

12.499 kr.

ekskl. moms

Mød din underviser, Alexandra Krautwald

Alexandra Krautwald er managing partner i rådgivningsfirmaet Composing, hvor hun hjælper mellem- og topledere i det offentlige og private erhvervsliv med at træffe de rigtige beslutninger. I sin karriere har Alexandra beskæftiget sig med og uddannet sig inden for strategiimplementering, adfærdsøkonomi og ledelse samt fremtidstendenser i det moderne arbejdsliv.

Hun er fagforfatter til tre bøger om ledelse, samt bogen ”Oplagt – at lede adfærd” (2015), hvor hun var en af de første herhjemme til at udgive en bog om adfærdsdesign. I mange fagblade, aviser, interview og podcasts kan man desuden finde aftryk efter Alexandra Krautwald, hvor hun ofte inviteres til at udtale sig om ledelse og livet på danske arbejdspladser. For Dagbladet Børsen har Alexandra endvidere i en periode på ni år skrevet mere end 200 blogindlæg.

Alexandra har stiftet, drevet og solgt to virksomheder og arbejder i dag for nogle af Danmarks dygtigste virksomheder og ledere herhjemme. Særligt er Alexandra kendt for sin specielle evne til at skære kompliceret og højtravende akademisk materiale ned til et direkte og let fordøjeligt materialesæt.

Alexandra Krautwald,
forfatter og managing partner, Composing

Skab forandringer med adfærdsdesign og nudging

Hvordan skaber man ændringer i menneskers adfærd? Er det et spørgsmål, du har stillet dig selv, så kan adfærdsdesign og nudging muligvis levere svaret.

Har du implementeret systemer i virksomheden, uden at de blev brugt efter hensigten? Eller har du søsat projekter, der ikke blev realiseret som planlagt? Begge scenarier er tænkte. Men hvis det lyder genkendeligt at have gennemført forandringer, uden at de affødte den ønskede adfærdsændring, så bør du overveje at anvende principperne bag adfærdsdesign og nudging. Metoderne er nemlig ganske effektive.

”Adfærdsdesign og nudging fokuserer på, hvordan man kan indrette omgivelserne, så de understøtter den adfærdsændring, man ønsker at opnå. Med omgivelser menes ikke udelukkende de fysiske omgivelser. For inden for adfærdsvidenskaben dækker omgivelser også over en virksomheds arbejdsprocesser, systemer, kolleger og ledelsesfilosofier,” siger Alexandra Krautwald, der er managing partner i rådgivningsfirmaet Composing og underviser på Børsen Uddannelses kursus i adfærdsdesign.

Alexandra Krautwald forklarer, at adfærdsdesign og nudging blandt andet bygger på en antagelse om, at vi mennesker ikke er rationelle, men at vaner, følelser, drifter og instinkter har en endnu større indflydelse på vores valg og handlinger. Inden for videnskaben opereres der med hjernens to styresystemer og disses måder at tænke og bearbejde information på. System 1 er ubevidst, automatisk, hurtigt og intuitivt, hvor system 2 er bevidst, langsomt, analyserende og reflekteret. System 2 bliver aktiveret, når vi skal løse komplekse problemstillinger, mens system 1 er ”på arbejde”, når vi eksempelvis børster tænder eller foretager os andre rutineprægede gøremål.

”Hjernen er hele tiden på arbejde. Derfor er den nødt til at sortere i den information og de sanseindtryk, den bliver bombarderet med. Det kræver mere af hjernen at bruge system 2, derfor vil den gerne bruge system 1 langt størstedelen af tiden,” siger Alexandra Krautwald.

Adfærdsteorien virker formidabelt i praksis

Med udgangspunkt i hjernens mentale processer forsøger man sig inden for adfærdsdesign og nudging med at indrette omgivelserne således, at hjernen aktiverer system 2 mindst muligt. Sagt på en anden måde handler det om at hjælpe hjernen (og dermed mennesket) med at træffe de mest favorable og let-gennemførte valg og beslutninger. Det er blandt andet netop denne tilgang, der gør adfærdsarbejdet både spændende, nænsomt og effektivt.

”At adfærdsdesigne handler ikke om at manipulere med sine medmennesker. Opgaven drejer sig derimod om at tilbyde det, der gør det nemt at gøre det ’rigtige’ og ønskelige samt svært at gøre det ’forkerte’ og uønskede,” siger Alexandra Krautwald og fortæller, at man af samme grund som adfærdsdesigner må være indstillet på at arbejde systematisk med målgruppedefinitioner, kulturelle normer og sociale mønstre, ligesom man må sætte sig grundigt ind i, hvordan mennesket i virkeligheden fungerer. Netop denne interessante sammensætning tilbydes du på Børsens kursus om adfærdsdesign.

”De fleste gider ikke en posefuld af PowerPoints og teoretiske postulater. Derfor går vi selvfølgelig mest praktisk og handlingsfokuseret til værks.”

Få praktisk erfaring med adfærdsdesign og nudging

På masterclassen leveres en praktisk anvendelig maggiterning udviklet på basis af mange års forskning og arbejde med mere end 100 danske virksomheder.

Efter masterclassen har du lært at omsætte og relatere teori, eksempler fra erhvervslivet, praktiske øvelser og dialogerne med de andre deltagere til din egen hverdag og den situation, din organisation står i.

I undervisningen arbejdes der konkret, praktisk og oplevelsesorienteret med udgangspunkt i deltagernes hverdag og ønsker til adfærdsændringer i arbejdet. I ugerne op til masterclassen vil deltagerne blive ringet op af underviseren, der vil afdække den enkeltes behov og forventninger til dagene, og alle deltagere bliver bedt om at medbringe en konkret beskrivelse af en situation, for hvilken de ønsker at opleve ændret adfærd.

Efter masterclassen har deltagerne mod betaling mulighed for at modtage personlig feedback på et møde med underviseren.

 

Målgruppen for uddannelsen

Målgruppen for uddannelsen er ledere og specialister, der i deres arbejde ønsker at påvirke andre menneskers adfærd. Det kan ex. være i relation til strategi, ledelse og organisationsudvikling samt salg, markedsføring og kommunikation

På masterclassen i adfærdsdesign lærer du: 

Hvordan du kan bruge principperne i adfærdsdesign til at forstå og ændre dine interessenters adfærd

Hvordan du kan bruge adfærdsdesign i dit arbejde

Hvordan du udarbejder et succesrigt adfærdsdesign og nudge

At analysere, hvilke områder i din organisation adfærdsdesign kan gøre en forskel

Om adfærdsdesignerens ansvar og den etiske ramme for designmetoderne

 

Din virksomhed får en medarbejder: 

Kan udarbejde, evaluere og afprøve adfærdsdesigns og nudges

  Har teoretisk og praktisk erfaring med udarbejdelse af adfærdsdesigns og kan bruge forskellige adfærdsdesignsteknikker alt efter situation

Har den nyeste viden inden for adfærdsdesign og nudging

Kan analysere, hvordan adfærdsdesign og nudging kan gøre en forskel i organisationen, og eksekvere på disse tiltag

Dag 1 – Program

 • Velkomst og præsentation
 • Involverende gennemgang af grundprincipperne:
  – Adfærds-, nudge- og benspænd definitioner
  – Bias og heuristikker (tilbøjeligheder og genveje)
  – Menneskets begrænsninger
  – Hjernens to systemer
  – Etikken

Frokost

 

 • Gruppedialog- og øvelse om formiddagens punkter
 • Adfærdsdesigns der passer til den menneskelige hjerne
 • Opsamling i forhold til dagens forløb og gruppens sammensætning

Dag 2 – program

 • Eksempler på nudges og adfærdsdesigns
 • Gruppeøvelse om designindhold
 • Designværktøjerne og feltstudier

Frokost

 

 • Design af nudges og adfærdsdesigns – processens syv trin
 • Øvelse i udarbejdelse af nudges og designs
 • Dialog om adfærdsdesigns anvendelse i deltagernes egne organisationer
 • Afrunding og evaluering