”For mig har det kun været positivt at få en professionel bestyrelse”

 BESTYRELSE | Af Jackieline Panduro Gyrup

Stifter af vingummiproducenten Wally and Whiz Kristian Them Hansen valgte for otte måneder siden at få en professionel bestyrelse til at hjælpe med at ekspandere virksomheden. Fordelene har for længst opvejet de forbehold, Kristian Them Hansen havde ved at etablere en professionel bestyrelse, og han planlægger nu at udvide med flere kompetencer.

Siden Kristian Them Hansen stiftede Wally and Whiz i 2015, er det kun gået én vej med væksten, og det er op. I slutningen af 2020 kunne virksomheden derfor fejre, at den var kåret til Børsen Gazelle med en vækst på 581,5 pct. i løbet af de fire seneste år. Nu er planen ifølge stifteren, at virksomheden skal gå fra at være start-up til scale-up samt ekspandere til udlandet. Derfor fik han for otte måneder siden en professionel bestyrelse til at hjælpe sig.

”Jeg har fået nogle sparringspartnere, som jeg kan tale med om alt. Min bestyrelsesformand, Christian Læsø Jensen, er rigtig stærk i e-commerce og den finansielle sektor, mens Christian Steinhauer Rasmussen, der er bestyrelsesmedlem, er tung inden for it og ventureselskaber,” fortæller Kristian Them Hansen og tilføjer, at de begge før har bevist, at de kunne tage en opstartsvirksomhed til scale-up.

For Kristian Them Hansen har det været den helt rigtige beslutning at få en professionel bestyrelse, selvom han til at begynde med gjorde sig en masse overvejelser omkring aflønningsmodeller, samt hvad det ville kræve af tid fra hans side.

”For mig er det sindssygt godt at have en professionel bestyrelse, som udfordrer mig, stiller krav til mig og hjælper mig med at sætte retningen for, hvor vi skal hen. Jeg kan stort set kun se, at der er positive ting ved det.”

 

 En bestyrelse kan hjælpe med at prioritere, hvad der er vigtigt, og den kan sætte retningen for virksomheden. Derudover kan man have nogle faglige kompetencer i sin bestyrelse, som man kan spørge til råds, når der er svære ting, der skal besluttes.

Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

 

Få en bestyrelse tidligt
At ejerledere ofte kan have forbehold ved at få en professionel bestyrelse, kan chefredaktør på Børsen Niels Lunde nikke genkendende til. Han har gennem flere år været vært for Børsens årlige gazelleshow og har et indblik i de udfordringer og overvejelser, som gazelle- og vækstvirksomheder står overfor.

”De fleste ejerledere ved godt, at det er en god idé med en professionel bestyrelse. Grunden til, at de ikke får én, er usikkerhed om, hvordan den sammensættes, og en bekymring for, at det bliver et omsvøbsdepartement,” siger Niels Lunde og tilføjer:

”Det vil sige, at det bliver sådan, at man kun kan træffe langsomme beslutninger og ikke længere selv kan bestemme, hvad man vil gøre i sin egen virksomhed. Usikkerhederne gør, at de aldrig får en professionel bestyrelse.”

Niels Lunde anbefaler, at man får en professionel bestyrelse tidligt i sin virksomheds opstart. Faktisk allerede ved 20 medarbejdere, da det som ejerleder ellers kan være svært at overkomme alting selv. Det fungerede måske fint, da virksomheden kun havde få ansatte, men i takt med at den vokser, får man brug for ledelseshjælp. Og det kan en bestyrelse hjælpe med.

”En bestyrelse kan hjælpe med at prioritere, hvad der er vigtigt, og den kan sætte retningen for virksomheden. Derudover kan man have nogle faglige kompetencer i sin bestyrelse, som man kan spørge til råds, når der er svære ting, der skal besluttes,” siger han og supplerer, at man kan starte med at få et advisory board af rådgivere, man kan spørge til råds, hvis man er forbeholden over for at få en professionel bestyrelse.

Startede som advisory board
Kristian Them Hansen kiggede i sin virksomheds opstart ind i at få en professionel bestyrelse. Men ifølge virksomhedsejeren var det for tidligt og for administrativt tungt at gå i gang med på daværende tidspunkt, så i 2017 valgte han at få et advisory board, hvor guleroden var, at det kunne blive til en professionel bestyrelse på sigt.

”Dem, der sidder i min bestyrelse i dag, har været en del af mit advisory board. For mig var det den rigtige måde at gøre det på, så vi kunne se hinanden an, og jeg kunne se, at de gerne ville virksomheden,” siger stifteren og supplerer:

”De inspirerer mig i forhold til problemstillinger og holder mig op på den strategi, der er lagt, og så tør de være uenige med mig. Det betyder sindssygt meget. For mig er min bestyrelse sparringspartnere frem for chefer. Jeg oplever ofte, at andre ser deres bestyrelse som det modsatte. Men nu er det jo mig, der har inviteret dem indenfor.”

Efter at Kristian Them Hansen har haft en professionel bestyrelse i et halvt år, planlægger han at udvide med flere kompetencer, der kan komplementere de talstærke profiler, han har siddende i sin bestyrelse.

”Vi mangler nogle kreative kræfter. Jeg tror på, at noget kreativitet i samspil med de talstærke vil få os til at performe endnu bedre. Derudover er jeg på udkig efter en profil, der kan hjælpe med at sætte vores produktion og lagerstyring i struktur.”