Pengene vælter ind hos stifteren af Amager-selskab - mystik om indtægter på 89 mio kr: "Det er klart i strid med årsregnskabsloven"

396065_16_9_large_438.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
14. feb 2020 KL.12:07

Mens pengene fosser ud af Amager-selskabet Act.Global, der har udviklet et særligt rengøringsmiddel ved hjælp af nanoteknologi, bugner stifteren og adm. direktør Carsten Jensens private pengetank.

Gennem selskaberne Trendkeeper Holding og Smartkeeper Holding kontrollerer Carsten Jensen en formue, der i de seneste regnskaber er opgjort til en samlet egenkapital på 233 mio. kr.

Til sammenligning har datterselskabet og altså selve driftselskabet Act.Global en egenkapital på 46 mio. kr. Den er kun positiv, fordi investorer, herunder bl.a. stifter af Lagkagehuset Ole Kristoffersen, har postet 147 mio. kr. i selskabet.

Det seneste regnskab for Act.Global viste et choktab på 121 mio. kr., selvom Carsten Jensen få måneder inden havde lovet et overskud på flere millioner.

Problemet er, ifølge regnskabet, at kunder, der har købt licens til at bruge Act.Globals teknologi endnu ikke har betalt for produktet.

Men de problemer rammer altså ikke Carsten Jensens egne selskaber. De seneste to år har han alene i Trendkeeper Holding bogført "indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder" på 89 mio. kr.

Carsten Jensen bekræfter i en sms, at det er penge fra Act.Global.

"Det er værdireguleringen til markedsværdi på kapitalandele i ACT," skriver han.

Professor: Klart lovbrud

Hvis den forklaring stemmer, så vurderer Frank Thinggaard, professor i eksternt regnskab ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, at det er et brud på loven.

"Det er klart i strid med årsregnskabsloven at indregne værdireguleringer i resultatopgørelsen, som stammer fra måling af kapitalandele i associerede virksomheder til dagsværdi. Sådanne værdireguleringer skal indregnes direkte på egenkapitalen," skriver han i en mail.

Da Børsen vender tilbage til Carsten Jensen med professorens vurdering, ændrer han forklaring. Nu henviser han i stedet til anvendt regnskabspraksis, hvor det ét sted fremgår, at opskrivninger ryger direkte på egenkapitalen.

Stifter afviser at svare

Han afviser nu at svare på, hvor de 89 mio. kr. så stammer fra, hvis det ikke er indtægter fra Act.Global.

"Regnskabet er aflagt som senest beskrevet, og værdireguleringer fra ACT er ikke indregnet i resultatopgørelsen," skriver han og afviser at svare på yderligere spørgsmål:

"Nu er der fuldt fokus på coronavirussen i flere lande. Håber på forståelsen," skriver han.

Frank Thinggaard mener, at Carsten Jensen skylder en forklaring:

"Trendkeeper Holding beskriver i sin regnskabspraksis, at det er sådan, de gør, når de måler til dagsværdi, men direktøren forklarer nu, at de - i strid med reglerne - faktisk gør noget andet."

Carsten Jensens forklaring giver yderligere grund til forvirring, fordi selskabet et andet sted i regnskabet, under "årets reguleringer" af kapitalandele i associerede virksomheder, de seneste to år er i minus med i alt 9,1 mio. kr., hvilket står i skarp kontrast til de 89 mio. kr. som indregnes som indtægter i resultatopgørelsen.

"Jeg har svært ved at se sammenhængen mellem de store positive beløb, der er indregnet i resultatopgørelsen som indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og årets dagsværdireguleringer i note 5," konstaterer økonomiprofessoren.

Det har Carsten Jensen heller ikke svaret på. 

stvr@borsen.dk
moel@borsen.dk