Bagmandspolitiet ransager Nordeas danske hovedsæde i hvidvasksag

null

383174_16_9_large_910.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
17. jun 2019 KL.16:12
Repræsentanter fra Bagmandspolitiet dukkede onsdag i sidste uge op på Nordeas danske hovedsæde i Ørestad og beslaglagde en lang række fysiske og digitale dokumenter og e-mail i relation til myndighedens undersøgelse af en mulig kriminel hvidvask.

Det erfarer Børsen fra flere kilder med indgående kendskab til ransagningen, hvor angiveligt et tocifret antal efterforskere dukkede uanmeldt op.

Nordea bekræfter

Ifølge Børsens oplysninger har ransagningen forbindelse til Nordeas nu lukkede internationale afdeling ved Vesterport, og forelagt oplysningerne bekræfter Nordea, at banken onsdag 12. juni havde besøg af bagmandspolitiet.

"Det drejer sig om spørgsmål i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask vedrørende tidligere kunder i International Branch," skriver Nordea i en mail til Børsen.

Erhvervsmediet Finans erfarer her til aften, at bagmandspolitiet var ude efter oplysninger om ca. 20 personer. 

Det drejer sig ifølge Finans bl.a. om Michael Rasmussen, der i dag er koncernchef i Nykredit og formand for Finans Danmark, Anders Jensen og David Hellemann, der i dag er medlemmer af Nykredits direktion samt Torben Laustsen. 

David Hellemann, Torben Lausten og Anders Jensen var som direktører for Nordea i Danmark alle ansvarlige for den afdeling, hvor en række russiske kunder samt skattelyselskaber gennemførte forretningsaktiviteter - den såkaldte International Branch. 

"Samarbejder fuldt ud"

Frank Vang-Jensen, landechef i Danmark og medlem af Nordeas koncernledelse, skriver i mailen til Børsen:

"Vi samarbejder fuldt ud med SØIK for at sikre, at de har adgang til alle relevante oplysninger. Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere at tilføje."

Bagmandspolitiet, der officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, beslaglagde både fysiske dokumenter og en lang række e-mails fra et større antal specifikke nuværende og tidligere medarbejdere i banken, erfarer Børsen.

Bagmandspolitiet har ikke ønsket at kommentere sagen.

Tog affære i 2014

Nordea skriver videre i sin e-mail til Børsen, at "I 2014 ændrede Nordea sin strategi til at fokusere på Norden og de nordiske kunder. Som led i dette vurderede vi vores kunder i International Branch ud fra et risiko- og compliance-perspektiv og afsluttede forretningsforholdet med de kunder, som ikke levede op til vores kriterier."

Men myndighederne har efter 2014 rettet en voldsom kritik af netop Nordeas håndtering af risiko og compliance på bankens kundeforhold.

Sidste uges ransagning udspringer, ifølge Børsens oplysninger, af en politianmeldelse som Finanstilsynet foretog 17. juni 2016. Politianmeldelsen skyldes en hvidvaskinspektion i juni 2015 af Nordea Bank Danmark. Altså efter Nordea besluttede at lukke filialen og beslutte, hvilke kunder der skulle ud af banken.

På inspektionen konstaterede Finanstilsynet, at Nordeas overholdelse af hvidvaskreglerne var så mangelfuld, at det var nødvendigt ikke blot at udstede påbud om at forbedre procedurerne, men at politianmelde banken.

Talrige mangler

Finanstilsynets inspektion kritiserede blandt andet bankens risikovurdering, risikostyring og interne kontroller, risikoklassifikation af kunder, kundekendskab, transaktionsovervågning og behandling af mistænkelige transaktioner.

"Banken blev blandt andet politianmeldt, fordi banken ikke havde tilstrækkelige procedurer for vurdering af risikoen for hvidvask og terrorfinansiering, for risikoklassifikation af kunderne, for kendskab til kunderne og for overvågning af kundeforholdene. Finans-tilsynet havde også i årene forud herfor gennemført hvidvaskinspektioner i Nordea, der gav anledning til adskillige påbud," skrev tilsynet i en pressemeddelelse 6. marts.

Nye afsløringer i marts

Den pressemeddelelse kom, efter at Berlingske og flere internationale medier i begyndelsen af marts i år kunne fortælle, at Nordea har været en del af et større netværk af banker, hvor der i perioden 2006-13 strømmede mere end 30 mia. kr. igennem.

Over 5 mia. kr. skulle være strømmet gennem Nordea. Flere medier har tidligere afdækket, at der har været problemer med netop Nordeas internationale afdeling.

"De nye oplysninger viser, at problemerne med hvidvask i Nordeas Vesterport-filial var meget alvorlige, og at de mangler, som Finanstilsynet gav påbud om, reelt kan have ført til, at banken blev brugt til hvidvask," skrev Finanstilsynet i sin meddelelse 6. marts i år.

Nordeas International Branch ved Vesterport blev lukket af landechef Peter Lybecker meget kort tid efter, han tiltrådte som chef i Danmark i juni 2014.

Dermed har filialen for udenlandske kunder ved Vesterport været aktiv under Lybeckers forgængere, Anders Jensen, der i dag er koncerndirektør og risiko- og complianceansvarlig i Nykredit, Michael Rasmussen der er adm. direktør for Nykredit, og Peter Schütze, der blandt andet er medlem af Det Systemiske Risikoråd.

Højest mulige bøde

Separat blev Nordea af det svenske finanstilsyn i juni 2015 beordret til at betale den højest mulige bøde, 50 mio. svenske kr., eller 40 mio. danske kr., for så omfattende hvidvasksvigt, at de svenske myndigheder overvejede at inddrage banklicensen.

"Nordea vil ikke acceptere at blive udnyttet til økonomisk kriminalitet. Derfor fokuserer vi fortsat på at styrke vores forsvarssystemer, så de bliver endnu bedre," lyder det fra Nordeas Frank Vang-Jensen.

moel@borsen.dk