Kommentar: Regnskab og kontrol udgør en hygiejnefaktor i bestyrelsen. Fremtiden er i udvikling, innovation og digital transformation

395810_16_9_large_565.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
10. feb 2020 KL.11:03

"Et godt digitalt afsæt begynder i bestyrelsen. Her bør være mindst ét medlem, der kan navigere i den digitale tidsalder og se de nye digitale muligheder for vækst. Det kræver, at man ser på det at være ‘bestyrelsesparat’ på en ny måde".

Sådan sagde Camilla Rygaard-Hjalsted, CEO for Digital Hub Denmark, på Folkemødet i 2019, og det er for så vidt ikke den første del af udtalelsen, jeg primært hæfter mig ved.

Det er den anden del:

Det kræver, at man ser på det at være ‘bestyrelsesparat’ på en ny måde”.

Halleluja! Det er nemlig præcis det, det gør.

Er du bestyrelsesparat?

Jeg er helt på linje med Camilla. At være bestyrelsesparat handler ikke om at have rygsækken fyldt med out-of-this-world CFO-skills eller en bagage som adm. dir. eller virksomhedsejer gennem en menneskealder.

Det at være bestyrelsesparat handler om, at man er i stand til at byde ind på virksomhedens største strategiske udfordringer og største strategiske muligheder. Og de største strategiske muligheder og udfordringer ligger ikke altid i regnskabet eller for den sags skyld i kontrolfunktionen. For en sund virksomhed ligger de i forretningsudviklingen, i innovationsmulighederne og i den digitale transformation. Og i alt muligt andet.


At være bestyrelsesparat handler ikke om at have rygsækken fyldt med out-of-this-world CFO-skills eller en bagage som adm. dir. eller virksomhedsejer gennem en menneskealder.


Det er ikke nødvendigvis den skarpe CFO eller CEO, som skal drive eller være bannerfører for den proces. Det er måske en helt anden. Én med en anden erfaring. Én med en anden uddannelse og ikke mindst én, der måske er vant til at arbejde på en helt anden og langt mere agil og kundeorienteret måde, end det typisk er tilfældet for en CFO eller en CEO.

Selvom både CFO’er og CEO’er selvfølgelig også kan være agile og kundeorienteret. Men you get the picture. Forskellighed er godt. Også i forhold til erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund. Og også i bestyrelseslokalet (selvom Selskabslovens §115 med dens store fokus på kontrolforpligtelsen godt kan forlede os til at tro noget andet).

Nyt bestyrelsesmedlem søges

Det minder mig om en mail, jeg fik for nogle uger siden. En erfaren bestyrelsesformand, jeg kender, var på udkig efter et nyt medlem til en af de bestyrelser, han er formand for. Han ville netop gerne have en yngre profil til at supplere dem, der i forvejen var med om bordet. Og så havde han brug for noget digital forretningsforståelse, som han ikke selv kunne finde. Derfor skrev han til mig.

Han listede alle de faglige kompetencer, den samlede ejerkreds gerne så i et nyt medlem, bl.a. en vis form for branchekendskab eller -interesse og dertil spidskompetencer inden for en række digitale discipliner. Derudover også nogle personlige egenskaber, som også siger noget om, hvordan bestyrelsen arbejder.

Og så sluttede han opslaget af med følgende:

“Til gengæld behøver du ikke være ekspert i resultatopgørelser, balancer, likviditetsstyring, kvalitetskontrol og sourcing, for alt det er vi faktisk ret gode til i forvejen”.

Med det siger han, at der er styr på kontrolopgaven og de detaljer, der kunne være en barriere for at få en ny, hamrende dygtig og måske endda yngre digital profil med om bordet.

Netop den sondring og forventningsafstemning er helt afgørende for at få nye profiler i spil.


Med det siger han, at der er styr på kontrolopgaven og de detaljer, der kunne være en barriere for at få en ny, hamrende dygtig og måske endda yngre digital profil med om bordet.

Lad mig bare - i al hast - komme de velkendte indvendinger i forkøbet: Det betyder selvfølgelig ikke, at det nye medlem er fritaget for ansvar. Det betyder heller ikke, at det nye medlem skal lukke øjnene for årsregnskaber og budgetter. På ingen måde.

Den nye form for bestyrelsesparathed

Det betyder bare, at det nye medlem selvfølgelig skal orientere sig bredt og sikre, at der er styr på forretningen, men at der er andre, der er 100-meter-mestre i de dybere regnskabstekniske detaljer, ligesom der også er andre der er eksperter på sourcing og kvalitetskontrol.

Som man ikke nødvendigvis ved en masse om, når man kommer med en digital profil. Eller for den sags skyld med en finansiel baggrund.

Hvor ville jeg dog ønske, at der blev talt mere om lige præcis den måde at arbejde i en bestyrelse på. Jo, alle skal leve op til bestyrelsesansvaret, og alle har et ansvar for kontrolopgaven. Men det er ikke det samme, som at alle skal have dyb finansiel eller juridisk forståelse.

Sørg for mangfoldige kompetencer

For hvis vi sætter barren dér, misser vi mange af de nye kompetencer, som kan byde ind med noget helt andet. På et helt andet niveau end de bestyrelsesmedlemmer, der mestrer andre discipliner.

Sådan er det jo med kompetencer. Der er noget vi er knivskarpe til - og så er der noget, vi mestrer til det niveau, der er nødvendigt.

De virksomheder, vi arbejder for at udvikle, har brug for at alle de vigtigste kompetencer er til stede i den samlede bestyrelse, ikke nødvendigvis dybt i hvert enkelt medlem.

Der er brug for alle

For mit eget vedkommende kan jeg kun sige, at jeg sidder med nogle knivskarpe CEO- og CFO-profiler, som er super seje til de mere traditionelle discipliner af bestyrelsesopgaven, mens de er mere på glatis ift. det digitale felt eller arbejdet med innovation.

Her forventer de til gengæld, at jeg har styr på, hvad vi gør. Og netop sådan skal bestyrelsen sammensættes for at give værdi til ejerkredsen og til virksomheden.

Læs mere om den værdiskabende bestyrelse i mindre virksomheder: