Her kan du hente finansiering til din virksomhed, når banken siger nej

396017_16_9_large_924.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
13. feb 2020 KL.10:54

Udbuddet af alternativ finansiering er vokset markant de senere år. Her er et udpluk over de alternative långivere.

Bankerne og realkreditten er klart de foretrukne kilder til finansiering for landets mindre virksomheder. Men for især de nystartede iværksættere og for virksomhederne på landet kan der blive brug for at gå alternative veje til finansiering, fordi banken eller realkreditselskabet siger nej.


Markedet er modnet betragteligt de senere år med langt flere etablerede aktører. Her er et udpluk af muligheder for at hente finansiering til din virksomhed, når banken siger nej

Venner og familieKlassikeren. Iværksættere har altid haft forkærlighed for finansiel rygstøtte hos familie, venner og i netværket, når forretningsideen skal føres ud i livet. Ifølge brancheorganisationen FSR – danske revisorer gør det sig ligeledes gældende for de små virksomheder, der får nej fra banken. Her rækker de primært ud i den nære omgangskreds, lyder meldingen fra revisorerne i organisationens årlige brancheanalyse.

Fordelene er åbenlyse i form af smidig proces og indgående viden om tanker og persongalleri bag forretningsideerne, men risikoen er naturligvis høj og skal handles grundigt af i forhold til betingelser, inden man søsætter sin forretning.

Vækstfonden

Med en række offentlige tiltag de senere år er Vækstfonden blevet en stor aktør med direkte finansiering eller som medinvestor, der kan få overbevist banken. Der er en række programmer, afhængig af virksomhedens udfordringer og ståsted. Vækstfonden har således Startlån på op til 1,5 mio. kr. til unge virksomheder samt Vækstkaution til at hjælpe med at stille sikkerhed på op til 2 mio. kr.

Vækstlån er til finansiering af gode vækstplaner eller ejerskifter med minimum 1 mio. kr. Derudover findes der Business angel matching-lån, som supplerer investeringer fra tidlige investorer - business angels - og venturelån til virksomheder med stort skaleringspotentiale.

Crowdfunding/crowdlending

Teknologisk udvikling har været stærkt medvirkende årsag til at markedet for crowdfunding har skudt frem med masser af opmærksomhed til følge. Endnu er det ikke slået igennem for alvor blandt den brede skare af mindre virksomheder til at skaffe finansiering. Men efterhånden som markedet modnes ventes langt flere at kigge mod disse platforme fremover, vurderer flere aktører.

Her er eksemplerne fra de internationale Kickstarter, Gofundme og Indiegogo over danske lånebaserede løsninger Lendino og Flex Funding til de mere projektorienterede som Booomerang og Coop Crowdfunding. Der findes derudover en bunke andre og ligeledes mere specialiserede portaler.

Business angelsVelhavende forretningsfolk med erfaring og viden er en populær vej at lede efter nye investorer eller finansiel støtte til sin virksomhed. Her kan fokus være rettet mod en helt speciel type virksomheder og især vækstpotentiale og skalerbarhed. Skarp præsentation af din forretningside og hele baggrunden for virksomheden er afgørende for succes, i det virksomhedens ”pitch” skal være skarp for at overbevise investorerne.

DanBan, CVX, ByFounders og Keystones er blandt eksemplerne på aktører med fokus på at forbinde kapital og ideer herhjemme.

Fakturakøb/factoring

For at sikre penge i kassen hurtigt og mindske risiko samt administrationsbyrden benytter et stigende antal mindre selskaber sig af fakturakøb eller factoring, hvor en ekstern aktør overtager virksomhedens fakturaer mod et gebyr, og man slipper for at vente på betalingsfristen.

Ifølge FSR’s analyse blandt revisorerne, søger knap en tredjedel af de mindre virksomheder mod denne løsning, hvor fordelene er, at man reelt outsourcer opgaven med at skrabe sine penge ind, hvilket frigør både penge og tid i virksomheden.

Typisk får man 80 pct. af beløbet fra starten, og resten når kunden har betalt fakturaen. Ulempen er blandt andet, at man selvfølgelig skal betale et factoringselskab for håndteringen, og der kan være en signalværdi overfor kunderne i at en tredjepart håndterer transaktionen.

Innovationsfonden

Iværksættere med en stærk ide og mindre virksomheder med minimum 2 mio. kr. i omsætning kan kigge mod Innovationsfondens program Innobooster. Her kan man søge fra 50.000 kr. til 5 mio. kr. Programmet er målrettet virksomheder, der ønsker at øge konkurrenceevnen og skabe vækst.

Tilskuddet skal gå til at ”udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces. I den mere specialiserede afdeling har Innovationsfonden også programmet Landdistrikt-vækstpilot, hvor virksomheder i landdistrikterne kan søge om 150.000-300.000 kr. til at ansætte en kandidat til udvikling af nye produkter, services eller metoder med forretningsmæssigt potentiale.

EU/Eksport

EU har gennem den Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) flere programmer målrettet små og mellemstore virksomheder.

Programmet Horisont 2020 er EU’s største inden for forskning og innovation og er målrettet meget innovative virksomheder. Der findes ligeledes en række fundingmuligheder i EU-regi indenfor grøn omstilling, energi og landbrug.

Har man fokus på eksportordrer, er EKF en oplagt partner at få med i forhold til at få stillet garantier. EKF tilbyder således SMV-garanti, hvor man som virksomhed får mulighed for at tilbyde en udenlandsk kunde an langfristet kredit til en bestemt ordre på op til 25 mio. kr.

Leasing

Emnet leasing matcher ikke rigtigt den gængse opfattelse af finansiering, men mange mindre virksomheder nævner ifølge FSR leasing og sale/lease back som deres vej til at skaffe penge til projekterne.

Fordelene ved at lease udstyr, biler, maskiner etc. er mere økonomisk frihed i stedet for at have pengene bundet i udstyret og samtidig have fleksibilitet til at komme af med tingene igen, når behovene ændrer sig.

Nej i banken? Læs mere: