Offentlig sektor gældfri

Politik
Eksklusivt for kunder
24. sep 2010 KL.10:14
Det skal nydes så længe det varer. Den offentlige sektor er fortsat gældfri med et overskud på 24 mia. kroner.

Det er dog en stakket frist for det offentliges finansielle nettoformue faldt med 26 mia. kr. i andet kvartal.

Faldet i nettoformuen på 26 mia. kroner skyldes et underskud på de offentlige finanser i andet kvartal på 18 mia. kr samt tab som følge af omvurderinger på aktier og obligationer mv. på 8 mia. kr. I forhold til samme kvartal sidste år er den finansielle nettoformue reduceret med 89 mia. kr., oplyser Danmarks Statistik (DST).

"Det står umiddelbart i kontrast til den offentlige debat om den offentlige sektors stor økonomiske problemer," siger Jacob Graven cheføkonom i Sydbank om tallene fra DST.

Overskuddet på 24 mia. kroner er dog ved at forsvinde som dug for solen for store løbende underskud på de offentlige finanser, der alene i 2. kvt. blev på 18 mia., kr. æder overskuddet op.

"Faktisk er det meget sandsynligt, at nettoformuen ved udgangen af tredje eller senest fjerde kvartal vil være vendt til nettogæld for første gang siden begyndelsen af 2007," siger Jacob Graven.

"Vi er derfor med meget stor sikkerhed netop nu vidne til et historisk skift i dansk økonomi, hvor den offentlige sektor efter godt 3 år med nettoformue i de næste mange årtier vil have nettogæld," siger Jacob Graven videre.

At vi er på vej tilbage til en dansk økonomi med underskud i den offentlige formue skyldes ifølge Sydbank primært udsigten til langt flere ældre i de kommende mange år.

"Selv om den offentlige sektor - måske overraskende for mange - fortsat er gældfri betyder det altså langt fra, at problemerne med den offentlige økonomi er mindre, end den offentlige debat giver indtryk af,," siger Jacob Graven.

Han advarer om, at Danmark står over for udsigten til mange årtier med offentlige underskud og stigende gældsætning, hvilket ifølge Sydbank gør det bydende nødvendigt med politiske tiltag, der kan forbedre de offentlige finanser.

"Her kan man grundlæggende vælge mellem tre alternativer: højere skatter, offentlige besparelser eller reformer der øger arbejdsudbuddet. Det ændrer dagens tal ikke på, selv om det givetvis overrasker mange, at den offentlige sektor fortsat er gældfri," siger Jacob Graven.