Nyt studie: Så meget koster det dig at have en vindmølle som nabo

294457_16_9_large_696.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
16. nov 2014 KL.14:06
Udsigten til at få en vindmølle som nabo har altid været en bitter pille at sluge for boligejere. Mange steder rundt i landet har man set protester fra borgere, der var bange for at få en vindmølle i baghaven.

Og nu viser nyt studie, at boligejere, der bor tæt ved vindmøller, lider et økonomisk tab på 7-14 procent af boligens værdi.

Det fremgår et studie af 12.640 bolighandler fra 2000-2011, som tre forskere fra Københavns Universitet netop har offentliggjort resultaterne af i det videnskabelige magasin Land Economics.

Støjen trækker prisen ned

Det er især støj, som har betydning for prisen. Men også alene udsigten til en vindmølle trækker ned.

Ifølge modellen falder prisen for eksempel 0,25 procent for hver 100 meter, vindmøllen rykkes tættere på huset, mens støj i niveauet 40-49 decibel sænker prisen med syv procent.

Forskerne bag studiet håber, at resultaterne kan bruges som en model til at placere vindmøller i fremtiden.

"Studiet kan bruges til at placere vindmøller der, hvor de økonomiske konsekvenser ikke er så høje for naboerne, og hvor det skaber mest mulig værdi for samfundet," siger Toke Emil Panduro, en af forskerne bag studiet.

Ønsker færre vindmøller nær beboelse

I Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller håber man, at den ny viden kan sikre, at færre boligejere fremover skal bo klods op af en mølle.

"Det glæder mig, at man bliver mere bevidst omkring, hvad vindmøller betyder for ejendomsværdien. Og jeg håber, at man kan bruge det til bedre planlægning, for der bliver kun taget små hensyn til naboer, når man opstiller vindmøller i dag," siger formand Tone F. Brix-Hansen.

Og der skal opstilles mange møller. Frem mod 2020 vil der blive opstillet vindmøller med en kapacitet på 1800 MW som led i energiaftalen fra 2012.

Naturstyrelsen har et vindmøllerejsehold, der hjælper kommunerne med at analysere mulige placeringer for nye møller. Men i dag indgår naboers værditab kun i begrænset omfang i vurderingen, fortæller kontorchef Niels Bjørkbom.

"Vi tager udgangspunkt i regler og udpegninger. At afstanden til beboelse skal være fire gange møllens højde, støjgrænser og afstandskrav til veje skal kunne overholdes. Derudover undgår vi placeringer i særlige naturområder, landskabsområder og fredskov," siger han.

Hos Danmarks Vindmølleforening anerkender man studiets konklusioner, men advarer mod at bruge modellen til at afgøre, hvor det er bedst at stille vindmøller op.

"Studiet tegner et historisk billede, men det kan vi ikke bruge i dag. Det er mange lokale forhold, der afgør, hvor store boligernes værditab er. Så jeg tror ikke, man kan bruge en statistisk model ude i det virkelig liv," siger direktør Asbjørn Bjerre.

Han peger på, at der allerede bliver taget højde for naboernes økonomiske tab, da boligejere siden 2009 har kunnet søge om erstatning gennem den såkaldte værditabsordning.

I årevis har det desuden været diskuteret, om vindmøllestøj skader helbredet. En spritny undersøgelse fra Canada konkluderer, at det ikke er tilfældet.

I 2016 skal en dansk undersøgelse på området være klar.

/ritzau/