Finansloven sikrer mere udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder

392204_16_9_large_13.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
03. dec 2019 KL. 8:00
Med finansloven for 2020 bliver det lidt nemmere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft her til landet.

Det fremgår af aftaleteksten bag finanslovaftalen.

Her fremgår det, at partierne bag finansloven er enige om, at der "udarbejdes en ny supplerende positivliste omfattende stillinger på minimum faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft."

Virksomhederne må dog væbne sig med tålmodighed lidt endnu, inden de kan hente mere arbejdskraft fra udlandet til Danmark. Udmøntningen af aftalen og den præcise definition af den udvidede positivliste skal nemlig først drøftes med arbejdsmarkedets parter og træde i kraft den 1. juli 2020.

Før virksomhederne kan hente mere udenlandsk arbejdskraft via den udvidede positivliste, skal de dog leve op til centrale krav. Det handler om, at virksomhederne skal leve op til deres måltal for ansættelse af elever fra den såkaldte AUB-ordning. Derudover skal virksomhederne leve op til danske løn- og arbejdsvilkår, før de kan få glæde af den udvidede positivliste.

Udover positivlisten bliver det også gratis for udlændinge at få danskundervisning i Danmark.

"Der kommer mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark," vurderer Morten Østergaard, partileder for De Radikale, og fortsætter:

"Vi tager et opgør med den kurs, der hele tiden har handlet om at splitte os og i stedet for samle os omkring noget af det, som kan gøre os stærkere som land. Det vil sige en bedre integration med gratis danskuddannelse til dem, der kommer hertil. Mere udenlandsk arbejdskraft, der kan bidrage til at hjælpe de danske virksomheder. Og samlet set en række skridt som markant sætter en ny retning for Danmark og gør håb til handling."

Beløbsgrænse bliver ikke ændret


Det er især De Radikale, der har ønsket, at finansloven skal gøre det nemmere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Partiet havde et ønske med til finanslovforhandlingerne om, at udlændinge fra lande uden for EU skulle kunne komme til Danmark for at arbejde via den såkaldte beløbsgrænse, hvis de havde en løn på minimum 325.000 mod cirka 425.000 kr. i dag

De Radikale er dog ikke kommet igennem med ønsket om en lavere beløbsgrænse på finansloven for 2020.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd skal inddrages i arbejdet med at administrere den nye positivliste, ligesom Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal holde kvartalsvise dialogmøder om listen. Den nye positivliste skal ligeledes evalueres hvert år i de første fem år.

DA: Svært at skaffe hænder

Nyheden vækker tilfredshed i Dansk Arbejdsgiverforening.

"Inden for mange typer job er det svært at få de hænder, der er brug for. Det betyder grundlæggende, at danskerne går glip af penge, vi ellers kunne have tjent. Derfor er det godt, at det nu er besluttet, at virksomheder, der uddanner lærlinge, får nemmere ved at hente faglærte medarbejdere fra hele verden," skriver DA's administrerende direktør, Jacob Holbraad, i en pressemeddelelse.

Opholdskrav til dagpenge bliver skrottet


Udover positivlisten blive opholdskravet for ret til dagpenge også afskaffet. Det kan også være med til at få flere udenlandske specialister til at søge til Danmark, ligesom danskere med arbejde i udlandet får en højere tilskyndelse til at flyve tilbage til hjemlige himmelstrøg.

I dag betyder opholdskravet nemlig, at man skal have været i et EU/EØS-land i syv af de seneste 12 år for at have krav på dagpenge i Danmark. Afskaffelsen af det krav har til hensigt, at flere ønsker at søge til Danmark for at arbejde, da de får spændt et sikkerhedsned ud under sig.

Fremover skal man i stedet leve op til de almindelige vilkår for modtagelsen af dagpenge, selvom man har boet og arbejdet i udlandet.

Selvom initiativet har til formål at øge beskæftigelsen af udlændinge og udenlandsdanskere, så reducerer det ifølge Finansministeriet beskæftigelsen med 350 personer.

Afskaffelsen af opholdskravet træder i kraft 1. februar 2020.