Danmark får nyt globalt forskningscenter: Bill Gates kan stå klar i kulissen med finansiering

372312_16_9_large_342.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
15. nov 2018 KL. 9:30
København står til at blive det nye globale omdrejningspunkt for forskning i antibiotikaresistente bakterier (AMR).

Torsdag er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) taget til Seattle for at underskrive en aftale med den internationale forskningsorganisation CGIAR og Verdensbanken om, at Danmark får et nyt internationalt videns- og forskningscenter til hovedstaden.

"Nu skal vi lige have underskrevet aftalen, men på sigt kan der være tale om et internationalt videns- og forskningscenter med flere hundrede ansatte. Det vil selvfølgelig betyde rigtig meget for de stærke forskningsmiljøer, vi allerede har på området. Men det vil også få en vis betydning for vores samfund som helhed," fortæller sundhedsministeren.

Antibiotikaresistente bakterier vurderes at udgøre en stor global sundhedsfare. Årligt dør ca. 700.000 mennesker som følge af bakterierne, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har vurderet, at vi i 2050 kan stå i en situation, hvor flere mennesker årligt vil dø af dette end af kræft.

"Perspektiverne er enormt skræmmende," siger Ellen Trane Nørby og henviser til, at der særligt i tredjeverdenslandene ses en stor spredning af bakterierne, men at de også har de forvoldt flere dødsfald i Europa de senere år.

I dialog med Bill Gates’ fond

Herhjemme har der særligt været fokus på svine-MRSA, som har bredt sig eksplosivt i de danske svinestalde, og det er på sin vis også en del af grundlaget for, at vi nu står med en styrkeposition globalt set. Det forklarer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

"Vores dygtighed inden for området kommer bl.a. på baggrund af de erfaringer, vi har gjort med MRSA. Men en af vores hovedkompetencer er i virkeligheden det samarbejde, der er mellem sundheds- og veterinærområdet," siger han.

Når aftalen er underskrevet torsdag, går man i gang med at mødes med mulige investorer og samarbejdspartnere til det nye forskningscenter.

Allerede nu er der dog sat gang i en dialog med Bill og Melinda Gates Foundation.

Forskningscenteret var bl.a. på dagsordenen, da statsministeren mødtes med den amerikanske multimilliardær i oktober, og fonden har da også tidligere valgt at investere flere millioner dollar i forskning inden for antibiotikaresistens.

"Det handler om at finde medfinansiering dels fra andre lande, men også organisationer og fonde, og der er Gates Foundation en af dem, vi er i dialog med," fortæller Jakob Ellemann-Jensen, som også mener, at forskningscentret vil give danske virksomheder en tilskyndelse til at satse mere på AMR-området.

Glad forskningsdirektør

Tidligere i år skød Novo Nordisk Fonden en mia. kr. ind i nye forskningsvirksomheder inden for AMR, men fonden oplyser, at det endnu er for tidligt at udtale sig om et muligt samarbejde med det nye forskningscenter.

Hos biotekvirksomheden Union Therapeutics glæder det dog forskningsdirektør og professor på DTU, Morten Sommer, at Danmark nu får et nyt AMR-forskningscenter.

"Det giver yderligere kritisk masse i vores nærområde. Selvom vi har en bred rækkevidde i Union Therapeutics med bl.a. et kontor i Californien, så er det stadigvæk en stor fordel at have mere forskning i nærheden," siger han og påpeger, at der endnu er visse udfordringer med at få konkrete forretningsmodeller op at stå på området.

Processen med at oprette et internationalt AMR-forskningscenter har stået på i hemmelighed siden 2017, og andre storbyer som Amsterdam, Paris og Stockholm har ifølge sundhedsministeren også budt ind på at bliver hjemsted. 

Det er endnu ikke besluttet, hvor centret præcist skal ligge i København, men det kan meget vel blive tænkt sammen med den nye udbygning af Statens Serum Institut.