KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Ledelse

Klumme: Dilemmaer er blevet en standardudfordring – nyt digitalt værktøj kan hjælpe ledere med at træffe den rigtige beslutning

Valget mellem flere muligheder er blevet en standardudfordring for ledere anno 2023. Nyt dilemmaindeks kan hjælpe ledere med at træffe den rigtige beslutning, skriver CBS-centerleder og CBS-professor i denne klumme

Tilstedeværelsen i Rusland er et af de dilemmaer, som danske virksomheder har skullet forholde sig til, siden præsident Vladimir Putin indledte krigen mod Ukraine for et år siden. Arkivfoto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix
Tilstedeværelsen i Rusland er et af de dilemmaer, som danske virksomheder har skullet forholde sig til, siden præsident Vladimir Putin indledte krigen mod Ukraine for et år siden. Arkivfoto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Strategiske dilemmaer er på vej til at blive ledelsens ord i 2023. Der går ikke en dag, uden at et dilemma, eller flere, diskuteres i bestyrelseslokalet, på direktionsgangen eller her i Børsen.

Skal Carlsberg helt ud af Rusland, eller er det OK stadig at være delvist til stede? Skal en batteriproducent købe billige råstoffer produceret under arbejdsvilkår langt under vestlig standard eller i stedet vælge bæredygtige, men dyre råvarer?

Uanset hvad lederne vælger, er der risiko for kundeflugt, dårlig omtale og negative resultater. Dilemmaer, valget mellem mindst to dårlige eller to gode muligheder, er blevet en standardudfordring for ledere anno 2023.

Fra et forskningsperspektiv er det spændende ved dilemmaer, at gængse optimeringsmetoder ikke virker

Den øgede kompleksitet er synlig for enhver, der beskæftiger sig med ledelse og skal navigere i en verden, hvor mange forskellige aktører stiller forskellige krav. Ledere oplever en verden, der forandrer sig hurtigt, og hvor man derfor hele tiden skal forholde sig til nye situationer, samtidig med at udfaldsrummet bliver mere og mere gråzonepræget.

I Børsens podcast “Topchefernes Strategi” talte Bjarne Corydon og Niels Lunde for nylig om netop dette. De talte om et navigationsrum, som bliver mere og mere mudret, og hev flere konkrete eksempler frem, bl.a. virksomheders samarbejde med Kina – et autokrati, som har så voldsomme krav om indsigt i data, at det kompromitterer vestlige hensyn til datasikkerhed. Men det kinesiske marked er for mange virksomheder kommercielt afgørende.

Hvordan håndterer man som leder dette dilemma, hvor enhver beslutning risikerer voldsomt negative konsekvenser for virksomheden?

Dilemmaer er i dna’et

Som leder kan man ikke tillade sig at beklage sig over de svære valg – i en lederposition er man jo ansat til at håndtere dem. Forskningen taler ligefrem om dilemmaer som en central del af ledelsers dna.

Fra et forskningsperspektiv er det spændende ved dilemmaer, at gængse optimeringsmetoder ikke virker – man kan ikke finde et magisk, universelt optimum på blandingsforholdet mellem yderpunkterne, som er den bedste løsning. Alle løsninger har deres udfordringer. Og hvad gør en leder så for at træffe de rigtige valg?

Pointen er, at virksomheder og erhvervsledere er under et krydspres fra mange sider. Vi skal alle sammen lære at håndtere dilemmaer i en verden med øget kompleksitet og øget transparens. Det betyder, at ledelsesbeslutninger i endnu større grad bliver genstand for debat og dermed påvirker virksomhedens forretning og omdømme.

Idéen bag indekset er ligetil: At skabe et værktøj, der kan afdække, i hvilken grad der er opbakning omkring centrale beslutninger og processer i virksomheden

Som et business-universitet, der vil bidrage til både virksomheders udvikling og samfundets transformation i retning af øget robusthed og konkurrencekraft, er vi på Copenhagen Business School godt i gang med at kortlægge og støtte ledere i at identificere, forstå, diskutere og kommunikere dilemmabeslutninger.

For eksempel udvikler vi et CBS Leadership Dilemma Index, der er et digitalt analyseværktøj baseret på en række spørgsmål om, hvordan andre oplever ledelsens beslutninger.

Idéen bag indekset er ligetil: At skabe et værktøj, der kan afdække, i hvilken grad der er opbakning omkring centrale beslutninger og processer i virksomheden. Denne analyse giver indikationer om sandsynligheden for succesfuld strategiimplementering og behovet for dilemmakommunikation eller genbesøg af ledelsens beslutninger.

Værktøj til flere scenarier

Indekset kan fungere på flere niveauer. Når en direktion og en bestyrelse skal definere den fremtidige strategi, er de så enige i forretningsstrategiens balancering af dilemmaer og indsatserne for at løse dem? Når en leder eller en ledergruppe skal navigere i dilemmaer, ved de så, hvad de vigtige interessenter mener om den måde, man adresserer dilemmaet på? Synes vores medarbejdere, vores kunder, vores leverandører, vores investorer, at vi håndterer dilemmaet på en god og passende måde? Er der noget, vi skal gøre anderledes eller kommunikere stærkere ud?

Vores dilemmaindeks kan bruges, før en virksomhed udvikler sin næste strategi: Hvilke dilemmaer har vi løst på en god måde, og hvilke dilemmaer er vi nødt til at finde nye svar på i den kommende strategiproces?

Det kan også bruges, efter en strategi er annonceret, og de første trin er implementeret: Er vi på rette vej med at adressere de væsentlige strategiske dilemmaer i den indeværende strategiperiode?

Samarbejde om dilemmaer

Vores indeks stiller få, enkle spørgsmål om nøje udvalgte parametre inden for de spændingsfelter, der er særligt kritiske i et overordnet ledelsesperspektiv:

Forretningsstrategien, beslutningsprocesserne og den generelle ledelse.

Ledere kan og skal ikke trylle dilemmaer væk. Men der kan gøres en indsats for at arbejde struktureret og professionelt med de strategiske dilemmaer, virksomheden står over for

Selve besvarelsen er digital, nem og hurtig, og resultaterne kommunikeres i dashboards og i workshops med beslutningstagerne i de deltagende virksomheder. Dialogen i de efterfølgende workshops er central for at kunne give et kvalificeret billede på dilemmaerne og en god strategi for håndteringen af dem.

Ledere kan og skal ikke trylle dilemmaer væk. Men der kan gøres en indsats for at arbejde struktureret og professionelt med de strategiske dilemmaer, virksomheden står over for.

CBS Leadership Dilemma Index kunne være en brik i dette vigtige arbejde. Vi stiller det gratis til rådighed for alle organisationer, der har ambitioner om at angribe dilemmaer struktureret og seriøst – og i øvrigt hjælpe forskningen med at indsamle viden om dilemmaledelse.

God dilemma-arbejdslyst!


Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Fortælling