Finanshus erkender: Udstedte 80 fejlfyldte skatteattester til pensionskassers refusion af udbytteskat for trecifret millionbeløb

null

387984_16_9_large_722.jpg
Generelt
Eksklusivt for kunder
18. sep 2019 KL.19:00
Skandalen om svindel med refusion af udbytteskat for op imod 12,7 mia. kr. tager nu en ny drejning.

Den britiske investeringsbank ED & F Man Capital Markets, som Skattestyrelsen har sagsøgt i sagen, er vendt 180 grader og erkender, at den har udstedt forkerte skatteblanketter, som en række amerikanske enkeltmandspensionskasser, har brugt til at få udbetalt 184 mio. kr. fra den danske statskasse.

Det fremgår af et tilrettet svarskrift fra ED & F Man Capital Markets til retten i London. Børsen er i besiddelse af svarskriftet.

På skatteblanketterne har ED & F Man Capital Markets typisk attesteret, at en given amerikansk pensionskasse har modtaget et givent beløb i udbytte fra ejerskab af specifikke danske aktier.
Og at der har været indeholdt 27 pct. i udbytteskat.

På grund af en dobbeltbeskatningsaftale mellem USA og Danmark har pensionskassen dermed været berettiget til at få de 27 pct. indeholdt udbytteskat refunderet.

Bank skyder på Skat

Men nu ændrer investeringsbanken forklaring og siger i stedet, at 80 udstedte skatteblanketter til mindst 21 amerikanske pensionskasser var forkerte, og at pensionskasserne alligevel ikke har modtaget de angivne udbytter fra de danske aktier og derfor heller ikke har fået indeholdt 27 pct. i udbytteskat.

Dermed har de ikke været berettiget til refusion af udbytteskat på 184 mio. kr.

Den britiske investeringsbank ønsker ikke at kommentere sagen med henvisning til, at det er en igangværende juridisk tvist.

Men investeringsbanken har overfor den britiske domstol afvist, at banken er ansvarlig for, at det daværende Skat valgte at stole på oplysningerne i skatteblanketterne og derfor udbetalte 184 mio. kr. til pensionskasserne.

“I det omfang Skat accepterede eller betalte udbytteskatterefusioner på 183.902.400 kr. eller en anden sum i relation til de relevante refusionsanmodninger (...) er det Skats egen uagtsomhed, der er den reelle og substantielle årsag til disse betalinger …” skriver investeringsbanken blandt andet i forsvarsskriftet.

Central indrømmelse

Kovendingen bliver ifølge Børsens oplysninger modtaget med kyshånd hos de danske skattemyndigheder, men hos Skattestyrelsen ønsker man ikke at kommentere investeringsbankens indrømmelser eller sagen i øvrigt, oplyser pressechef Allan Larsen.

Ifølge professor i finansiering ved Aarhus Universitet, Peter Løchte Jørgensen, giver det god mening, hvis der er jubel i den danske lejr.

“Det virker som en indrømmelse på et ret centralt punkt, altså at banken har produceret skatteblanketter, som indeholdt central information, som ikke var korrekt.

Det virker ret oplagt, at udbytterefusionen næppe var gået igennem uden disse fejlagtige eller decideret falske skatteblanketter,” lyder vurderingen fra professoren, der understreger, at han ikke har set sagens fulde materiale.

Afkrævet 9,5 mio. kr. 

En af de amerikanske enkeltmandspensionskasser, som har brugt de fejlfyldte skatteblanketter, er The Goldstein Law Group Pension Plan i New York.

Pensionskassen og dens stifter Sheldon Goldstein er blevet sagsøgt af Skattestyrelsen med krav om tilbagebetaling af små 10 mio. kr., som Goldstein ifølge Skattestyrelsen uberettiget har fået refunderet.

Ifølge Goldsteins advokat Martin Kaplan har Goldstein dog stolet på oplysningerne, som investeringsbanken ED & F Man Capital Markets har attesteret, og som også fremgik af bankudskrifter fra hans depotkonto i ED & F Man Capital Markets.

Advokaten er derfor chokeret over investeringsbankens tilbagetog.

Hvad var din reaktion, da du læste deres nye svarskrift?

“At det havde jeg ikke forventet. Jeg forventede ikke, at en milliardvirksomhed deltager i noget, som umiddelbart ser ud til at være svindel. Enten har de skrevet under på noget, som ikke var korrekt, eller også var det hele et fantasifoster,” siger Martin Kaplan fra Gusrae Kaplan Nusbaum.

Goldstein har i hele forløbet fastholdt, at han har fået udbetalt udbytter på sine danske aktier i blandt andet TDC, Novo Nordisk og Novozymes. Og at der har været trukket 27 pct. i udbytteskat, inden han har fået udbytterne udbetalt.

Men ifølge ED&F Man Capital Markets er fire af de i alt otte skatteblanketter, som investeringsbanken har udstedt til Goldstein, forkerte.

“De siger i bund og grund, at fire af Goldsteins otte refusionsanmodninger var fejlagtige. Baseret på, hvad de selv har udstedt. I min optik åbner det for, at de kan ifalde et gigantisk erstatningsansvar – gigantisk,” lyder det fra Goldsteins advokat Martin Kaplan.

“Uanset hvad, så er det her en indrømmelse af, at de ikke har opført sig, som de skulle. Vi har stolet på dem, så de er ansvarlige, hvis der er noget, der ikke er gået rigtigt for sig her,” siger Kaplan.

Han har i forvejen stævnet investeringsbanken for at helgardere sig i tilfælde af, at Skattestyrelsen vinder over hans klient.

Men hans søgsmål mod banken har hidtil været betinget af, at hans klient blev dømt til at betale de 9,5 mio. kr. tilbage til Skattestyrelsen. I så fald vil han have investeringsbanken til at betale.

Frygter aktier er fiktive
Men efter investeringsbankens indrømmelser, overvejer han nu at gå skridtet videre.

“Vi overvejer at adressere det her på en mere fokuseret måde og sige direkte, at ED & F Man har essentielt set deltaget i en opførsel, som har skadet os, og som sandsynligvis er svigagtig. Det er den retning, vi går i,” oplyser Martin Kaplan.

Han frygter med andre ord, at de aktier, hans klient har papir på at have købt og fået dividender udbetalt fra, overhovedet ikke har eksisteret, men at ED & F Man Capital Markets har fået det til at se sådan ud.

“Så det er seriøst, det her,” lyder det fra Martin Kaplan.

Den britiske investeringsbank ED & F Man Capital Markets har ikke ønsket at kommentere sagen eller udfaldene fra Sheldon Goldsteins advokat med henvisning til, at sagen verserer ved retten.

Men det fremgår af investeringsbankens svarskrifter til retten i London, at den afviser på nogen måde at have handlet angribeligt.

420 skatteblanketter

ED & F Man Capital Markets har i alt udstedt 420 skatteblanketter til 36 amerikanske enkeltmandspensionskasser.

De 36 pensionskasser har brugt blanketterne til at få refunderet i alt 582 mio. kr. fra den danske statskasse.

ED & F Man Capital Markets er i modsætning til en del af de andre sagsøgte i komplekset ikke sagsøgt for svig, men for ikke at have opfyldt deres forpligtelser korrekt.

Tidligere har investeringsbanken sagt, at den har ydet kortsigtet finansiering til pensionskassernes danske aktiekøb. Samt at der kan være brugt lånte og udlånte danske aktier i pensionskassernes investering.

Men det mener investeringsbanken ikke længere, fremgår det at det nye svar.