KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Generelt

Driftsledelse – den glemte ledelsesdisciplin

Mange ledergrupper i såvel private som offentlige organisationer kæmper med at få den daglige drift til at hænge sammen. De oplever stigende sagsbehandlingstider, uoverskuelige sagsbunker og utilfredse kunder, og ledere og medarbejdere oplever et stigende arbejdspres og stigende fra-vær. Mange ser digitalisering som løsningen på disse udfordringer, men endnu ser vi dog kun få eksempler på, at digitaliseringsindsatserne reelt løser driftsudfordringerne her og nu. Så der er behov for noget andet, noget supplerende.

Og her er driftsledelse et effektivt middel til at få styr på driften her og nu og i fremtiden. Digitalise-ring fjerner ikke behovet for driftsledelse, tværtimod. Driftsledelse er dog i mange virksomheder trådt lidt i baggrunden i forhold til nye fokusområder, som måske umiddelbart har lidt mere sexap-peal for ledelsen. Men sagens kerne er, at driftsledelse skaber bedre forudsætninger og rammer for at høste potentialerne ved andre initiativer, ikke mindst de digitale. Der skal være styr på kernefor-retningen, driften, så I kan få skabt luft hos medarbejderne til at blive involveret i nye initiativer i stedet for blot at lægge yderligere pres på.

Så nej, driftsledelse er måske ikke den mest sexede ledelsesdisciplin, men vi garanterer, at den skaber resultater.

Driftsledelse øger produktivitet og skaber plads til udvikling
Vi har for nylig arbejdet sammen med en større offentlig organisation. De øgede produktionen med 88 pct. på blot fire måneder gennem implementering af god driftsledelse. Dette skete uden at tilføre flere medarbejdere, og det lykkedes tilmed at få stoppet stigningen i medarbejderfravær.

Hvad er det, der gør, at man kan nå disse dramatiske resultater ved driftsledelse?

Med effektiv driftsledelse opnår man en organisation, som har fuld fokus på organisationens ker-neopgaver, har tydelige succeskriterier og agerer ud fra databaserede fakta frem for mavefornem-melser. Man opnår en sammentømret ledelsesgruppe, der trækker i samme retning og samarbej-der om at løse de tværgående udfordringer. Man frigiver tid til at udvikle den enkelte medarbejder og organisationen som helhed.

Hvordan gør du i praksis? 
Driftsledelse er let at forstå, men sværere at udføre i praksis. Det kræver stor ledelsesmæssig disciplin og struktur for at kunne fastholde den i en travl dagligdag. Et "todages intro-kursus" i driftsledelse løser ikke udfordringerne i den daglige drift. Det skaber allerhøjest en øget forståelse.

Start med at skabe en fælles forståelse af jeres kerneopgaver og kritiske succeskriterier. Det giver jer den nødvendige viden om, hvad der er vigtigt at styre i dagligdagen, samt hvordan I bedst plan-lægger, gennemfører, følger op og løbende forbedrer driften. Hermed har I faktisk fastlagt jeres driftsledelsesopgave. Næste skridt er, at I som ledergruppe bliver enige om, hvordan I vil udmønte driftsledelse i praksis i jeres teams og samarbejde omkring den i ledelsen. Driftsledelsen skal formuleres så konkret, at I ved at se hinandens adfærd kan afgøre, om I lever den eller ej.

Her får I vores fem anbefalinger til, hvordan I får succes med driftsledelse:
  1. Som ledelse skal I sammen finde ud af, hvad der virker i driften, og hvad der ikke virker. Dernæst skal I blive enige om, hvordan I bedst styrer og leder driften fremadrettet for at få løst de største udfordringer og nå jeres mål
  2. Driftsledelsen skal gøres til en integreret del af jeres dagligdag. Både medarbejdere og ledere skal kunne mærke, at I nu arbejder på en anden måde end før. Skab et fælles sprog for driftsledelsen, og sørg for, at det fælles sprog deles af alle, ikke kun i ledelsen
  3. Involver medarbejderne i driftsledelsen, f.eks. på tavlemøder og i forbedringsinitiativer. Det er med til at fremme forståelse, engagement og det fælles sprog. Ved at involvere medarbejderne sikrer I også, at driftsledelsen ikke opfattes som kontrol og overvågning, men at den bliver set som den hjælp i det daglige arbejde, den reelt er
  4. Sørg for, at I har adgang til kritiske styringsdata, men lad være med at udskyde arbejdet med driftsledelse, fordi I ikke nødvendigvis har alle data fra starten. Begynd med at styre ud fra de data, I har
  5. Giv hinanden sparring og feedback på jeres driftsledelse – I har meget at lære af hinanden! Få inspiration ved at deltage i hinandens tavlemøder, og husk, at driftsledelse hand-ler om dialog og fælles fodslag
God driftsledelse kræver mere ledelse
Driftsledelse får ofte skudt i skoen, at det bare er mere registrering, styring og kontrol. Nogle steder vil det også være tilfældet. Men det kan ikke stå alene. Effektiv driftsledelse kræver mere ledelse. Resultater og en bedre dagligdag opnås i de tilfælde, hvor ledelsen lykkes med at bruge deres ledelseskompetencer til at mobilisere og engagere medarbejderne i at gennemføre og udvikle den daglige drift. Det sker sammen med medarbejderne, hvor de er, og ikke i regnearkene.

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Fortælling