Børsen igangsætter advokatundersøgelse i relation til coronastøtte

20140623-094355-2-2200x2200we.jpg
Bjarne Corydon, adm. direktør og ansvh. chefredaktør for dagbladet Børsen. Arkivfoto: Thomas Nielsen
Generelt
Eksklusivt for kunder
14. apr 2021 KL.12:35


Dagbladet Børsen har i dag 14. april udsendt nedenstående pressemeddelelse:

Adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør for Dagbladet Børsen, Bjarne Corydon, har valgt at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse, som skal afklare, om forudsætningerne for Børsens ansøgning om coronastøtte i 2020 har været fuldt korrekte.

“Jeg blev søndag aften den 11. april af en whistleblower gjort bekendt med oplysninger, som desværre rejser tvivl ved, hvorvidt opgørelsen af Børsens coronarelaterede omsætningstab til fulde har været korrekt. Det er viden, som jeg ikke har været bekendt med før, og som jeg tager meget alvorligt. Jeg har derfor bedt advokatfirmaet Plesner om at foretage en ekstern, objektiv undersøgelse af forløbet og sagens substans,” siger Bjarne Corydon.

Konkret har Bjarne Corydon modtaget information fra whistlebloweren om eksistensen af en række konkrete emails, som er fremskaffet og som ud fra ordlyden kunne tyde på, at det har været forsøgt at udskyde annonceaftaler i en periode. Dette kan potentielt have været medvirkende til at udløse et højere kompensationsniveau end ellers. Hvis det er sket, vil det i givet fald være i modstrid med klare interne ledelsesmæssige tilkendegivelser fra avisens chefredaktør og adm. direktør.

“På det foreliggende grundlag kan jeg ikke vurdere, hvorvidt der rent faktisk foreligger et problem eller ej. Men jeg kan gøre mit til, at det bliver undersøgt ordentligt, sådan at der kan rettes op, hvis det viser sig at være tilfældet,” siger Corydon.

Børsen oplevede som mange andre medier, at annoncesalget blev hårdt ramt særligt i de første måneder efter nedlukningen af Danmark 11. marts 2020. Avisen fik på den baggrund i november udbetalt 12,8 mio. kr. i fra hjælpepakken målrettet danske medier. Potentielt kan en mindre del af dette beløb være udbetalt for meget.

“Hvis Børsen har fået en større kompensation end berettiget, vil der ske øjeblikkelig tilbagebetaling. Børsen insisterer som medie på høj troværdighed og vi stiller dagligt erhvervsliv og beslutningstagere til ansvar for deres ageren. Vi skal selvfølgelig selv leve op til vores ansvar. Det vil være uforeneligt med Børsens værdigrundlag, hvis det skulle vise sig, at vi har søgt om offentlig støtte baseret på ukorrekte oplysninger,” siger Bjarne Corydon.

Coronastøtten har haft betydning for, at Børsen på linje med støtteordningens intention gennem hele krisen kunne undgå afskedigelser i relation til pandemien og dermed fastholde den journalistiske kvalitet.

Børsen har ikke udbetalt udbytte for 2020 og niveauet for coronastøtten har ikke haft betydning for bonusbetaling til ansatte på avisen. Samtidig er Børsens annonceomsætning opgjort regnskabsmæssigt korrekt.

Sagen skal nu i de kommende uger undersøges af advokatfirmaet Plesner. Børsen har desuden onsdag morgen kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen, som står for udbetaling af coronastøtten, for at orientere om undersøgelsen og meddele, at Børsen stiller sig til rådighed for de spørgsmål, myndighederne skulle have.

Indtil resultatet af advokatundersøgelsen foreligger, kan Bjarne Corydon i sagens natur ikke uddybe dens detaljer af hensyn til involverede medarbejdere og for at sikre en korrekt undersøgelse.

Han står imidlertid fuldt til rådighed for mediehenvendelser vedrørende sagens håndtering og kan kontaktes via telefon +45 72425302 eller mail beth@borsen.dk.